Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de acreditare: Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "Incercom" Î.S. Solicităm opinia Dvs.


Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 1.07.2011 va fi prezentată pentru reacreditare Universitatea de Stat din Moldova şi acreditare Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „Incercom” Î.S.

Activităţile Universităţii de Stat din Moldova au fost apreciate de comisia specializată de evaluare instituită în acest scop, în următoarea componenţă:

Comisia pe profilul de cercetare: Matematica teoretică şi aplicată

Comisia pe profilul de cercetare: Probleme actuale ale informaticii şi ale economiei

Comisia pe profilul de cercetare: Fizica şi tehnologia materialelor, nanostructurilor şi a dispozitivelor optoelectronice semiconductoare

Comisia pe profilul de cercetare: Tehnologii non poluante şi materiale noi cu proprietăţi utile pentru economia naţională

Comisia pe profilul de cercetare:Biodiversitatea, securitatea biologică şi utilizarea raţională a resurselor naturale

Comisia pe profilul de cercetare:Lingvistica teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.

Comisia pe profilul de cercetare: Procese civilizatorii: unitate şi diversitate istorico-culturală

Comisia pe profilul de cercetare: Aspecte sociale, politice şi demografice ale dezvoltării societăţii în contextul integrării europene

Comisia pe profilul de cercetare: Geneza evoluţiei dreptului naţional racordat la standardele internaţionale şi europene

Comisia pe profilul de cercetare: Modernizarea învăţământului superior din Republica Moldova în contextul integrării europene

Activităţile Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „Incercom” Î.S au fost apreciate de comisia specializată de evaluare instituită în acest scop, în următoarea componenţă:

Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiilor de referinţă şi concluziile comisiilor specializate de evaluare pot fi consultate pe site-ul CNAA htp://www.cnaa.md. la paginile:

Raport de autoevaluare a USM 2006-2010
Raport de autoevaluare la profilul "Matematică teoretică şi aplicată" 2006-2010
Raport de autoevaluare la profilul "Probleme actuale ale informaticii şi a economiei" 2006-2010
Raport de autoevaluare la profilul "Fizica şi tehnologia materialelor, nanostructurilor şi a dispozitivelor optoelectronice cu semiconductoare
Raport de autoevaluare la profilul "Tehnologii chimice nonpoluante şi materiale noi cu proprietăţi utile pentru economia naţională" 2006-2010
Raport de autoevaluare la profilul "Biodiversitatea, securitatea biologică şi utilizarea raţională a resurselor naturale" 2006-2010
Raport de autoevaluare la profilul "Geneza evoluţiei dreptului naţional racordat la standardele internaţionale şi europene" 2006-2010
Raport de autoevaluare la profilul "Lingvistica teoretică şi aplicativă; istoria şi teoria literaturii" 2006-2010
Raport de autoevaluare la profilul "Psihologia şi ştiinţele educaţiei оn contextul formării profesionale iniţiale şicontinue" 2006-2010
Raport de autoevaluare la profilul "Procese civilizatorii: unitate şi diversitate istorico-culturală" 2006-2010
Raport de autoevaluare la profilul "Aspecte sociale, politice şi demografice ale dezvoltării societăţii оn contextul integrării europene" 2006-2010
Avizul deneral al Comisiei specializate de evaluare pentru reacreditarea Universităţii de Stat din Moldova, perioada 2006-2010
Aviz de evaluare a profilului "Geneza evoluţiei dreptului naţional racordat la standardele internaţionale şi europene" din cadrul Universităţii de Stat din Moldova anii 2006-201
Aviz de evaluare a profilului "Lingvistică teoretică şi aplicativă;istoria şi teoria literaturii" din cadrul Universităţii de Stat din Moldova anii 2006-2010
Aviz de evaluare a profilului "Fizica şi tehnologia materialelor, nanostructurilor şi a dispozitivelor optoelectronice cu semiconductoare anii 2006-2010
Aviz de evaluare a profilului "Probleme actuale al Informaticii şi ale Economiei" din cadrul Universităţii de Stat din Moldova anii 2006-2010
Aviz de evaluare a profilului "Biodiversitatea, securitatea biologică şi utilizarea raţională a resurselor naturale" din cadrul Universităţii de Stat din Moldova anii 2006-2010
Aviz de evaluare a profilului "Tehnologii chimice nonpoluante şi materiale noi cu proprietăţi utile pentru economia naţională" din cadrul Universităţii de Stat din Moldova anii 2006-2010
Aviz de evaluare a profilului "Procese civilizatorii: unitate şi diversitate istorico-culturală" din cadrul Universităţii de Stat din Moldova anii 2006-2010
Aviz de evaluare a profilului "Matematică Teoretică şi Aplica" din cadrul Universităţii de Stat din Moldova anii 2006-2010
Aviz de evaluare a profilului "Aspecte sociale, politice şi demografice ale dezvoltării societăţii оn contextul integrării europene" din cadrul Universităţii de Stat din Moldova anii 2006-2010
Aviz de evaluare a profilului "Psihologia şi ştiinţele educaţiei оn contextul formării profesionale iniţiale şi continue" din cadrul Universităţii de Stat din Moldova anii 2006-2010

Raport de autoevaluare a Institutului de Cercetări ştiinţifice în Construcţii INCERCOM Î.S pe profilul Construcţii şi materiale de construcţii
Avizul Comisiei specializate de evaluare a Institutului de Cercetări ştiinţifice în Construcţii INCERCOM Î.S.pe profilul: Materiale de construcţiişi transfer de tehnologii

Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe adresa de E-mail: