Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

06.01.07 – Programa examenului de doctorat


Recomandari metodice generale


Obiectul studierii pomiculturii in cadrul invatamantului post universitar de doctorat consta in acumularea cunostintelor profunde si abilitatilor perfecte in cultivarea inalt profitabila a speciilor pomicole. Realizarea acestui obiectiv are la baza cunostintele fundamentale in biologia, ecologia, fiziologia speciilor si soiurilor pomicole, profesionalism superior in elaborarea si aplicarea tehnologiilor moderne de producere a materialului saditor cu valori biologice superioare, infiintarea si exploatarea eficienta a plantatiilor pomicole cu randament inalt de fructe calitative, competitive pe piata interna si externa.

Continutul cursului

Introducere

Pomicultura ca stiinta si ramura a agriculturii. Legatura ei cu alte stiinte si ramuri a economiei nationale. Importanta economica si sociala a pomiculturii. Locul pomiculturii in complexul agroindustrial din Republica Moldova.

Valoarea alimentara si curativa a fructelor. Etapele principale in istoria dezvoltarii pomiculturii, starea actuala, tendintele generale pe plan mondial si in Republica Moldova. Tipuri de plantatii pomicole si sisteme de cultura.

Aportul savantilor in dezvoltarea pomiculturii pe plan mondial si in Republica Moldova. Realizari si perspective in directiile principale ale progresului tehnico-stiintific din pomicultura.

Bazele biologice ale pomiculturii

Clasificarea speciilor pomicole


Clasificarea botanica. Cerintele de formare si raspandire a speciilor pomicole. Caracteristica biologica a speciilor principale cultivate in zona climatica temperata.

Notiuni despre soi, clon in pomicultura. Importanta lor in sporirea productivitatii plantatiilor pomicole. Cerintele fata de soiuri in pomicultura moderna. Soiurile si portaltoiurile omologate in tara si caracteristica lor. Caile si metodele principale de ameliorare a soiurilor la speciile cultivate in tara.

Clasificarea dupa habitus. Caracteristica morfologica si biologica a grupelor.

Clasificarea pomicola. Caracteristica biologica si de productie a speciilor cultivate in tara.

Particularitatile organelor hipogee si epigee ale plantelor pomicole

Cuvinte-cheie: radacina, tulpina, frunza, floare, fruct, crestere, fructificare, ciclul ontogenetic, ciclul anual, inmultire, altoire.

Radacina
Particularitatile sistemului radicular al plantelor pomicole. Clasificarea radacinilor dupa origine, dimensiuni, structura anatomica, functii si caracteristica lor. Arhitectonica al sistemului radicular, dinamica ei in functie de varsta pomilor, particularitatile la diferite specii. Factorii care influenteaza asupra dimensiunilor, arhitectononice, activitatii fiziologice ale sistemului radicular.

Tulpina
Componentele principale ale tulpinii pomilor fructiferi. Trunchiul, coroana, axul, ramuri de schelet si de garnisire vegetative si de rod, formatiuni fructifere la diferite specii. Tipuri si grade de ramificare, tipuri de fructificare la diferite specii si soiuri. Habitusul, forma, dimensiunile coroanei, factorii care influenteaza asupra lor.

Muguri.
Originea, clasificarea particularitati morfologice la diferite specii. Caracteristica morfologica, anatomica, fiziologica a mugurilor vegetativi si floriferi la diferite specii, precum si in dependenta de locul de amplasare a lor pe lastari si alte organe, varsta plantelor, starea lor fiziologica.

Lastari si ramurile anuale
. Clasificarea, caracteristica morfologica, particularitati anatomice, fiziologice, la diferite specii, soiuri si perioade de varsta a plantelor pomicole.

Frunza.
Clasificarea, caracteristica morfologica, particularitatile structurii anatomice, activitatii fiziologice la diferite specii, soiuri, fenofaze ale perioadei de vegetatie si perioade de varsta a plantelor.

Floarea.
Tipuri de flori si infloriscente la speciile pomicole. Caracteristica morfologica la diferite specii. Particularitatile structurii anatomice.

Fructul.
Originea, clasificarea, structura morfologica si anatomica. Particularitati structurale la diferite specii.

Samanta.
Conditii necesare pentru formarea semintelor. Particularitati morfologice la diferite specii.

Legitatile cresterii si fructificarii.

Cresterea organelor vegetative

Particularitatile cresterii organelor vegetative ale plantelor pomicole in ciclul ontogenetic si anual.
Radacina.
Particularitatile cresterii in lungime, grosime. Regenerarea radacinilor, factorii biotici si abiotici care o conditioneaza. Intensitatea, ritmica, ciclitatea cresterii radacinilor in ciclul ontogenetic si anual. Factorii care conditioneaza cresterea si activitatea functionala a radacinilor.

Tulpina.
Cresterea in lungime, grosime. Intensitatea, dinamica, ritmica cresterii lastarilor si ramurilor in ciclul ontogenetic si in perioada de vegetatie. Factorii care o influenteaza. Intensitatea cresterii lastarilor ca indicator al starii fiziologice a plantelor pomicole. Lungimea relativ optima a lastarilor de prelungire a ramurilor principale ale pomilor tineri si pe rod la diferite specii.
Legitatile principale ale cresterii tulpinii: excitabilitatea mugurilor; caracteristica de formare si regenerare a lastarilor; polaritatea, dominanta apicala; ramificarea - acrotonie, epitomie, etajarea; paralelismul morfologic; regenerarea, localizarea; schimbarea ciclica a ramurilor de schelet si de garnisire in ciclul ontogenetic.

Frunza.
Particularitatile cresterii si formarii frunzei ca organ fotosintetic la speciile pomicole. Dinamica cresterii suprafetei foliare in ciclul ontogenetic si in perioada de vegetatie. Factorii determinanti.

Fructificarea

Etapele principale ale procesului de fructificare la plantele pomicole.

Formarea mugurilor floriferi. Inductia florala, factorii care o influenteaza. Etapele principale ale diferentierii mugurilor floriferi. Timpul, particularitatile diferentierii mugurilor floriferi la speciile, soiurile raionate. Factori biotici si abiotici care influenteaza asupra formarii mugurilor floriferi.

Inflorirea si legarea fructelor. Timpul, dinamica, particularitatile infloririi la speciile si soiurile raionate. Factorii de influentare a dezvoltarii florii. Fenomenul de remontanta.
Particularitatile legarii fructelor la plantele pomicole. Autosterilitatea, compatibilitatea, intersterilitatea, autofertilitatea, partenocarpia la speciile pomicole. Specii si soiuri autofertile. Soiuri raionate intersterile. Particularitatile polenizarii si fecundarii la speciile pomicole. Conditii si factori care influenteaza asupra acestor procese.

Caderea fructelor. Dinamica, cauzele caderii fructelor pe parcursul vegetatiei, particularitatile la diferite specii. Legarea finala a fructelor, factorii care ii determina, valorile medii la diferite specii. Capacitatea de autoreglare a incarcaturii cu fructe la speciile si soiurile omologate.

Cresterea si maturarea fructelor. Particularitatile structurale, dinamica cresterii fructelor la speciile pomacee, drupacee, nucifere, arbusti. Factorii biotici si abiotici care influenteaza la ritmica, intensitatea cresterii, formarea, volumul, consistenta fructelor.

Caracteristica morfologica, anatomica, fiziologica, biochimica a procesului de maturare a fructelor. Particularitatile procesului de maturare a fructelor la diferite specii, categorii de maturare a fructelor, caracteristica lor. Formarea calitatilor gustative, comerciale si de pastrare a fructelor, factorii principali care le influenteaza.

Fructificarea in ontogeneza. Intrarea pomilor pe rod, factorii biotici si abiotici, care o conditioneaza. Dinamica fructificarii pomilor in ciclul ontogenetic. Marimea recoltei de fructe, factorii principali care o determina.

Alternanta de rodire. Notiune de alternanta de rodire, cauzele si formele de manifestare, consecintele fiziologice si economice. Frecventa si intensitatea alternantei de rodire la diferite specii, soiuri omologate in functie de particularitatile lor biologice. Factori si masuri agrotehnice in vederea nivelarii alternantei de fructificare.

Relatii dintre organe si functiile lor la plantele pomicole

Autonomia relativa a organelor si integritatea functionala a plantelor pomicole. Corelatii dintre sistemul radicular si aerian, frunze si fructe, seminte si dezvoltarea fructelor.

Relatii dintre crestere si fructificare. Factori, metode de dirijare si echilibrare a acestor procese in scopul asigurarii recoltelor stabile de fructe calitative.

Ciclurile de viata a plantelor pomicole

Fenomene ciclice in viata plantelor pomicole, factorii care le conditioneaza.

Ciclul ontogenetic al plantelor pomicole. Particularitatile ciclului ontogenetic la pomii obtinuti din seminte si prin inmultire vegetativa. Perioadele de varsta a pomilor, caracteristica lor si sarcinile principale ale agrotehnicii.

Ciclul anualal plantelor pomicole din zona climatului temperat, perioadele lui.

Perioada de repaus. Esenta si fazele principale: pregatirea plantelor pomicole catre repaus, calirea, repausul profund, repausul facultativ. Caracteristica fiziologica a acestor faze, particularitatile lor la diferite specii. Durata repausului profund la speciile omologate. Factorii si masurile agrotehnice care contribuie la pregatirea pomilor si parcurgerea succesiva a perioadei de repaus.

Perioada de vegetatie. Fenofazele ei principale, caracteristica lor, particularitatile la diferite specii. Factorii necesari pentru parcurgerea normala a fenofazelor la speciile, soiurile omologate. Sarcinile principale ale agrotehnicii in fiecare fenofaza.

Bazele biologice ale inmultirii plantelor pomicole

Inmultirea prin seminte.
Esenta biologica , apogamia la plantele pomicole. Perioada de repaus a semintelor, caracteristica biologica a ei, conditiile necesare, durata la diferite specii. Aplicarea in practica a inmultirii prin seminte. Avantaje si dezavantaje ale portaltoilor obtinuti din seminte, caile ridicarii uniformitatii in masa a portaltoilor crescuti din seminte.

Inmultirea pe cale vegetativa.
Esenta biologica. Regenerarea – baza biologica a inmultirii vegetative. Capacitatea de regenerare la diferite specii. Factori biologici si abiotici care influenteaza regenerarea la inmultirea vegetativa. Metode de inmultire vegetativa aplicata in pomicultura: butasire, marcotaj, altoire, culturi de organe, tesuturi si celule, “in vitro“. Caracteristica acestor metode, domeniul si modul de aplicare.

Altoirea.
Esenta biologica, compatibilitatea. Dezvoltarea conceptiilor despre compatibilitate. Factori biotici si abiotici necesari pentru concresterea altoiului si portaltoiului. Etapele principale ale procesului de concrestere altoiului si portaltoiului. Caracteristica anatomica si fiziologica a lor.
Clasificarea metodelor de altoire, caracteristica lor, aplicarea in practica.
Influenta reciproca dintre altoi si portaltoi. Particularitatile biologice ale pomilor crescuti pe radacini proprii si celor altoiti.

Bazele ecologice ale pomiculturii

Cuvinte-cheie: agroecosistem pomicol, factori climatici, factori edafici, factori orografici, zonare ecologica.
Agroecosistemul pomicol si subsistemele lui: biocenoza pomicola, biotopul, subsistemul agrofitotehnic si social economic.

Lumina ca factor de vegetatie

Indicatorii principali ai radiatiei solare pe teritoriul tarii.

Cerintele speciilor pomicole fata de lumina. Influenta luminii asupra plantelor pomicole, activitatii lor fotosintetice.

Factorii care influenteaza la distribuirea, captarea si utilizarea luminii de catre frunza, coroana pomului, plantatia pomicola. Modul de capatare, distribuire, utilizare a radiatiei solare in diferite coroane si sisteme de culturi pomicole.

Productivitatea fotosintezei si factorii care o conditioneaza. Acumularea, structura si bilantul fitomasei in plantatiile pomicole. Coeficientul de convertire a energiei fotosintetic active in ele, inclusiv in biomasa utila. Aprecierea valorilor acestui coeficient. Bilantul bioenergetic in livezi, eficienta energetica.

Caile principale de sporire a utilizarii radiatiei solare si ameliorare a bilantului bioenergetic in plantatiile pomicole.

Caldura ca factor de vegetatie.

Pragul biologic al speciilor pomicole. Indicii termici principali si valorile lor pe teritoriul tarii. Cerintele speciilor pomicole fata de caldura.

Influenta temperaturii asupra fenofazelor perioadei de vegetatie. Rezistenta speciilor pomicole la temperaturi inalte.

Rezistenta organelor, tesuturilor speciilor pomicole la ger, complexe meteo de iarna, ingheturi timpurii toamna si tarzii primavara. Bazele genetice, fiziologice, agrotehnice de marire a rezistentei plantelor pomicole la temperaturi inalte, ger, ingheturi.

Apa ca factor de vegetatie.

Comportarea speciilor pomicole fata de aprovizionarea cu apa. Cerintele speciilor pomicole fata de aprovizionarea cu apa in dependenta de varsta si fazele de vegetatie.

Particularitatile atmosferice pe teritoriul tarii (ploile, zapada, nebulozitatea si ceata, poleiul, bruma, roua, grindina). Repartizarea lor pe fazele principale ale ciclului anual al speciilor pomicole. Distribuirea depunerilor atmosferice in plantatiile pomicole. Indicii probabili a utilizarii lor de catre plantele pomicole. Recoltele probabile de fructe conform aprovizionarii cu apa.

Influenta umiditatii aerului asupra plantelor pomicole. Valorile optime, caile de reglare. Relatiile dintre umiditate si temperatura aerului.

Rezistenta speciilor pomicole la seceta. Factorii care o conditioneaza. Bazele genetice, fiziologice, agrotehnice de marire a rezistentei la seceta. Caile principale de acumulare si utilizare rationala a apei in plantatiile pomicole.

Aerul ca factor de vegetatie.

Modul de influenta a aerului asupra plantelor pomicole, continutul de oxigen si bioxid de carbon in aer.

Resursele de bioxid de carbon in natura si gradul de aprovizionare a procesului de fotosinteza in plantatiile pomicole pentru obtinerea recoltelor inalte.

Influenta miscarii si stagnarii aerului asupra plantelor pomicole.

Caile de reglare a regimului de aerisire in coroane, plantatiile pomicole.

Poluarea aerului. Efectele ei nefaste asupra pomilor si arbustilor fructiferi. Masuri de profilaxie.

Solul ca factor de vegetatie.

Modul de influenta asupra speciilor pomicole a proprietatilor solului: grosimea stratului de sol, textura, consistenta, structura, porozitatea si aeratia, si temperatura, umiditatea, adancimea apelor freatice, continutul de humus si substante nutritive, soiuri nocive, eroziunea.

Influenta biocenozei pomicole factorilor tehnogeni asupra solului. Notiunea “oboseala solului“. Factorii principali care o conditioneaza. Consecintele negative ale acestui fenomen, cai si metode de inlaturare a lor.

Masuri de protejare si ameliorare a solului la influentarea si ingrijirea plantatiilor pomicole.

Relieful si distributia factorilor ecologici

Relieful si distribuirea factorilor pedo-climatici. Notiune despre miroclimat. Caracteristica factorilor pedo-climatici pe terenurile de platou, din vai inchise si deschise, in panta cu diferite expozitii de grade de inclinare. Valabilitatea acestor terenuri pentru cultura speciilor pomicole. Diversitatea factorilor pedo-climatici dea lungul pantei si repartizarea respectiva a speciilor pomicole. Altitudinea. Comportarea speciilor si soiurilor fata de altitudine.

Zonarea ecologica a pomiculturii

Actiunea integrala a factorilor ecologici asupra plantelor pomicole. Notiune despre zona ecologica pomicola. Zonarea pomiculturii pe teritoriul Republicii Moldova, caracteristicile pedo-climatice si de productie al zonelor pomicole.

Producerea materialului saditor pomicol

Cuvinte-cheie: pepiniera pomicola, seminte, marcote, drajoni, butasi, rasad, portaltoi, altoi, pomi altoiti.

Organizarea producerii materialului saditor

Organizarea activitatii de producere a materialului saditor pomicol in tara. Principiile de producere a materialului saditor pe baza de contract. Standardizarea si controlul de stat al calitatii materialului saditor pomicol.

Sistemul de producere a materialului saditor cu valori biologice superioare

Prioritatile materialului saditor cu valori biologice superioare, organizarea producerii lui.

Categoriile calitatii materialului saditor cu valori biologice superioare si caracteristicile lor:

Etapele principale ale sistemului de producere a materialului saditor cu valori biologice superioare, testarea la infectii de virusuri; devirozarea (termoterapie, microinmultire “in vitro“ etc.), obtinerea materialului initial de categoria „Prebaza”, biodepozitarea si inmultirea materialului „Prebaza” in pepiniera nucleu, producerea materialului saditor de categoria „Baza”; producerea in masa a materialului saditor de categoria „Certificat”.

Particularitatile infiintarii si intretinerii plantatiilor pentru producerea materialului saditor de categoriile „Prebaza”, „Baza”, „Certificat”, „Standard”. Sistemul de control genetic, fitosanitar, tehnologic in plantatiile acestor categorii.

Pepiniera pomicola

Obiectivele pepinierii. Tipuri de pepiniere. Rolul pepinierelor in dezvoltarea pomiculturii. Principiile amplasarii zonale si specializarii pepinierelor pomicole.
Structura pepinierii pomicole moderne: sectiei, sectoare si caracteristica lor. Baza tehnico-materiala.

Infiintarea pepinierii pomicole. Cercetari prealabile si fondarea tehnico-economica. Alegerea terenului: factorii ecologici, sociali, economici, tehnologici si fitosanitari. Elaborarea si implementarea proiectului infiintarii pepinierii pomicole. Organizarea teritoriului, asolamente, asolamente in pepiniera. Amplasarea rationala a sectiilor, sectoarelor, obiectelor de producere si menire sociala.

Documentatia pepinierii.

Sistemul de prelucrare, protejare, fertilizare, ameliorare, a solului in pepiniera. Prevenirea poluarii mediului inconjurator.

Portaltoii speciilor pomicole.

Rolul portaltoilor in cultura pomilor fructiferi. Cerintele generale fata de portaltoi. Clasificarea portaltoilor dupa origine, gradul de vigoare. Studierea si omologarea portaltoilor. Portaltoii pentru speciile pomicole cultivate in tara. Caracteristica agrobiologica a lor. Realizari in selectia si in productia portaltoilor.

Producerea portaltoilor

Producerea portaltoilor din seminte.
Producerea semintelor. Bazele genetice si fitosanitare ale infiintarii plantatiilor mama-elita de seminceri. Alegerea si pregatirea terenului. Organizarea teritoriului. Amplasarea speciilor si formelor. Cerintele fata de materialul saditor. Plantarea livezii de seminceri si intretinerea ei.

Recoltarea fructelor pentru seminte la diferite specii. Metoda de extragere a semintelor din fructe. Uscarea, conditionarea, ambalarea, pastrarea semintelor.

Pregatirea semintelor catre insamantare. Controlul calitatii semintelor. Clase si categorii ale calitatii semintelor. Corectarea normei de insamantare. Stratificarea semintelor, pregatirea lor catre insamantare.

Producerea portaltoilor in scoala de puieti. Cerintele fata de sol pentru scoala de puieti. Fertilizarea si pregatirea solului catre insamantare.

Semanatul. Termenii, normele, metodele de insamantare, adancimea incorporarii semintelor in sol. Lucrari dupa insamantare.

Lucrari de intretinere in scoala de puieti. Stimularea ramificarii radacinilor, raritul puietilor, lucrarea solului, fertilizarea, irigarea, masuri fitosanitare

. Scosul, sortarea, pastrarea puietilor: Pregatirea catre scosul puietilor. Termenele, tehnica scosului. Sortarea puietilor conform standardelor. Randamentul de puieti. Stratificarea si pastrarea puietilor.

Producerea puietilor portaltoi in ghivece nutritive. Scopul, elementele tehnologice principale: pregatirea solariilor, semintelor, substratului pentru umplerea ghivecelor sau fasonarea cuburilor, amplasarea ghivecelor in solarii, semanatul, lucrari de ingrijire in solarii. Plantarea si ingrijirea puietilor in camp.

Producerea portaltoilor vegetativi.
Metode si tehnologii de producere a portaltoilor vegetativi.
Producerea portaltoilor prin marcotaj. Speciile si formele de portaltoi care se inmultesc prin marcotaj. Metodele de marcotaj, aplicate in pepiniera la cresterea portaltoilor. Infiintarea marcotierei: cerintele fata de sol, culturi premargatoare, masuri fitosanitare, fertilizarea, pregatirea solului catre plantare.

Marcotaj vertical. Termene, distante de plantare, pregatirea materialului saditor, tehnica plantarii.

Lucrari de intretinere a marcotierei in primul an si in perioada de exploatare. Recoltare, sortarea, stratificarea, pastrarea marcotelor. Randamentul de marcote. Perioada de exploatare a marcotierei.

Marcotaj mixt: pregatirea materialului saditor, metode si distante de plantare, tehnica plantarii. Particularitatile lucrarilor de intretinere in anul intai, doi si in perioada de exploatare. Scosul marcotelor. Randamentul de marcote. Perioada de exploatare a marcotierei.

Marcotiera-elita de tip intensiv. Esenta biologica si fitosanitara. Alegerea terenului. Culturi premargatoare. Masuri fitosanitare. Pregatirea terenului, Metode, distante, tehnica de plantare. Particularitatile lucrarilor de intretinere a marcotierei. Apobatia, controlul fitosanitar. Productia de marcote. Durata exploatarii marcotierei.

Butasirea in uscat. Speciile si formele de portaltoi care pot fi inmultite in pepiniera prin butasirea in uscat.

Ramurile utile pentru colectarea butasilor. Termenele, tehnica colectarii, fasonarea, pastrarea butasilor.

Pregatirea butasilor catre inradacinare. Lucrarea solului catre plantare in scoala de butasi. Termene, distante de plantare, tehnica plantarii butasilor.

Lucrari de intretinere in scoala de butasi. Aprobarea, controlul fitosanitar in scoala de butasi. Scosul, sortarea, stratificarea, pastrarea portaltoilor inradacinati. Productia de butasi portaltoi inradacinati la diferite specii.

Butasirea in verde. Speciile si formele de portaltoi care se inmultesc prin butasirea in verde. Infiintarea si intretinerea plantatiilor mama pentru colectarea butasilor.

Sere, solarii, rasadnite pentru inradacinarea butasilor in verde. Substrate si conditii necesare pentru inradacinarea butasilor in verde. Timpul necesar nradacinarii in functie de specii, forme, conditiile create.

Termenele de colectare a butasilor verzi la diferite specii. Colectarea, fasonarea, pastrarea, plantarea butasilor verzi. Regimul si lucrarile de ingrijire in timpul inradacinarii. Proportie de inradacinare. Scosul, sortarea, fasonarea, pastrarea butasilor inradacinati. Plantarea lor in camp pentru a fi crescuti pana la conditiile necesare pentru altoire.

Butasii de radacina. Specii si forme de portaltoi la care este posibila butasirea din radacini. Scopul aplicarii aceste metode. Termenele colectarii, grosimea radacinilor, fasonarea, pastrarea butasilor. Pregatirea butasilor din radacini catre plantare. Plantarea si ingrijirea in scoala de butasi. Scosul, sortarea, fasonarea, pastrarea, valorificarea butasilor din radacini.

Microinmultirea portaltoiurilor “in vitro“. Scopul aplicarii. Avantaje, dezavantaje. Etapele principale ale microinmultirii “in vitro“ si caracteristica lor: pregatirea materialului initial de inmultire: prepararea mediilor artificiale de cultura; prelevarea organului sau tesutului ce urmeaza de a fi folosit pentru inmultire; multiplicarea, alungirea si inradacinarea noilor plante; aclimatizarea noilor plante; plantarea noilor plante in camp.

Producerea altoiului.
Tipuri de plantatii pentru altoi, caracteristica lor.

Plantatii de tip intensiv pentru altoi. Infiintarea. Masuri fitosanitare la alegerea si pregatirea terenului. Organizarea teritoriului. Amplasarea speciilor, soiurilor. Distante de plantare ale pomilor. Cerintele fata de materialul saditor. Plantarea. Formarea si taierea pomilor. Particularitatile protectiei contra bolilor si daunatorilor. Controlul pomologic si fitosanitar. Colectarea, fasonarea, transportarea, pastrarea altoilor. Productia de altoilor. Durata de exploatare a plantatiei de altoiuri.

Plantatii de tip superintensiv pentru altoi. Scopul infiintarii. Particularitatile infiintarii si intretinerii. Distante de plantare, sisteme de conducere a pomilor. Colectarea ramurilor altoi. Productia de ramuri altoi. Colectarea ramurilor altoi. Productia de ramuri altoi. Durata de exploatare a plantatiei. Avantaje si dezavantaje.

Producerea pomilor altoiti

Metode si tehnologii moderne de producere a pomilor altoiti.
Producerea pomilor altoiti in scoala de pomi
Campul intai. Cerintele fata de sol. Pregatirea solului. Organizarea interioara a teritoriului. Amplasarea speciilor. Metode de infiintare a campului intai.

Infiintarea campului prin plantarea portaltoilor. Termene, distante, metode de plantare a portaltoilor. Tehnica plantarii. Ingrijirea dupa plantare. Lucrari de intretinere al campului intai.

Inventarierea si identificarea portaltoilor. Infiintarea campului intai prin semanatul direct. Speciile la care puietii portaltoi pot fi obtinuti prin semanatul direct in campul intai. Particularitatile tehnologice ale producerii puietilor portaltoi prin semanatul direct in campul intai.

Ocularea. Pregatirea catre oculare. Termenele ocularii la diferite specii, metodele de oculare, tehnica ocularii. Ingrijirea portaltoilor dupa oculare. Pregatirea lor catre iernat.

Campul doi. Sarcina principala in campul doi. Lucrari de intretinere in campul doi. Proiectarea coroanelor, principiile de baza ale formarii coroanelor, sisteme de coroane la diferite specii, tehnica formarii coroanelor in cimpul doi.

Aprobarea, controlul fitosanitar, inventarierea. Scosul, sortarea, stratificarea, pastrarea, transportarea pomilor. Randamentul de pomi in campul doi.

Campul trei. Necesitatea lui. Lucrari de intretinere in campul trei. Proiectarea coroanelor la diferite specii, soiuri. Aprobarea, controlul fitosanitar. Scosul, sortarea, stratificarea, pastrarea, transportarea pomilor de doi ani. Randamentul de pomi din campul trei.

Producerea pomilor prin altoirea la masa si alte metode
Altoirea la masa. Modul de aplicare la producerea pomilor altoiti, avantaje si dezavantaje. Colectarea, fasonarea, pastrarea portaltoilor si altoiurilor. Pregatirea lor catre altoire. Termenele, metodele, tehnica altoirii. Fortarea altoirilor: ambalaj, conditii, durata. Pastrarea altoirilor pana la plantare in camp sau in solarii.

Plantarea altoirilor in solarii. Particularitatile tehnologice ale cresterii pomilor in ele prin metoda substratului deschis si in containere (cu radacina inchisa). Avantaje si dezavantaje ale acestor metode.

Altoirea in marcotiera. Cu cresterea pomilor altoiti direct pe planta mama sau in scoala de pomi. Particularitatile tehnologice. Randamentul si calitatea pomilor. Avantaje si dezavantaje. Cazuri de aplicare in practica.

Altoirea pe loc in livada. Particularitatile cresterii portaltoiurilor , altoirea, ingrijirea pomilor dupa altoire. Avantaje si dezavantaje. Aplicarea in practica.

Producerea materialului saditor de capsun si arbusti fructiferi

Producerea stolonilor de capsun
Particularitatile obtinerii materialului initial. Infiintarea stolonierei: alegerea terenului, organizarea teritoriului, asolamentele, pregatirea solului catre plantare. Masuri fitosanitare. Plantarea: termene, cerinte fata de materialul saditor, distante de plantare, tehnica plantarii.

Lucrari de intretinere a stolonierei. Inlaturarea infloriscentelor, normarea stolonilor si rozetelor, aprobarea, controlul fitosanitar.

Scosul, sortarea, fasonarea, pastrarea , valorificarea stolonilor. Randamentul de stoloni. Durata exploatarii stolonierii.

Producerea drajonilor de zmeur
Particularitatile obtinerii materialului initial. Infiintarea drajonilor: alegerea terenului, organizarea teritoriului, culturi premargatoare, masuri fitosanitare, pregatirea solului catre plantare. Plantarea: termene, cerinte fata de materialul saditor, distante de plantare, tehnica plantarii. Lucrari de intretinere a drajonierei. Formarea fasiei pentru cresterea drajonilor. Raritul drajonilor. Aprobarea. Controlul fitosanitar.

Scosul, sortarea, fasonarea, pastrarea drajonilor. Randamentul de drajoni. Durata exploatarii drajonierei.

Producerea butasilor de coacaz
Particularitatile obtinerii materialului initial. Metodele de producerea a materialului saditor.

Plantatia mama pentru butasi. Infiintarea plantatiei mama: alegerea terenului, organizarea teritoriului, culturi premargatoare, masuri fitosanitare, pregatirea solului catre plantare. Plantarea: termene, cerinte fata de materialul saditor, distante de plantare, tehnica plantarii.

Lucrari de intretinere in plantatiile mama de butasi. Sisteme de conducere a tufelor. Aprobarea, controlul fitosanitar. Colectarea, sortarea, fasonarea, pastrarea butasilor. Randamentul de butasi. Durata exploatarii plantatiei mama.

Scoala de butasi. Alegerea terenului, organizarea teritoriului, asolamente, masuri fitosanitare, pregatirea solului catre plantare. Plantarea butasilor: termene, distante, adincimea de plantare, tehnica plantarii. Lucrari de intretinere in scoala de butasi. Aprobarea. Controlul fitosanitar. Scosul, sortarea, fasonarea, pastrarea butasilor. Particularitati tehnologice la producerea butasilor de doi ani. Randamentul de butasi inradacinati.

Butasirea in verde. Particularitatile colectarii, pregatirii, plantarii, ingrijirii butasilor verzi in sere, solarii, rasadnite. Scosul si valorificarea butasilor inradacinati. Randamentul de butasi inradacinati.

Marcotajul si divizarea tufei. Tipuri de marcotaj. Termenele, tehnica de inmultire prin marcotaj la coacazul negru. Recoltarea, fasonarea, pastrarea, valorificarea marcotelor. Obtinerea materialului saditor prin divizarea tufei.

Producerea materialului saditor de agris si catina alba

Metode de producere a materialului saditor la agris si catina alba. Particularitati tehnologice ale producerii materialului saditor: agris prin butasire si marcotaj; de catina alba prin - butasire.

Proiectarea si infiintarea plantatiilor pomicoile

Cuvinte-cheie: tipuri de plantatii, sisteme de cultura, pregatirea terenului, sortiment, sisteme de amplasare, distante de plantare, plantare.

Prognoze si proiecte generale ale plantatiilor pomicole in tara, regiune, judet, alte subdiviziuni teritoriale.

Proiectarea plantatiei pomicole. Studii, preliminare ecologice, agronomice, economice, sociale. Elaborarea fundamentarii tehnico-economice. Etapele principale ale elaborarii si continutul infiintarii plantatiei pomicole.

Tipuri de plantatii pomicole. Livezi comerciale, experimentale, didactice de aliniament. Caracteristica lor.

Sisteme de culturi pomicole. Culturi pomicole pure: extensive, semiintensive, intensive, superintensive. Caracteristica agrobiologica a fiecarui sistem si conditiile de aplicare in practica. Culturi pomicole asociate: agropomicole, gradini familiale.

Alegerea terenului. Situatia ecologica. Factori organizatorici, economici, sociali. Evaluarea climatului, solului, reliefului pentru cultivarea diferitor specii. Asociatii soi-portaltoi.

Pregatirea terenului. Defrisarea vegetatiei lemnoase, nivelarea sau modelarea terenului, repausul solului, masuri ameliorative, culturi premargatoarea, desfundarea si alte masuri de afanare, fertilizarea. Masuri antierozionale.

Organizarea si amenajarea terenului. Sarcinile si elementele principale ale organizarii teritoriului. Parcelarea terenului: trupul, parcela. Reteaua de drumuri. Fasii forestiere de protectie si perdele contra vanturilor. Obiecte de productie si sociale.

Stabilirea sortimentului. Factorii ecologici, economici, organizatorici, tehnologici care determina componenta speciilor, soiurilor, portaltoilor si raportul dintre ele. Cerintele fata de sortiment in livezile moderne.

Amplasarea speciilor, soiurilor pe teritoriul livezii. Principiile ecologice, economice, biologice, tehnologice ale amplasarii rationale al speciilor soiurilor. Repartizarea speciilor pe parcele si soiurilor in parcele. Cerinte fata de amplasarea soiurilor in parcele sau a speciilor pe teritoriul livezii mici.

Asigurarea polenizarii incrucisate a soiurilor. Cerintele biologice si tehnologice fata de soiurile cu polenizare incrucisata. Numarul de soiuri, scheme de amplasare a lor in livada.

Sisteme de amplasare si distante de plantare a pomilor. Sistemele de amplasare a pomilor solitar in banda compact. Caracteristica lor si aplicarea in practica.

Elementele principale ale teoriei suprafetelor de nutritie a plantelor. Bazele stiintifice ale stabilirii distantelor de plantare la pomi. Distante de plantare a pomilor in diferite tipuri de livezi si sisteme de cultura.

Pichetarea terenului. Sisteme de pichetare a pomilor. Aparate si materiale necesare pentru pichetarea terenului. Incadrarea terenului. Marcarea locului de plantare a pomilor.

Plantarea pomilor. Termene de plantare. Metode de plantare. Pregatirea pomilor pentru plantare. Tehnica plantarii. Ingrijirea dupa plantare. Instalarea suporturilor artificiale: cazuri de necesitate, tipuri de suporturi, tehnica instalarii.

Intretinerea solului, fertilizarea, irigarea in plantatii pomicole

Cuvinte-cheie: intretinerea solului, fertilizare, protejarea solului.

Intretinerea si lucrarea solului

Cerintele fata de sistemele de intretinerea si lucrare a solului in livezi. Clasificarea sistemelor de intretinere si lucrare a solului: ogor lucrat, ogor combinat cu erbicide, ogor intrerupt cu culturi pentru ingrasaminte verzi, inierbare, mulcire. Caracteristica si aplicarea in practica a fiecarui sistem.

Fertilizarea

Particularitatile nutritiei minerale ale speciilor pomicole. Cerintele pomilor si arbustilor fructiferi fata de elementele principale ale nutritiei minerale in ciclul ontogenetic si fenofazele vegetatiei. Aprecierea starii de nutritie minerala a plantelor pomicole.

Factorii determinatori, metodele de stabilire a necesarului de substante nutritive in plantatiile pomicole si de calculare a dozelor de ingrasaminte pentru recolta probabila.

Principiile de elaborare si elementele principale ale sistemului echilibrat de fertilizare in plantatiile tinere si de rod. Particularitatile sistemului de fertilizare la speciile pomicole cultivate.

Feluri de ingrasaminte, termene, metode, tehnica de aplicare a lor in plantatiile pomicole. Fertilizarea suplimentara extraradiculara.

Caile de ridicare a eficientei fertilizarii in plantatiile pomicole. Prevenirea poluarii solului si mediului inconjurator la aplicarea ingasamintelor.

Irigarea

Resursele naturale de apa in zonele pomicole ale tarii. Bilantul de apa in plantatiile pomicole.

Acumularea si folosirea rationala a resurselor naturale de apa. Necesitatea irigarii la diferite specii si sisteme de cultura a plantelor pomicole. Sursele de apa pentru irigatie in Republica Moldova, repartizarea lor, folosirea rationala in plantatiile pomicole.

Metode de irigare in plantatiile pomicole, caracteristica lor, modul de aplicare in practica.

Regimul de irigare in plantatiile pomicole. Metode de stabilire a termenilor si normelor de udare. Tehnica udarii. Particularitatile regimului de irigare la speciile cultivate.

Influenta irigarii asupra solului, prevenirea consecintelor negative. Asigurarea excesivului de apa din plantatiile pomicole.

Eroziunea acvatica in plantatiile pomicole. Factorii care o provoaca, masurile de prevenire.

Conducerea si taierea pomilor

Cuvinte-cheie: forme de coroana, structura plantatiei, taierea pomilor, procedee suplimentare taierii.

Formarea coroanelor

Importanta si obiectivele formarii coroanei. Cerintele biologice, agrotehnice, ingineresti si economice fata de coroanele pomilor. Principii si norme generale privind formarea coroanelor. Clasificarea coroanelor.

Principalele forme de coroane aplicate in pomicultura moderna: naturale ameliorate, aplatisate, fuziforme, columnare, caracteristicile lor si aplicarea in practica. Tendintele progresului tehnico-stiintific in domeniul formarii coroanelor pomilor fructiferi.

Structura plantatiilor pomicole

Notiune despre structura plantatiei pomicole de baza al productivitatii. Caracteristicile principale ale structurii plantatiei pomicole. Cerintele biologice agrotehnice, ingineresti si economice fata de structura plantatiei pomicole. Clasificarea plantatiilor pomicole dupa caracteristicile structurii. Structuri actuale si de perspectiva ale plantatiilor pomicole. Bazele stiintifice ale optimizarii structurii plantatiei pomicole.

Taierea pomilor

Importanta si obiectivele taierii pomilor. Bazele biologice si fiziologice ale taierii pomilor. Modul de taieri: scurtarea si suprimarea, gradul si influenta lor asupra cresterii si fructificarii.

Tehnica taierii. Tipuri de taieri: formare a coroanei, fructificare, intretinere a coroanei, reintinerire, corectare a coroanei, igienizare, restabilirea a coroanei, transformarea a coroanei. Epoca de taiere in functie de specie, varsta, starea fiziologica a pomilor. Mecanizarea taierii. Operatii tehnice secundare de dirijare a cresterii si fructificarii. Tendintele progresului stiintific in domeniul taierii pomilor.

Ingrijirea pomilor si recoltelor

Cuvinte-cheie: protejarea pomilor, corectarea coroanei, incarcatura cu fructe.

Ingrijirea pomilor

Inlaturarea lastarilor din radacina. Protejarea pomilor contra rozatoarelor si leziunilor mecanice. Ingrijirea tulpinii in special al trunchiului. Tratarea ranilor, astuparea scorburilor.

Realtoirea pomilor. Prevenirea frangerii ramurilor, pravalirii pomilor. Corectarea coroanelor. Rarirea pomilor in livezile supra indesite.

Masuri biologice, ecologice, tehnologice, impotriva degerarilor pomilor. Tipurile degerarilor. Tratarea pomilor vatamati de ger. Protectia contra ingheturilor de primavara si toamna. Masuri de profilaxie si combatere contra ingheturilor.

Protejarea pomilor contra vanturilor, grindinii. Tratarea pomilor vatamati de grindina.

Ingrijirea recoltelor.

Protejarea florilor si fructelor contra brumelor si ingheturilor tarzii de primavara.

Masuri preventive de asigurare a polenizarii si legarii fructelor. Folosirea albinelor pentru efectuarea polenizarii.

Corectarea incarcaturii pomilor cu fructe in scopul nivelarii alternantei de rodire si ridicarii calitatii fructelor. Metode de rarire a florilor si fructelor.

Prevenirea caderii premature a fructelor. Reglarea maturarii, calitatii potentialului de pastrare a fructelor.

Recoltarea si valorificarea fructelor

Cuvinte-cheie: recolta, recoltare, calitate, valorificare, ambalare, realizare.

Estimarea producerii de fructe. Stabilirea termenelor optimale de recoltare a fructelor. Utilaje si materiale necesare pentru recoltarea si valorificarea fructelor. Tehnica recoltarii. Mecanizarea recoltarii.

Sortarea, ambalarea, pastrarea si comercializarea fructelor.

Inventarierea, taxarea si bonitarea plantatiilor pomicole

Cuvinte-cheie: inventariere, taxare, bonitare, exploatare. Inventarierea, taxarea si bonitarea indici de evaluare calitative a plantatiilor pomicole. Metodologia stabilirii indicilor de bonitate si evaluarii calitative a plantatiilor pomicole. Folosirea rezultatelor evaluarii calitative in aprecierea oportunitatii exploatarii plantatiilor pomicole elaborarea si implementarea complexului de masuri in vederea ridicarii calitatii celor pretabile pentru exploatare.

Pomicultura speciala

Cuvinte-cheie: specie, origine, areal, biologie, ecologie, sortiment, tehnologie, productivitate, recoltare, valorificare.

Studierea fiecarei specii cultivate in tara se realizeaza conform schemei urmatoare.

Lucrul stiintific in pomicultura

Cuvinte-cheie: problema, directie, programa, tema, investigatie, metoda, analiza, sinteza, recomandare.

Problemele si directiile principale ale investigatiilor in pomicultura. Elaborarea programului de investigatii . Metode de cercetari utilizate in pomicultura.

Fundamentarea temei investigatiilor, schemei experientei. Particularitatile organizarii si efectuarii experimentelor cu plantelor pomicole. Observatii, evidente, analiza, calcule in functia de caracterul si sarcinile experientei.

Sistematizarea si prelucrarea statistica a rezultatelor experientei: analizele de dispersie, corelatie si regresie.

Analiza, generalizarea si interpretarea rezultatelor cercetarilor.

Elaborarea recomandarilor, aprobarea si aplicarea lor in practica.

Calcularea eficientei economice.

Bibliografie selectiva

 1. Abrikos. Sub redactia lui V.C. Smikov. Moscva:Agropromizdat, 1989, 240s.
 2. Agafonov, N. Naucinie osnovi razmescenia i formirovania plodovih dereviev. Moscova:Kolos, 1983, 173s.
 3. Babuc, V. Formirovanie i obrezкa dereviev v intensivnih sadah. Chisinau:Institutul Agricol, 1985, 76s.
 4. Balan, V., Cimpoies, Gh., Barbaros, M. Pomicultura. Chisinau:Museum, 2001, 452p.
 5. Babuc, V. Producerea materialului saditor pomicol. Universitatea Agrara de Stat din Moldova. Chisinau:UASM, 2002, 219p.
 6. Braniste, N. Ghidra, V. Cultura parului. Bucuresti:Casa cartii de stiinta, 1999, 119p.
 7. Burbistrov, A.D. Iagodnie culituri. Leningrad:Agropromizdat, 1985, 272s.
 8. Burzo, I., Toma, S., Creciun, I. Fiziologia plantelor de cultura. Vol. 1 (Procesele fiziologice din plantele de cultura, 462p.); Vol. 2 (Fiziologia pomilor fructiferi si a vitei de vie, 438p.). Chisinau:Stiinta, 2000.
 9. Cerepahin, V.I. Obrezca plodovih dereviev v intensivnih sadah. Moscva:Rosagropromizdat, 1989, 207s.
 10. CEAusescu, I., Negrila, A., Isac, Il., Lazar, A. Pomicultura, Bucuresti:CERES, 1982, 693p.
 11. Cimpoies, Gh. Conducerea si taierea pomilor. Chisinau:Stiinta, 2000, 270P.
 12. Cepoiu, N. Pomicultura aplicata. Bucuresti:Editura stiintelor agricole, 2002, 255p.
 13. Cimpoies, Gh., Bucarciuc, V., Caimacan, IL. Soiuri de mar. Chisinau:Stiinta, 2001, 216p.
 14. Cimpoies, Gh. Pomicultura speciala, Chisinau:Colograf, 2002, 336p.
 15. Cociu, V. Caisul. Bucuresti:CERES; 1993, 438p.
 16. Cociu, V. Culturile nucifere Bucuresti:CERES; 2003, 350p.
 17. Kudreavet, R. Produкtivnosti iabloni. Moscva:Agropromizdat, 1987, 303s.
 18. Cultura speciilor simburoase. Chisinbau:Cartea moldoveneasca, 1981, 277p.
 19. Cultura prunului (Gh. Drobota, Mari-Ann Drobota et al.), Bucuresti:CERES; 1991, 141p.
 20. Davidescu, D., Davidescu, V. Agrochimie horticola. Bucuresti:Editura Academiei Romane, 1992, 546p.
 21. Donica, I. N. Naucinie osnovi intensivnoi tehnologhii vozdelivania plodov visni. Chisinau:Tipografia centrala, 2002, 348p.
 22. Donica, I.N., Gritcan, S.V., Bogdan, I.G. Rostovaia i productivnaia reaкtia iabloni, slivi i visni na osobennosti soderjania pocivi i кonstructii nasajdenii. Chisinau:IULIAN, 2003, 552p.
 23. Dospehov, B. Metodiкa polevogo opita. Moscva:Kolos, 1985, 416s.
 24. Drpganescu, E. Pomicultura. Timisoara:Mitron, 1998, 400p.
 25. Fiziologhia plodovih rastenii (Perevod c nemetкogo pod redaкtiei R.P. Kudreavet) Moscva:KOLOS, 1983, 315s.
 26. Fiziologia plantelor (sub red. Lui P. Tarhon). Chisinau, vol.1, vol 2, 1983.
 27. Formarea si taierea pomilor si arbustilor fructiferi (sub red. Lui V. Babuc), Chisinau:Cartea moldoveneasca, 1988, 184p.
 28. Frutticoltura generala (L. Baldoni, M. Devreux et al.) Roma, 1992, 643p.
 29. Frutticoltura speciala (D. Avanzato, G. Barberaet al.) Roma, 1991, 783p.
 30. Gautier, M. La culture frutiere. Vol. 2; Le production fruitier. Paris, 1988, 452p.
 31. Gautier, M. La culture frutiere. Vol. 1; L’arbre fruitier. Paris, 1993, 552p.
 32. Ghena N., Braniste, N. Cultura speciala a pomilor. Bucuresti:Matrix Rom, 2003, 398p.
 33. Gradinariu, G., Istrate, M., Dascalu, M. Pomicultura, Iasi:USAMV, 1998, 440p.
 34. Iuкovski, P.M. Кuliturnie rastenia i ih sorodici. Lenigrad:KOLOS, 1964, 791s.
 35. Malorasprostrannenie plodovo-iagodnie rastenia. Chisinau:Cartea moldoveneasca, 1987, 182p.
 36. Mihaiescu, G. Formarea si intretinerea coroanei la pomi. Bucuresti:CERES, 1996, 210p.
 37. Moisencenko, V.F., Zaveriuxa, A.H., Trifonova, M.F. Osnovi naucinih issledovanii v plodovedstve, ovoscevodstve i vinogradarstve. Moscva:Kolos, 1994, 383s.
 38. Palii, A. genetica. Chisinau:Museum, 1998, 352p.
 39. Parnia, P., Mladin, Gh. et al. Producerea, pastrarea si valorificarea materialului saditor pomicol si dendrologic. Bucuresti:CERES, 1992, 263p.
 40. PIRS, S. Polevie opiti s plodovimi kuliturami. Moscva:Kolos, 1969, 253s.
 41. Popescu, M., Militiu, I. Et al. Pomicultura (generala si speciala). Bucuresti:Editura didactica si pedagogica, 1993, 422p.
 42. Soare, M., Vaiculescu, N. Tehnologii ecologice de fertilizare in pomicultura. Bucuresti:GNP Minischool, 2002, 137p.
 43. Saitan, I., Klimenko, K. Dekorativnii plodovii sad. Kiev:Urodjai, 1995, 302s.
 44. SIIT, P. Izbrannie socinenia. Moscva:Kolos, 1963, 635s.
 45. Turcan, I., Comanici, I. Nucul. Chisinau:Tipografia centrala, 2004, 193p.
 46. Voiculescu, N., Cepoiu, N., Leca, M. Bazele ecopedologice ale nutritiei speciilor pomicole. Constanta:Muntenia&Leda, 2001, 296p.
 47. Editii periodice in domeniul pomiculturii din ultimii cinci ani, alte editii din profilul tezei de doctorat si activitatii stiintifice ale competitorului.