Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

06.01.08 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Scopul studierii disciplinei este pregătirea fundamentală şi aplicativă pentru efectuarea activităţilor ştiinţifice şi didactice la nivelul cerinţelor contemporane în domeniul viticulturii.

Sfera de cunoştinţe include:

Conţinutul cursului

Notiuni generale privind cultura viţei de vie.

Cuvinte cheie: viţa de vie, gen, specie, soi, clon etc.

Definiţia, obiectul şi conţinutul viticulturii. Viticultura ca ştiinţa, ca o ramură a gospodăriei agricole şi legatura ei cu alte ştiinţe. Importanţa viticulturii pentru economia naţională. Valoarea nutritivă, curativă, terapeutică şi economică a strugurilor viţei de vie. Istoricul dezvoltării şi situaţia actuală a viticulturii de pe glob. Viticultura în Republica Moldova.

Sistematica şi caracteristica familiei Vutaceae.

Sistematica şi caracteristica generală a familiei Vitaceae. Sistematica şi caracteristica genului Vitis. Sistematica şi caracteristica speciei Vitis vinifera. Caracterele biologice ale speciilor viţei de vie folosite în cultură. Vitis amurensis, Vitis labrusca, Vitis riparia, Vitis rupestris, Vitis berlandieri, Vitis rotundifolia. Caracterele biologice şi tehnologice ale soiurilor de viţă de vie raionate în Republica Moldova.

Soiurile renumite ale viţei de vie cultivate în ţări străine.

Soiurile noi ale viţei de vie rezistente la boli, vătămători şi ger obţinute în Republica Moldova şi în alte ţări. Soiurile viţei de vie de hibrizi producători direcţi, caracterele lor biologice.

Selecţia viţei de vie. Metodele aplicate în selecţia viţei de vie, caracteristica lor. Colecţiile ampelografice. Importanţa lor în viticultură. Controlul de Stat al însuşirilor biologice şi tehnologice a soiurilor noi de viţă de vie privind raionarea lor în zonele respective ale ţării.

Structura viţei de vie.

Morfologia şi anatomia sistemului radicular. Morfologia şi anatomia sistemului aerian; tulpinii, lăstarilor, coardelor, frunzelor, mugurilor cîrceilor, înflorescenţelor, florilor, strugurilor, bobiţelor, seminţelor.

Particularităţile fiziologice ale viţei de vie.

Creşterea viţei de vie , fructificarea, maturarea lăstarilor şi a strugurilor . Alimentatea cu apă a viţei de vie. Alimentarea viţei de vie cu substanţe nutrivite. Metabolizmul, transportul şi acumularea substanţelor produse în fotosinteză. Reacţiile de apărare ale viţei de vie. Fiziologia înmulţirii pe cale vegetativă a viţei de vie.

Ecologia viţei de vie.

Ciclul biologic vital al viţei de vie. Ciclul biologic anual al viţei de vie. Relaţiile viţei de vie cu factorii ecologici. Ecosistemele viticole: natural, primitiv, tradiţional, industrial. Componentele ecosistemului viticol industrial. Abordarea cibernetică a ecosistemului viticol.

Biotopul ca subsistem. Influenţa factorilor climatici: radiaţiei solare, temperaturii şi umidităţii aerului. Influenţa factorilor edafici: substanţelor minerale, substanţelor organice, temperaturii şi umidităţii solului, reacţiei structurii şi consistenţii solului, lungimii perioadei active. Influenţa factorilor orografici: reliefului, pantei, expoziţiei, altitudinii. Influenţa factorilor secundari de biotop: mările, bazine de apă, pădurile. Indicii ecologici binari şi terţiari cu caracter sintetic.

Înmulţirea viţei de vie şi producerea materialului săditor viticol.

Metodele de înmulţire ale viţei de vie: înmulţirea pe cale generativă: naturală şi artificală. Înmulţirea pe cale vegetativă. Înmulţirea prin marcotaj. Înmulţirea prin butăşire. Înmulţirea prin meristeme apicale (in vitro). Înmulţirea prin altoire. Clasificarea tipurilor de altoire. Etapele de concreştere la altoire. Factorii anatomici, fiziologici şi tehnici care favoriează concreşterea partenerilor la altoire.

Influenţa reciprocă dintre altoi şi portaltoi. Producerea materialului săditor viticol altoit. Pepiniera viticolă. Componentele pepinierii viticole. Alegerea biotipului pentru producerea materialului săditor viticol. Organizarea şi amenajarea terenului în vederea înfiinţării pepinierii viticole.

Tehnologia de producere a coardelor de portaltoi. Infiinţarea plantaţiilor de portaltoi şi îngrijirea plantaţiilor tinere. Mijloacele de susţinere în plantaţiile de portaltoi. Lucrările agrofitotehnice în plantaţiile de portaltoi.

Tehnologia de producere a coardelor de altoi, în plantaţiile de tip obişnuit şi de tip intensiv.Tehnologii de obţinere a butaşilor altoiţi.

Forţarea şi călirea butaşilor altoiţi. Plantarea butaşilor altoiţi în şcoala de viţe şi îngrijirea lor în timpul vegetaţiei. Recoltarea, clasarea, păstrarea şi transportarea viţelor altoite. Producerea viţelor altoite în sere şi solarii.

Lucrări fitosanitare la producerea materialului săditor viticol.

Mecanizarea lucrărilor la producerea materialului săditor viticol.

Producerea materialului săditor viticol prin altoire în verde.

Altoirea viţei de vie pe teren. Altoirea în despicătură şi semidispicătură. Altoirea în verde prin oculaţie şi copulaţie.

Producerea materialului săditor pe rădăcini proprii.

Înfiinţarea viilor.

Sistemele de plantaţie folosite în viticultură. Formele de conducere a viţei de vie şi caracteristica lor. Criterii biologice care determină alegerea formelor de conducere.

Alegerea biotipului pentru cultura viţei de vie, organizarea terenului destinat pentru plantaţiile viticole. Lucrările de organizare şi amenajare a terenului pe loc drept şi pe terenurile în pantă. Alegerea şi amplasarea soiurilor. Stabilirea distanţelor de plantare.

Plantarea viţei de vie

Pregatirea terenului în vederea plantării. Desfundarea terenului, fertilizarea, pichetarea. Perioada optimă de plantare. Calitatea materialului săditor. Pregătirea viţelor pentru plantat. Plantarea viţelor.

Lucrările agrofitotehnice în plantaţiile tinere; anul 1, 2, 3 de la plantare.

Agrotehnica plantaţiilor în producţie. Tăierea în uscat

Clasificarea tăierilor în uscat: în funcţie de sistemul de tăiere de scopul urmărit de tipul de aplicare. Stabilirea încărcăturii de ochi (muguri) la tăierea în uscat. Principiile optimizării încărcăturii de ochi la tăierea în uscat a viţei de vie. Criterii de apreciere a încărcăturii de ochi. Metodele de determinare a încărcăturii de ochi. Metodele de determinare a încărcăturii de ochi la taierea în uscat folosite în Republica Moldova şi în alte ţări.

Conducerea coardelor de producţie.

Lucrări şi operaţiuni în verde.

Lucrări şi operaţiuni în verde obligatorii: legatul lăstarilor, copcitul plivitul.

Lucrări şi operaţiuni în verde ocazionale: ciupitul, copilitul, cîrnitul, desfrunzitul parţial, incizia inelară, reducerea numărului de inflorescenţe, scurtarea ciorchinelor, răritul boabelor, polenizarea suplimantară, stimularea şi întărzierea creşterii lăstarilor, ciorchinelor şi a boabelor.

Lucrările solului şi aplicarea erbicidelor.

Lucrările solului. Particularităţile lucrărilor solului din cultura viţei de vie. Clasificări în lucrările solului aplicate în viticultura în funcţie de anotimp, de frecvenţa, de adîncime. Caracteristice lucrărilor solului.

Sistemele de lucrare ale solului în viticultură în funcţie de mediul de iernare, de panta terenului şi măsurile de combatere a eroziunii solului şi de condiţiile extreme ale texturii solului.

Aplicarea erbicidelor. Pagubele produse de către buruieni. Clasificarea buruienilor şi particularităţile lor biologice. Cartarea buruienilor. Mijloacele de luptă împotriva buruienilor. Folosirea erbicidelor şi sistemul de erbicidare în viticultură. Combaterea integrată a buruienilor.

Fertilizarea plantaţiilor viticole.

Metoda de testare a fertilităţii solului şi de control a nutriţiei viţei de vie. Îngrăşăminte şi amendamente folosite în viticultură. Determinarea bazelor de îngrăşăminte. Metode de aplicare a îngrăşămintelor. Epocile de administrare a îngrăşămintelor. Eficienţa economică a aplicării îngrăşămintelor. Irigarea viţei de vie. Scopurile irigării viilor.

Regimul de irigare. Metodele de udare. Influenţa irigaţiei în ecosistemul viticol. Comlectarea golurilor în vii.

Unele particularităţi de cultură a viţei de vie.

Particularităţi ale culturii viţei de vie: pe terase; pe nisipuri; în condiţii de irigare; atacate de către accidente climatice, de boli şi vătămători.

Tehnologia protejării viţelor contra îngheţurilor de iarnă în cultura protejată. Îngropatul şi dezgropatul butucilor viţei de vie.

Recoltarea strugurilor.

Metodele de apreciere prealabilă a recoltei de struguri. Apreciera maturităţii strugurilor şi a termenelor de recoltare a lor. STAS- ul pentru struguri de soiuri tehnice şi soiuri de struguri pentru masă. Organizarea lucrărilor la recoltarea strugurilor. Metodele de recoltare a strigurilor.

Metodologia folosită în studiul soiurilor de vie roditoare de portaltoi şi de tehnologii de cultură diferenţiate.

Zonele viticole din Republica Moldova şi caracteristica lor ecologică.

Soiurile viţei de vie raionate în Republica Moldova şi particularităţile lor de cultură.

Soiuri de struguri pentru masă: soiuri tehnice pentru vinuri albe; soiuri pentru vinuri roşii; soiuri apirene pentru stafide, soiuri pentru spumant, cogniac, cofetărie. Soiuri de viţă folosite ca portaltoi. Soiuri de viţă producători direcţi.

Literatura de specialitate

 1. Oşlodeanu M. ş.a. Viticultura generală şi specială. Editura didactică şi pedagogică,Bucureşti,1980.
 2. Martin T. Viticultura. Editura agro-silvică, Bucureşti,1968.
 3. Ţîrdea C. Viticultura generală. Lucrări practice. Institutul agronomic „Ion Ionescu ” de la Brad, Iaşi,1989.
 4. Constantinescu Gh. Viticultura specială. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971.
 5. Martin T., Oprea A. Tăierea şi conducerea viţei de vie. Editura Ceres, Bucureşti,1988.
 6. Oprean M. Viticultura generală, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1975.
 7. Constantinescu Gh. ş.a. Ampelografia Republicii Populare Române, Editura academiei RPA,1962-1971 Vol 1-8.
 8. Îndrumări agrotehnice pentru viticultori sub redacţia Subotovici A. şi Şandru N. Chişinău, Cartea Moldovenească, 1983.
 9. Perstniov N., Surugiu V., Moroşan E., Corobca V. „Viticultura”, Chişinău, 2000
 10. Цуцук В., Кухарский М., Оларь Т. и др., Cортимент винограда Республики Молдова, Обзорная информация, Kишинэу, 1998

Bibliografia suplimentară

 1. Унгуряну С.И., Урсу В.А. Техноложия продучерий вицелор алтоите Кишинэу, Картя Молдовеняскэ,1986.
 2. Урсу В.А. Плантацииле пентру коарде-алтой де тип интенсив, Кишинэу; Картя Молдовеняскэ,1977.
 3. Кондря С.М. Операцииле ын верде ла вица де вие, Кишинэу, Картя Молдовеняскэ,1972.
 4. Стоев К.Д. Физиология винограда и основы его возделывания т. 1-11 София, Болгарская академия наук, 1981-1984.
 5. Энциклопедия виноградарства, Кишинёв, т.1,2 и 3,
 6. 1986-1987, Молдавская Советская Энциклопедия.
 7. Ампелография СССР т.1-11-М. 1946-1984.
 8. Мержиниан А.С. Виноградарство, М. Колос, 1967.
 9. Колесник Л.В. Виноградарство, Кишинёв, Картя Молдовеняскэ, 1968.
 10. Revista „Horticultura”, Bucureşti.
 11. Revista „Pomicultura, viticultura şi vinificaţia din Moldova”.
 12. Mario Fregoni Viticoltura di qualita“, Piacenza, Italia, 1998
 13. Cernomoreţ M., Guzun N., Cuharschi M. ş.a. Protecţia viilor Moldovei împotriva temperaturilor joase. MA şiAP. INVV, Chişinău, 2000, 100p.
 14. Cuharschi M., Antoci A. Cultivarea viţei de vie fără spalier (particularităţi de tehnologie). Informaţie de sinteză, Chişinău 2000
 15. Рекомендации. Разработка новых методов экологических предпроектных изысканий и проектирования виноградников. МСХ и ПП, НИВВ, М.Кисиль и др., 1996
 16. Cuharschi M. ş.a. Cultura viţei de vie în Moldova (recomandări), Chişinău, 1999, 16 p.
 17. Кисиль М. Вопросы экологизации виноградарства, Кишинэу, 1999
 18. Сборник научных работ: Почва, климат, виноград. Кишинев, 2000
 19. Кухарский М., Михалаке И.: Технология возделывания винограда., Кишинев, Картя молдовеняскэ 1989
 20. Legea Viei şi Vinului. Chişinău: SA Moldreclama, 1996, 326 p., şi actele sublegislative principale (culegere de acte normative).