Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

06.02.02 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Scopul disciplinei – rolul nutriţiei şi alimentaţiei în creşterea şi exploatarea animalelor şi păsărilor domestice; determinarea compoziţiei chimice ale nutreţurilor şi importanţa lor pentru organismul animal; aprecierea alimentaţiei normată a diferitor specii de animale şi păsări; examinarea factorilor de nutriţie şi alimentaţie asupra calităţilor productive şi reproductive ale diferitor specii de animale şi păsări domestice.

Sfera de cunoştinţe - importanţa nutriţiei şi alimentaţiei în dezvoltarea zootehniei; compoziţia, digestibilitatea şi valoarea nutritivă a nutreţurilor; rolul diferitor substanţe nutritive în organismul animalelor şi păsărilor; principii privind alimentaţia normată a diferitor specii de animale şi păsări domestice; particularităţile digestiei şi valorificării hranei; tehnologia preparării şi utilizării furajelor, combifurajelor şi premixurilor pentru diferite specii de animale şi păsări domestice.

Spectrul de abilităţi – acumulările ştiinţifice în domeniul nutriţiei şi alimentaţiei animalelor şi păsărilor domestice ce se referă la cerinţele de nutrienţi energetici, plastici şi biostimulatori ale fiecărei specii şi categorie de animale şi păsări, dar şi la metodele de preparare şi utilizare a nutreţurilor, la realizarea unor combinaţii de nutreţuri cu valoarea biologică ridicată care permite obţinerea produselor animaliere cu preţuri de cost cât mai scăzut.

Conţinutul cursului

Nutriţia şi alimentaţia animalelor şi păsărilor domestice

Cuvinte-cheie – apă, protide, lipide, glucide, macro – microelemente, vitamine, enzime, aminoacizi, substanţe antinutritive, tranchilizante, antimeteorizante, inhibitori, digestia, digestibilitatea, valoarea energetică, alimentaţia normată, prepararea nutreţurilor, receta, combifuraj, premix, drojdierea, tratarea, utilizarea.

Planul studierii temei:

Tehnologia preparării nutreţurilor

Cuvinte cheie: - furaje, nutreţul, metode fizice, chimice, biologice; drojdierea, însilozarea, tratarea, prăjirea, bioprepararea, utilizarea; combifuraje, premixuri etc.).

Planul studierii temei

Literatura de bază

 1. Alexandrov V.Metodica opâtnogo dela v ptiţevodstve. - Serghiev-Pasad, 1995.
 2. Bogdanov G.A. Cormlenie s-x jivotnâh. - Moscva: Colos, 1981.
 3. Burlacu Gh. Metabolismul energetic la animalele de fermă. - Bucureşti, 1985.
 4. Bergner H., Ketţ H.A. Naucinâe osnovî pitania s-x jivotnâh. - Moscva: Kolos, 1973.
 5. Denisov N.I., Taranov M.T. Proizvodstvo i ispolizovanie combicormov. - Moscva: Colos, 1970.
 6. Dmitrocenco A.P., Pşenicinâi P.D. Cormlenie s-x jivotnâh. - Moscva: Colos, 1975.
 7. Egorov I.Cormlenie s-x ptiţî. - Sergiev Pasad, 2002.
 8. Haţieganu V., Nichita G., Zăbavă I., Stovilă S. Bazele nutriţiei animalelor şi controlul sanitar-veterinar. - Bucureşti, 1984.
 9. Jarrige. Alimentaţia bovinelor, ovinelor şi caprinelor. - Paris, 1994.
 10. Marinescu A. Chimizarea în nutriţia animalelor. - Bucureşti, 1980.
 11. Nering C. Cormlenie s-x jivotnâh i cormovâe sredstva.-Moscva, 1959.
 12. Popov I.S. Cormlenie s-x jivotnâh. - Moscva, 1957.
 13. Popov I.S., Dmitrocenco A.P., Crâlov V.M. Proteinovâe pitanie jivotnâh. - Moscva: Colos, 1975.
 14. Popa O., Miloş M., Halga P., Bunecelu El. Alimentaţia animalelor domestice. - Bucureşti, 1984.
 15. Popa O., Sălăjan Gh., Şara A. Nutreţurile şi nutriţia raţională a animalelor de fermă. - Bucureşti, 1991.
 16. Spiridov Gh. Alimentaţia păsărilor. - Bucureşti : Ceres,- 1985..
 17. Stoica I. Nutriţia şi alimentaţia animalelor. - Bucureşti, 1997.
 18. Stoica I. Alimentaţia animalelor şi poluarea. - Rev. Nutreţionistul, 1998, N9-12.
 19. Stoica I. Aditivi furajeri. - Coral Sanivet, 1999.
 20. Stoica I., Liliana Stoica. Bazele nutriţiei şi alimentaţiei animalelor. - Bucureşti, 2001.
 21. Stoica I. Alimentaţia animalelor domestice. - Bucureşti, 1992, Vol.I,II,III, USAMV.
 22. Taranov M.T. Himiceschie conservirovanie cormov. - Moscva: Colos, 1964.
 23. Tommă M.F. i dr. Normî i raţionî cormlenia s-x jivotnâh. - Moscva: Colos, 1969.
 24. Uotson S.Dj. Prigotovlenie i ispolizovanie sena i siloza. - Moscva: Colos, 1964.

Literatura suplimentară

 1. Alexandrov V. Metodica opîtnogo dela v ptiţevodstve. - Segierv-Pasad, 1992.
 2. Valdman A., Suraj P., Sahaţchii N. vitaminî v pitanii jivotnîh. - Harcov, 1993
 3. Ovseannicov A.I.Osnovî opîtnogo dela v jivotnovodstve. - Moscva: Colos, 1976
 4. Sălăjan Gh. Valorificarea unor noi resurse furajre în creşterea şi îngrăşarea animalelor. - Bucureşti, 1988.
 5. Tărăsoanţa Gh., Halmăgean P. Tehnologia creşterii suinelor. - Bucureşti, 1983.