Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

03.00.23 – Programa examenului de doctorat


Recomandări generale

Obiectivele generale ale programului de doctorat în Biotehnologie sunt de a forma cercetători calificaţi în domeniu, capabili de a efectua cercetări originale, de a prezenta rezultatele la manifestări ştiinţifice şi de a le publica în reviste ştiinţifice. Doctorandul trebuie să ştie să emită o ipoteză şi să traseze căile de verificare experimentală a ei, să posede abilităţile tehnice necesare unei cariere de cercetător, să-şi dezvolte o excelentă capacitate de analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute.

Conţinutul cursului

I. Introducere în biotehnologie


II. Biotehnologia industrială

2.1. Principalele direcţii ale biotehnologiei.


2.2. Obiectele biotehnologice

.

2.3. Principiile de bază ale realizării proceselor biotehnologice.


2.4. Asigurarea tehnică a proceselor biotehnologice.


2.5. Producerea proteinei de către microorganisme.

2.6. Tehnologia producerii preparatelor enzimatice

.

2.7. Enzime imobilizate.


2.8. Tehnologia producerii aminoacizilor

.

2.9. Tehnologia producerii lipidelor microbiene.


2.10. Tehnologia producerii vitaminelor şi cofermenţilor


2.11. Tehnologia producerii polizaharidelor.


2.12. Tehnologia producerii antibioticelor.


2.13. Tehnologia producerii vaccinurilor.


2.14. Biotehnologia preparatelor pentru agricultură.


2.15. Biotehnologia şi problemele ecologice.

III. Cultura de ţesuturi vegetale

3.1. Cultura de celule ale plantelor superioare

.

3.2. Protoplaştii celulelor vegetale.


3.3. Selecţia celulară.


3.4. Reproducerea microclonală şi fortificarea plantelor.


3.5. Crearea asociaţiilor naturale de celule vegetale şi microbiene.


3.6. Sisteme acelulare

.

IV. Cultura de ţesuturi animale

4.1. Cultivarea celulelor animale.


4.2. Hibridizarea celulelor animale.


4.3. Clonarea animalelor

.

V. Ingineria genetică

5.1. Introducere în ingineria genetică.


5.2. Enzimele utilizate în ingineria genetică.


5.3. Alcătuirea cărţilor restricţionale.


5.4. Metode de clonare a ADN


5.5. Includerea genelor în celulă


5.6. Includerea genelor în celulele mamiferelor.


5.7. Ingineria genică la plante.

Bibliografia recomandată:

  1. Cachiţă-Cosma, D. , Tratat de Biotehnologie Vegetală vol. I., 2004, Ed. Dacia, Cluj-Napoca
  2. Nicu, M., M., Duţă, Mihaela Bazele teoretice ale Bioingineriei şi Biotehnologiei, 1992, Ed. Garamond, Cluj-Napoca,
  3. Raicu, P. ş.a. 1990, Biotehnologii moderne, Ed. Tehnică, Bucureşti,
  4. Jurcoane S., Săsărman E ş.a. Tratat de biotehnologie. Vol. I. Bucureşti., Editura tehnică. 2004.
  5. Jurcoane S., P.Cornea ş.a. Tratat de biotehnologie. Vol. II. Bucureşti., Editura tehnică. 2006. 668 p.
  6. Câmpeanu Gh., Dumitriu I., Procese în biotehnologie. Vol 1, Vol.2. Manual electronic. http://www.unibuc.ro/eBooks/biologie/ProgreseVolumul1/; http://www.unibuc.ro/eBooks/biologie/ProgreseVolumul2/.
  7. Moldoveanu D., Militaru C., Moldoveanu Iu. Microbiologie şi inginerie genetică. Bucureşti. Fiat Lux, 2001, 351 p.
  8. Кузьмина Н.А. Основы биотехнологии. Электронный учебник. http://www.biotechnolog.ru/.
  9. Промышленная микробиология – Учебное пособие. Под ред. Н.С.Егорова. М. «Высшая школа» 1989, 688 с.
  10. Биотехнология, в 8 томах. Под редакцией Н.С.Егорова, В.Д.Самуилова. Москва. Издательство «Высшая школа».1987-1988.