Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova


Aprobat prin Hotărîrea Comisiei de atestare
a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
din 25 noiembrie 2004 (proces- verbal nr.1)

Pentru optimizarea activităţii consiliilor ştiinţifice specializate, precum şi a procedurii de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (în continuare Consiliul Naţional sau CNAA) aprobă prezentul REGULAMENT, ca document ce detaliază Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, inclus în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare a Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul oficial Nr.125-129(1479-1483) din 30 iulie 2004)

Modificat şi completat:
1. Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA din 28 februarie 2008 (proces- verbal nr.2)
2. Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA AT 04/4 din 18 iunie 2009 (MO , nr. 158, 30 octombrie 2009, art. 734a)
3. Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA AT 05/2 din 01 octombriee 2009 (MO , nr. 158, 30 octombrie 2009, art. 734b)
4. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 06/1din 05 noiembrie 2009 (MO nr. 181-183 din 11 decembrie 2009, art. 824)
5. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 1/8-1din 11 februarie 2010 (MO nr 33 din 5 martie 2010, art. 123)
6. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare a din 18 martie 2010 (MO nr 194-196 din 5 octombrie 2010, art. 665, pag. 32-35)
7. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 5-9din 05 iulie 2010
8. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 2/2din 31 martie 2011
9. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 4/1 din 12 mai 2011
10. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 9/1 din 22 decembrie 2011
11.Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 4/7 din 05 iulie 2012
12.Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 6/6 din 15 noiembrie 2012
13. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 7/1 din 20 decembrie 2012
14.Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 1/6 din 14 iunie 2013
15.Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 5/4 din 03 octombrie 2013
16. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 6/-1-2 din 14 noiembrie 2013
17.Dispoziţie nr. 01-08 din 20.03.2014
18. Dispoziţie nr. 01-015 din 11.04.2014
19Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 3/7 din 29 mai 2014
20 Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 5/8.3 din 09 octombrie 2014
21 Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 6/10 din 20 noiembrie 2014
22 Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 3/7.2 din 03 iunie 2016 privind completarea Anexei 9
23 Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 3/7.3 din 03 iunie 2016 privind completarea Formularelor 11,12
24 Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 7/7 din 28 decembrie 2016
25 Hotărârea nr. AT- 1/13.1 din 16 februarie 2017 cu privire la completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

 1. Principii de bază
 2. Instituirea, formarea şi funcţionarea Consiliilor ştiinţifice specializate
 3. Cerinţele faţă de tezele de doctor/doctor habilitat
 4. Referenţii oficiali
 5. Conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice
 6. Recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate
 7. Instituţia de experţi a CNAA
 8. Examinarea dosarelor de atestare la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 9. Eliberarea diplomelor, atestatelor şi certificatelor
 10. Sursele de finanţare a activităţii de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare
 11. Examinarea contestaţiilor
 12. Responsabilităţi