Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

03.00.07 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Obiectivele generale ale programului de doctorat în Microbiologie sunt de a forma cercetători autonomi în domeniul dat, capabili de a efectua cercetări originale, de a prezenta rezultatele la manifestări ştiinţifice şi de a le publica în reviste recenzate. Doctorandul trebuie să ştie să emită o ipoteză şi să traseze căile de verificare experimentală a ei, să posede abilităţile tehnice necesare unei cariere de cercetător, să-şi dezvolte o excelentă capacitate de analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute.

Conţinutul cursului

Tema I. Obiectul microbiologiei, definiţie, încadrare taxonomică.

Tema II. Principalele etape ale dezvoltării cunoştinţelor despre microbi

Tema III. Locul microorganismelor în ierarhia formelor vii. Diversitatea microorganismelor

Tema Morfologia celulei bacteriene

Tema V. Fiziologia şi metabolismul bacterian


Tema VI.Creşterea si multiplicarea bacteriilo

Tema VII. Acţiunea factorilor externi asupra multiplicării şi creşterii microorganismelor

Tema VIII.Genetica microorganismelor

Tema IX.Ecologia microorganismelor

Tema X. Aspecte practice ale microbiologiei.

Bibliografia recomandată:

 1. Debeleac Lucia, Popescu-Drânda M.C. Microbiologie, Bucureşti: Editura medicală Amaltea, 1994.
 2. Moldoveanu D., Militaru C., Moldoveanu Iulia. Microbiologie şi inginerie genetică, Bucureşti: Fiat Lux, 2001.
 3. Rudic V., Dencicov-Cristea Lidia, Microbiologie generală, Chişinău, 2007.
 4. ZarneaG., Tratat de Microbiologie Generală, vol.I, II, III, IV, V, Bucureşti: Editura Academiei, 1994.
 5. Генкель П. Микробиология с основами вирусологии, Москва «Просвещение», 1974.
 6. Громов Б.В. Строение бактерий, Ленинград « И-во Ленинградского Ун-та», 1985.
 7. Гусев М., Минеева Л., Микробиология, Москва «И-во Московского Университета», 1992.
 8. Ленинджер А.Основы биохимии, М: «Мир», 1985.
 9. Инге-Вечтомов С. Цитогены и прионы: Цитоплазматическая наследственность без ДНК? Соросовский образовательный журнал, №5, 1996, стр. 11-18
 10. Шлегель Г. Общая микробиология. М: «Мир», 1987.
 11. Экология микроорганизмов. Учебник для студентов ВУЗов под ред.А.И.Нетрусова. Москва. Academia. 2004.