Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


UPSCUniversitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău (UPSC)


Adresa:str. Ion Creangă, 1, Chişinău, MD 2069
Tel:(+373 22) 74-54-14, 74-33-36
Fax:(+373 22) 74-54-14
Web:www.upsc.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Documente

  Adobe PDF document 4.21 Mb Raportul general de autoevaluare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" an.2006 - 2010
  Adobe PDF document 1.00 Mb Raport de autoevaluare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" pe profilul de cercetare: Patrimoniul istoric şi cultural în context european
  Adobe PDF document 0.91 Mb Raport de autoevaluare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" pe profilul de cercetare: Curriculum de formare pedagogică a cadrelor didactice
  Adobe PDF document 0.68 Mb Raport de autoevaluare a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" pe profilul de cercetare: Bazele teoretice şi aplicative ale formării profesionale a psihologilor
  Adobe PDF document 0.41 Mb Avizul Comisiei specializate de evaluare privind reacreditarea Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" pentru perioada 2006 - 2010
  Adobe PDF document 0.42 Mb Avizul comisiei de evaluare în vederea reacreditării profilului de cercetare Bazele teoretice şi aplicative ale formării profesionale a psihologilor
  Adobe PDF document 0.28 Mb Avizul comisiei de evaluare în vederea reacreditării profilului de cercetare Curriculum de formare pedagogică a cadrelor didactice
  Adobe PDF document 0.26 Mb Avizul comisiei de evaluare în vederea reacreditării profilului de cercetare Patrimoniul istoric şi cultural în context europea

  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.18/AC, din 02.03.2006, Reacreditare: Hotărârea nr. AC-7/2, din 9 noiembrie 2011
  Certificat de acreditare: seria P nr.012. Certificat de reacreditare: seria P nr.048
  [+] Profiluri acreditate [3]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 55 conducători de doctorat, inclusiv 15 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [55]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 36 teze, inclusiv 2 de doctor habilitat.

  În examinare [7]: Arhiva tezelor: