Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de acreditare: Universitatea de Studii Politice şii Economice Europene "C. Stere". Solicităm opinia Dvs.


Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 09.07.2015 va fi prezentată pentru acreditare Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere”.

Activităţile organizaţiei de referinţă au fost apreciate de comisia specializată de evaluare instituită în acest scop, în următoarea componenţă:

Comisia pe profilul de cercetare: Valorizarea standardelor europene în educaţia de calitate, edificarea statului de drept şi societăţii civile

Comisia pe profilul de cercetare: Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin politici economice şi ecologice corelate

Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiei de referinţă şi concluziile comisiei specializate de evaluare pot fi consultate pe site-ul CNAA htp://www.cnaa.md. la pagina: Universitatea de Studii Politice єi Economice Europene "Constantin Stere"

Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe adresa electronică E-mail: