Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


2015


2 martie 2016
NEW! NOMENCLATORUL SPECIALITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE. 2013 (Racordările la noul nomenclator )

10 martie 2015
SPRE ATENŢIA UTILIZATORILOR SITEU-LUI www.cnaa.md

26 martie 2015
CONSULTARE PUBLICĂ. Proiectul Regulamentul privind atribuirea calificativelor tezelor de doctorat

16 aprilie 2015
În atenţia Instituţiilor cu activitate de doctorat

28 aprilie 2015
Comisia de acreditare: Universitatea de Stat din Comrat. Solicităm opinia Dvs.

2 mai 2015
Calendarul manifestărilor ştiinţifice internaţionale planificate pentru luna mai 2015 in RM

28 mai 2015
Sedinta Comisiei specializate ad-hoc

1 decembrie 2015
Aviz. Examinarea dosarelor depuse la CNAA pentru şedinţa din decembrie 2015

7 iulie 2015
Comisia de acreditare: Universitatea de Studii Politice şii Economice Europene "C. Stere". Solicităm opinia Dvs.

29 decembrie 2015
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna ianuarie 2016

31 decembrie 2015
Susţineri VIDEO ON-LINE a tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna ianuarie 2016

9 septembrie 2015
New! Regulament de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice (aprobat la 25.06.2015)

18 decembrie 2015
AVIZ REFERITOR LA ELIBERAREA DIPLOMELOR ŞI CERTIFICATELOR APROBATE LA ŞEDINŢA DIN 19 NOIEMBRIE 2015

6 octombrie 2015
Comisia de acreditare: Institutul de Matematică şi Informatică, Centrul Naţional de Sănătate Publică. Solicităm opinia Dvs.

1 decembrie 2015
Comisia de acreditare: Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie. Solicităm opinia Dvs

25 noiembrie 2015
Înmânarea diplomelor laureaţilor concursului Teză de doctor de excelenţă a anului 2014

16 decembrie 2015
Comisia de acreditare: Institutul de Zoologie, Institutul de Geologie şi Seismologie. Solicităm opinia Dvs.