Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.02.02 – Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se acordă gradul ştiinţific
Agricultura

Formula specialităţii
Alimentaţia animalelor domestice şi tehnologia furajelor este ştiinţa care se ocupă de cercetare a nutriţiei şi alimentaţiei a animalelor şi păsărilor domestice crescute şi exploatate în diferite condiţii de întreţinere şi îngrijire; utilizarea resurselor furajere în componenţa raţiilor şi combifurajelor; examinarea compoziţiei chimice şi valorii nutritive ale furajelor; necesarul animalelor şi păsărilor în elemente nutritive de bază şi substanţe biologic active; cu cele mai raţionale, optimale şi eficiente combinaţii de utilizare a diferitor furaje în componenţa raţiilor, combifurajelor, concentratelor proteino-vitamino-minerale şi premixurilor; principiilor organizării şi desfăşurării ştiinţifice şi tehnicii de alimentaţie a animalelor şi păsărilor în diferite condiţii de întreţinere şi exploatare; tehnologii de pregătire, prelucrare, păstrare şi utilizare a resurselor furajere şi metodele de preparare a lor.

Direcţiile de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţi adiacente
Soluţionarea problemelor şi sarcinilor actuale în cercetările ştiinţifice la specialitatea 06.02.02. - Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor necesită utilizarea metodelor altor discipline adiacente: ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor, tehnologia creşterii şi obţinerii produselor animaliere, producerea nutreţurilor şi praticultura, fiziologia şi biochimia animalelor, precum şi ale specialităţilor complimentare, biochimie, fiziologie omului şi animalelor, biotehnologie, radiobiologie, microbiologie, zoologie.

Însă în alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor drept obiect al cercetărilor sunt nu însăşi metodele specialităţilor adiacente şi a celor complimentare dar eficienţa folosirii lor în soluţionarea problemelor de alimentaţie prepararea şi folosirea furajelor, cunoaşterea legităţilor fiziologice şi biochimice de transformare şi asimilare a substanţelor nutritive în organismul animalelor şi păsărilor, crearea condiţiilor tehnologice de petrecere a cercetărilor, caracteristica condiţiilor de cultivare a culturilor furajere şi ierburilor de pagişte, influenţa factorilor furajeri asupra organismului animalelor domestice, statutul fiziologic şi biochimic, asupra cantităţii şi calităţii producţiei obţinute.

Perfecţionarea şi elaborarea metodelor noi de alimentaţie a animalelor domestice se referă la specialitatea 06.02.04. – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere.

Probleme ce ţin de producerea nutreţurilor se referă la specialitatea 06.01.12 - Producerea nutreţurilor şi praticultura.

Producerea substanţelor nutritive şi stimulatoare prin sinteza microbiologică se referă la specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie.

De specialitatea 06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor, specialitatea 06.02.02 – se deosebeşte prin faptul că ea se referă numai la influenţa factorilor furajeri asupra realizării potenţialului genetic a animalelor şi păsărilor domestice.

De specialitatea 06.02.05 – Fiziologia şi biochimia animalelor, se deosebeşte prin aceea, că ea se referă numai la influenţa factorilor furajeri asupra stării fiziologice a organismului animalelor şi păsărilor domestice.

Tezele, temele cărora se află la interferenţa specialităţii 06.02.02 – Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor cu a celor de profil adiacent, pot fi prezentate pentru susţinere la două specialităţi, cu includerea în componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat a specialiştilor cu profil adiacent. Ele mai pot fi susţinute şi în Consilii de profil adiacent cu includerea în componenţa acestora, de o singură dată, a savanţilor pe specialitatea 06.02.02 – Alimentaţia şi tehnologia furajelor.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Şumanschii Andrei, dr.hab. în ştiinţe agricole, profesor universitar a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, decanul Facultăţii de zootehnie şi Biotehnologii a Universităţii Agrare de Stat din Moldova;
  2. Maşner Oleg, dr.şt. agricole, lector superior a catedrei Zootehnie specială, secretar ştiinţific a Consiliului specializat.

Recenzentii:

  1. Grigorie Darie, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, director general al Institutului Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară