Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

New. În atenţia preşedinţilor Seminarelor Ştiinţifice de Profil


La 28 decembrie 2016 a fost aprobată HOTĂRÂREA AT 7/7 din 28 decembrie 2016 privind completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, art.4, lit.b) cu următorul conţinut „Preşedintele şedinţei la care a fost examinată teza de doctorat nu poate fi desemnat în calitate de preşedinte al CŞS”.

Vă aducem la cunoştinţă că, dacă preşedintele Seminarului Ştiinţific de Profil urmează să fie desemnat în calitate de preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat în vederea susţinerii tezei care se examinează în şedinţa dată, atunci preşedinte al şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil la care se examinează teza respectivă poate fi vicepreşedintele Seminarului Ştiinţific de Profil.

În cazuri speciale (delegaţie a vicepreşedintelui, concediu medical etc.), instituţia adresează un demers la CNAA în vederea desemnării în calitate de preşedinte al şedinţei respective a Seminarului Ştiinţific de Profil a unui membru al Seminarului Ştiinţific de Profil, aprobat prin dispoziţia Preşedintelui CNAA.