Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

AVIZ REFERITOR LA ELIBERAREA DIPLOMELOR ŞI CERTIFICATELOR APROBATE LA ŞEDINŢA DIN 19 NOIEMBRIE 2015


Joi, 24 decembrie 2015, ora 13.45, în sala de conferinţe a CNAA (bd. Ştefan cel Mare, 180, et. 11, bir. 1118)


va avea loc înmânarea diplomelor de conferire a gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat, atestatelor de conferire a titlurilor de profesor universitar, profesor cercetător, conferenţiar universitar, conferenţiar cercetător şi certificatelor de recunoaştere şi echivalare aprobate la şedinţa din 19 noiembrie 2015 conform Ordinelor:

Ordin PU nr.6/2015 din 19 noiembrie 2015 de eliberare a atestatelor de profesor universitar

Ordin DH nr.6/2015 din 19 noiembrie 2015 de eliberare a diplomelor doctor habilitat

Ordin D nr.6/2015 din 19 noiembrie 2015 de eliberare a diplomelor doctor

Ordin CRE nr.6/2015 din 19 noiembrie 2015 de eliberare a certificatelor de recunoaştere şi echivalare

Ordin CRU nr.6/2015 din 19 noiembrie 2015 de eliberare a atestatelor de conferenţiar universitar

Ordin ACC nr.6/2015 din 19 noiembrie 2015 de eliberare a atestatelor de conferenţiar cercetător

Relaţii la tel.: 022-23-78-26 (cancelaria)