Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.01.07 – Pomicultură


Paşaportul specialităţii:

Domeniul in care se confera gradele stiintifice.
Agricultura.

Formula specialitatii.
Pomicultura ca domeniul stiintific prezinta un compartiment al stiintelor agricole, care studiaza particularitatile biologice, ecologice, agrotehnice, productive ale plantelor pomicole si elaboreaza pe aceasta baza tehnologii moderne diferentiate pe specii, soiuri, zone ecologice pentru obtinerea materialului saditor cu valori biologice superioare, recoltelor inalte de fructe calitative in conditii de eficienta economica sporita.

Sferele de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitarile de specialitatile adiacente.
Solutionarea obiectivelor trasate in investigatiile stiintifice la specialitatea 06.01.07 - Pomicultura necesita utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente - ameliorarea si producerea semintelor, prelucrarea primara si pastrarea produselor vegetale si complementare - biochimia, botanica, entomologia, fiziologia plantelor, agrotehnica, agrochimia, protectia plantelor. Utilizarea metodelor disciplinelor enumerate mareste spectrul argumentarii, in special teoretice, a produselor studiate in pomicultura si diapazonul aplicarii lor in diverse conditii ele productie pomicola.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorul:
  1. Babuc Vasile, doctor habilitat in stiinte agricole,profesor universitar, membru-corespondent al ASM, seful catedrei de pomicultura a Universitatii Agrare de Stat din Moldova.

Recenzentii:

  1. Donica Ilie, doctor habilitat in stiinte agricole,prim-vicedirector al nstitutului de Cercetari pentru Pomicultura.
  2. Bucarciuc Victor, doctor habilitat in stiinte agricole,seful sectiei „Studiul soiurilor si ameliorarea genetica a plantelor pomicole” a Institutului de Cercetari pentru Pomicultura.