Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de acreditare: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creang㔠din Chişinău. Solicităm opinia Dvs.


Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 02.01.2017 va fi prezentată pentru reacreditare
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Activităţile organizaţiei de referinţă au fost apreciate de comisia specializată de evaluare instituită în acest scop, în următoarea componenţă:


Comisia pe profilul de cercetare: Patrimoniul istoric și cultural în context european


Comisia pe profilul de cercetare: Bazele teoretice și aplicative ale asistenței psihologice, psihopedagogice și psihosociale ale populației


Comisia pe profilul de cercetare: Științe ale educației și formarea cadrelor didactice


Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiilor de referinţă şi concluziile comisiilor specializate de evaluare pot fi consultate pe site-ul CNAA www.cnaa.md la pagina Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe adresa E-mail: