Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


2007


26 septembrie 2007
Precizare: referitor la promovarea cetăţenilor străini şi apatrizilor la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare

6 iulie 2007
Hotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

7 mai 2007
Lista instituţiilor care au prezentat date referitor la monitorizarea procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifice

1 februarie 2007
Raport privind activitatea CNAA pe parcursul anului 2006