Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.01.08 – Viticultură


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă gradele ştiinţifice
Agricultura

Formula specialităţii
Viticultura este ramura ştiinţei agricole, care se ocupă cu studierea biologiei, ecologiei, viţei de vie, cu tehnologiile de creştere a materialului săditor viticol şi cu tehnologii de producere a strugurilor

Sferele de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiecivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 06.01.08 „Viticultura” necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: agronomie, agrotehnică, îmbunătăţiri funciare, agropedologie, agrochimie, ameliorarea şi producerea seminţelor, legumicultura, pomicultura, viticultura, fitotehnia, protecţia plantelor, producerea nutreţurilor şi praticultura, culturi medicinale şi eterooleaginoase, agrofizică, agroecologie.

Metodele utilizate la specialităţile adiacente viticulturii sunt tangenţiale cu cifrul şi nomenclatura specialităţii de bază.

Ameliorarea şi producerea seminţelor se referă la specificarea produselor şi procedeelor în domeniul tehnicii, chimiei şi agriculturii.

Problemele legate de agronomie reflectă soluţionarea agricolă a produselor vegetale.

Problemele legate de agrotehnică reflectă metodele şi procedeele complementare domeniului agricol.

Soluţionarea problemelor îmbunătăţiri funciare implică domeniul economic.

La compartimentul agropedologie sunt implicate domeniile chimic şi agricol.

Legumicultura se referă la specificarea produselor şi procedeelor în domeniul tehnicii, chimiei şi agriculturii.

Problemele legate de fitotehnie reflectă soluţionarea tehnică şi agricolă a produselor vegetale.

Problemele legate de agrotehnică reflectă metodele şi procedeele complementare domeniului tehnic şi chimic.

Soluţionarea problemelor protecţiei plantelor implică domeniul chimic şi agricol.

La compartimentul producerea nutreţurilor şi praticultura sunt implicate domeniile tehnic, chimic şi agricol.

Culturile medicinale şi eterooleaginoase implică soluţionarea problemelor din domeniul chimic, medicinal şi agricol.

Problemele agrofizicii implică domeniul tehnic şi agricol.

Soluţionarea problemelor agroecologice implică domeniul chimic şi agricol

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii viticultura cu specialităţile adiacente enumerate mai sus pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa Consilului Ştiinţific Specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Cuharschi Mihail – doctor habilitat ştiinţe agricole, şef laborator Agrotehnică, INVV;
  2. Nicolae Perstniov- doctor habilitat ştiinţe agricole, profesor universitar, Universitatea de Stat Agrară din RM
  3. Cazac Tudor – doctor ştiinţe agricole, vicedirector INVV, şef laborator Selecţie, INVV
  4. Chisili Mihail - doctor habilitat ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător, şef laborator Ecologie, INVV

Recenzenţii

  1. Apruda Panfil - doctor habilitat ştiinţe agricole, decan catedra Viticultură, Universitatea de Stat Agrară din RM