Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de acreditare: Universitatea de Stat din Comrat. Solicităm opinia Dvs.


Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 30.04.2015 va fi prezentată pentru acreditare Universitatea de Stat din Comrat.

Activităţile organizaţiei de referinţă au fost apreciate de comisia specializată de evaluare instituită în acest scop, în următoarea componenţă:

• Toma Simion, dr.hab., prof.univ., academician, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, preşedinte;
• Petrenco Liuba, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, secretar;
• Furtună Zinaida, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, economist-contabil;

Comisia pe profilul de cercetare: Dezvoltarea inovaţională a sectorului agro-economic regional

• Bajura Tudor, dr.hab., prof.cerc., Institutul Naţional de Cercetări Economice;
• Pamujac Nicolae, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
• Gangan Svetlana, dr., conf.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
Comisia pe profilul de cercetare: Dezvoltarea inovaţională a potenţialului uman în mediul policultural

• Jelescu Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău;
• Catan Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Slavonă;
• Cojocari Eugenia, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova.

Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiei de referinţă şi concluziile comisiei specializate de evaluare pot fi consultate pe site-ul CNAA la pagina http://www.cnaa.md/institutions/usc/doc

Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe adresa electronică info@cnaa.gov.md.