Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de acreditare: Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, IŞP de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. Solicităm opinia Dvs.


Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 28.06.2012 vor fi prezentate pentru reacreditare 2 instituţii ştiinţifice:
  1. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei;
  2. Institutul Ştiinţifico – Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară.

Activităţile organizaţiilor de referinţă au fost apreciate de comisii specializate de evaluare instituite în acest scop, în următoarea componenţă:

1. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, profilul de cercetare Patrimoniul muzeal cultural-istoric:


Reprezentant al Ministerului Culturii- Postica Gheorghe, dr.hab., prof. univ., viceministru.

2. Institutul Ştiinţifico – Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, profilul de cercetare Tehnologii în zootehnie şi medicină veterinară:


Reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare- Donea Victor, dr., conf. univ.
Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova- Rojnevschi Maria, dr.

Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiilor de referinţă şi concluziile comisiilor specializate de evaluare:

Raport de autoevaluare a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei pe profilul de cercetare „Patrimoniul muzeal cultural-istoric” 2007 - 2011

Aviz de evaluare a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei pe profilul de cercetare „Patrimoniul muzeal cultural-istoric” 2007 - 2011

Raport de autoevaluare a Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pe profilul de cercetare "Tehnologii în zootehnie şi medicină veterinară", 2007-2011

Avizul de evaluare pentru reacreditarea aInstitutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pe profilul de cercetare "Tehnologii în zootehnie şi medicină veterinară", 2007-2011

Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe adresa electronică mariana_gavril@yahoo.com.