Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


2016


12 ianuarie 2016
New! Registrul naţional al manifestărilor ştiinţifice (a.2016)

3 februarie 2016
Proiectul planului de activitate a Comisiei de Acreditare a CNAA în anul 2016

9 februarie 2016
Comisia de acreditare: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie “Ch. Draganiuc”, Institutul de Ecologie şi Geografie. Solicităm opinia Dvs.

19 iulie 2016
New! AVIZ REFERITOR LA ELIBERAREA DIPLOMELOR ŞI CERTIFICATELOR APROBATE LA ŞEDINŢA DIN 03 IUNIE 2016

1 septembrie 2016
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna septembrie 2016

17 mai 2016
Comisia de acreditare: Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei. Solicitam opinia Dvs

22 decembrie 2016
TRANSMISIUNE VIDEO ON-LINE

19 septembrie 2016
New! AVIZ REFERITOR LA ELIBERAREA DIPLOMELOR ŞI CERTIFICATELOR APROBATE LA ŞEDINŢA DIN 05 IULIE 2016

7 noiembrie 2016
AVIZ: Comisia de acreditare: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”. Solicităm opinia Dvs

8 noiembrie 2016
Către instituţiile organizatoare de doctorat în domeniul ştiinţelor medicale

5 decembrie 2016
Comisia de acreditare: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de ştiinţe ale Educaţiei. Solicităm opinia Dvs