Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.07 – Microbiologie


Aprobat
Şedinţa Comisiei de atesatre
de la 27 ianuarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific.
Biologie

Formula specialităţii
Microbiologia este domeniul ştiinţei biologice, care studiază morfologia, structura, metabolismul, ecologia şi procesele efectuate de organismele vii de o dimensiune foarte mică (până la 200 nm), care sunt agenţii transformării multor compuşi minerali şi organici, maladiilor omului, animalelor şi plantelor.

Direcţii de cercetare

 1. Morfologia, fiziologia, ultrastructura şi sistematica bacteriilor şi altor grupe de microorganisme;
 2. Genetica microorganismelor: mutaţiile şi recombinarea genetică.
 3. Creşterea, cultivarea şi metabolismul microorganismelor;
 4. Schimbul de substanţe la microorganisme – biosinteza;
 5. Ecologia microorganismelor;
 6. Transformaţia de către microorganisme a compuşilor minerali şi organici de origine naturală şi sintetizaţi artificial;
 7. Simbioza; asociaţiile simbiotice.
 8. Microbiologia solului, apelor, aerului, produselor alimentare;
 9. Patogenitatea microbilor.
 10. Maladiile omului, animalelor şi plantelor provocate de microorganisme.
 11. Metode, aparataj şi preparate microbiene.

Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 03.00.07 – Microbiologie, necesită aplicarea metodelor specifice unor discipline adiacente: botanică, virusologie, zoologie, biotehnologie, micologie, igienă, boli infecţioase, epidemiologie, precum şi celor complementare: biofizică, biochimie, genetică. Totuşi pentru microbiologie nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enunţate, cât eficienţa utilizării lor pentru caracteristica mai amplă a obiectelor de studiu în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de asemenea, necesitatea lor în verificarea şi concretizarea rezultatelor obţinute.

Studierea algelor microscopice se referă la algologie şi sunt plasate la specialitatea 03.00.05 – Botanică.

Studierea virusurilor bacteriilor se referă la specialitatea 03.00.06 – Virusologie

Cercetările protozoarelor constituie obiectul protozoologiei şi se referă la specialitatea 03.00.08 – Zoologie.

Lucrările aplicative de sinteză microbiană a substanţelor biologic active şi alţi produşi microbieni se referă la specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie.

Cercetările detaliate a biologiei ciupercilor microscopice se încadrează în specialitatea 03.00.24 – Micologie.

Problemele ce ţin de poluarea a obiectelor mediului înconjurător, produselor alimentare, remediilor terapeutice, instrumentelor medicinale se referă la specialitatea 14.00.07 – Igiena.

Cercetările acţiunii microorganismelor patogene asupra altor organisme (om, animale, plante) ţine de domeniul specialităţii 14.00.10 - Boli infecţioase.

Studierea circulaţiei microorganismelor patogene în mediul înconjurător ţine de domeniul specialităţii 14.00.30 – Epidemiologie.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Microbiologie” cu specialităţile adiacente enunţate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
 1. Mereniuc Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar. Şef laborator Microbiologia solului al Institutului de Microbiologie al A.Ş.M.
 2. Usatîi Agafia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, Şef laborator Produşi microbieni al Institutului de Microbiologie al A.Ş.M.

Recenzent

 1. Rudic Valeriu, academician, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, Director al Institutului de Microbiologie al A.Ş.M.