Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.23 – Biotehnologie


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 27 ianuarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice:
Biologie

Formula specialităţii
Biotehnologia – utilizarea industrială a proceselor biologice şi agenţilor obţinuţi pe baza formelor efective de microorganisme, culturilor celulare, ţesuturilor vegetale şi animale cu proprietăţi pronosticate. Biotehnologia se caracterizează ca o ramură interdisciplinară a progresului tehnico-ştiinţific şi a apărut la intersecţia ştiinţelor biologice, chimice şi tehnice.

Direcţii de cercetare

Delimitările de specialităţile adiacente:
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: Biochimie, Microbiologie, Genetică, Biologie celulară, Toxicologie, Farmacologie, Alergologie şi imunologie (Imunobiotehnologie), precum şi celor complementare: Botanică, Virusologie, Fiziologia plantelor, Fiziologi omului şi animalelor, Ecologie, Micologie. Totuşi pentru biotehnologie nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enunţate, cât eficienţa utilizării lor pentru caracteristica mai amplă a obiectelor de studiu în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de asemenea, necesitatea lor în verificarea şi concretizarea rezultatelor obţinute.

Problemele compoziţiei biochimice a biomasei microbiene, a bioproduselor rezultate din procese biotehnologice se referă la specialitatea 03.00.04 – Biochimie.

Problemele ce ţin de studiul particularităţilor culturale, morfologice, fiziologice a microorganismelor – agenţi ai producţiilor biotehnologice se referă la specialitatea 03.00.07 – Microbiologie.

Examinarea problemelor legate de ingineria genetică aplicată ţine de specialitatea 03.00.15 – Genetică

Problemele legate de ingineria celulară, cultivarea celulelor vegetale, ţesuturilor umane şi animale se referă la specialitatea 03.00.25 – Biologie celulară.

Metodele de analiză a inofensivităţii biopreparatelor se încadrează în specialitatea 14.00.20 – toxicologie.

Examinarea problemelor legate de producerea biopreparatelor farmacologice ţine de domeniul 14.00.25 – Farmacologie.

Metodele imunobiotehnologice de analiză se încadrează în specialitatea 14.00.36 – Alergologie şi imunologie (Imunobiotehnologie).

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Microbiologie” cu specialităţile adiacente enunţate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorul:
  1. Usatîi Agafia, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, şef laborator Produşi microbieni al Institutului de Microbiologie al A.Ş.M.

Recenzentul:

  1. Rudic Valeriu, academician, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, director al Institutului de Microbiologie al A.Ş.M.