Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Raport privind activitatea CNAA pe parcursul anului 2007


28 februarie 2008

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) este conştient de faptul că o dezvoltare durabilă a ţării poate avea loc numai în cazul punerii tuturor activităţilor din societate pe baze ştiinţifice solide.

Conform „Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova”, nr.259-XV din 15 iulie 2004, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova („Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, nr.125-129 (1479-1483) din 30 iulie 2004, art.663), activitatea Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare se axează pe trei direcţii:

În cadrul CNAA activează două comisii: Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (în continuare – Comisia de acreditare) şi Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic (în continuare – Comisia de atestare), aprobate prin decretele preşedintelui Republicii Moldova nr. 2075-III din 3 noiembrie 2004 („M.O.” nr. 205 – 207(1559 – 1561) din 12 noiembrie 2004, p. 13 – 14, art. 916) şi nr. 747-IV din 23 august 2006 („M.O.” nr. 134 – 137 (1915 – 1918) din 25 august 2006, p. 9, art. 684), care iau deciziile finale pe marginea problemelor examinate.

Adobe PDF document 496 Kb   MS Word document 822 Kb