Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

05.02.02 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Doctorandul trebuie să confirme la examenul de doctorat cunoştinţe profesionale la compartimentele respective ale ştiinţei, să cunoască bine teoriile existente şi metodele contemporane de calcul şi cercetări în domeniu. La baza programei se află disciplina "Bazele Proiectării Maşinilor", fundamentul teoretic al căreia sunt: rezistenţa materialelor, dinamica maşinilor, frecarea la uzură, fiabilitatea maşinilor.
Programa suplimentară trebuie să conţină compartimente noi ale acestei ramuri a ştiinţei şi cele ce ţin de direcţia de cercetări a competitorului. Tot odată trebuie să se ţină cont de ultimele realizări obţinute în această ramură a ştiinţei, de literatura de specialitate modernă. Programa suplimentară se elaborează şi se aprobă în instituţia unde are loc susţinerea examenului.

Conţinutul cursului

Dinamica, capacitatea de funcţionare şi fiabilitatea maşinilor

Dinamica maşinilor. Sarcini utile. Repartizarea sarcinilor în timp. Metode experimentale de cercetare a repartizării sarcinilor. Sarcinile dinamice, provocate de procesul de lucru al organelor de maşini. Oscilaţiile sistemelor liniare forţate şi libere. Oscilaţiile parametrice şi autooscilaţiile. Probleme specifice ale oscilaţiilor maşinilor. Dinamica proceselor nestabilite.

Concentrarea sarcinilor

Concentrarea sarcinilor, provocată de deformaţiile elastice ale pieselor, erorile de execuţie, forţele de frecare, uzură neuniformă. Concentrarea sarcinilor în piesele de bază ale maşinilor. Variaţia concentraţiei sarcinii în timp.

Fiabilitatea maşinilor

Noţiuni de bază, indicii fiabilităţii. Dependenţele principale ale fiabilităţii. Fiabilitatea în perioada exploatării normale a maşinilor. Fiabilitatea în perioada refuzului de funcţionare din cauza uzurii. Fiabilitatea pieselor restabilite. Analiza fiabilităţii sistemelor după fiabilitatea elementelor. Fiabilitatea sistemelor cu rezervare. Controlul static al fiabilităţii şi durabilităţii. Diagnosticul tehnic. Metodele probabilistice de calcul ale organelor de maşini.

Rezistenţa şi rigiditatea organelor de maşinI

Capacitatea portantă a organelor de maşini la solicitare statică şi cu cicluri mici. Rezistenţa la tensiuni variabile staţionare şi nestaţionare. Rezistenţa la temperaturi înalte şi joase. Legităţile statistice ale distrugerii de oboseală. Calcule probabilistice la rezistenţă. Căile de augmentare a rezistenţei. Optimizarea formelor. Durcisarea. Calculul deplasărilor elastice. Direcţiile principale de majorare a rigidităţii. Tensiunile de contact şi rezistenţa de contact. Rigiditatea de contact. Noţiune despre metoda elementelor finite, aplicata la problemele rezistenţei şi rigidităţii construcţiilor.

Frecarea şi uzura

Feluri de frecare şi uzură. Caracteristicile geometrice ale suprafeţelor şi suprafaţa de contact. Frecare uscată. Frecare semilichidă. Frecare în condiţii de ungere hidrodinamică şi hidrostatică. Frecare în mediu de gaze. Temperatura la frecare. Calcule. Uzura. Metodele de ameliorare a rezistenţei la uzură. Calcule. Noţiuni de bază ale teoriei hidrodinamice de contact a ungerii.

Alegerea materialelor.

Standardizarea. interschimbabilitatea

Clasificarea condiţiilor de lucru a organelor de maşini din punct de vedere al alegerii materialelor. Criteriile alegerii materialelor. Principalele metode de durcisare a suprafeţelor organelor de maşini: termice, chimico-termice, mecanice, termomecanice. Bazele fizice. Căile principale de economie a metalelor. Materiale noi şi perspectivele aplicării lor în maşini. Cerinţele tehnologice către construcţiile organelor de maşini. Influenţa asupra formelor organelor de maşini. Măsurile tehnologice privind micşorarea masei. Alegerea semifabricatelor optimale. Rolul factorilor economici în alegerea tipurilor şi construcţiilor organelor de maşini. Standardizarea organelor de maşini şi importanţa ei. Sistemul de standardizare. Folosirea standardelor la proiectarea maşinilor. Tipizarea. Unificarea metodelor. Proiectarea maşinilor, ţinând cont de cerinţele standardizării. Agregarea maşinilor. Interschimbabilitatea. Toleranţe şi ajustaje.

Îmbinări

Clasificarea îmbinărilor. Îmbinările tijelor, foilor şi pieselor de corp, îmbinări arbore-butuc, îmbinarea arborilor, îmbinarea ţevilor. Îmbinări demontabile şi nedemontabile. Îmbinări prin fricţiune şi angrenare.

Îmbinări permanente. Îmbinări prin sudare cu arc electric, prin sudare în baie de zgură, sudare electrică prin contact. Concentrarea tensiunilor. Tensiunile remanente şi deformaţiile. Calculele la rezistenţă a îmbinărilor prin sudare. Tensiunile admisibile şi rezervele de rezistenţă la tensiuni variabile. Îmbinări prin lipire. Îmbinări prin încleiere. Îmbinări prin nituire.

Îmbinarea pieselor prin strângere. Ajustaje presate şi domeniul lor de utilizare în industria constructoare de maşini. Capacitatea portantă a îmbinărilor cilindrice tensionate. Calculul strângerii necesare. Rezistenţa pieselor conjugate. Strângerile de calcul şi tehnologice. Dispersia caracteristicilor numerice ale capacităţii portante în legatură cu dispersia strângerilor. Calculul probabilistic. Optimizarea formelor. Căile de majorare a capacităţii portante.

Îmbinări conice. Tehnologia asamblării. Forţele la presare şi depresare. Valorile necesare de încălzire sau răcire a pieselor îmbinate. Îmbinări cu ajutorul inelelor şi plăcilor de strângere.

Asamblari filetate. Definiţiile de bază şi claasificarea fileturilor. Metodele de fabricare a filetului. Parametrii geometrici care caracterizează filetul. Tipurile principale ale pieselor de fixare. Metodele de blocare ale asamblărilor filetate contra deşurubării. Teoria cuplului filetat. Dependenţa dintre momentul, aplicat la piuliţă şi forţa axială a şurubului. Autofrânarea şi randamentul cuplului filetat. Repartizarea sarcinii axiale a şurubului pe spirele filetului. Calculul filetului la rezistenţă. Calculul la rezistenţă a tijei şurubului pentru diferite cazuri de încărcare: a) asupra tijei şurubului acţionează numai forţa exterioară de întindere; b) bulonul este străns, sarcina exterioară lipseşte; c) asamblarea prin buloane este încărcată cu forţe de forfecare în planul de îmbinare; d) bulonul este strâns, sarcina exterioară deschide planul de îmbinare a pieselor. Determinarea flexibilitatii bulonului şi pieselor. Rezistenţa bulonului la sarcini statice şi variabile. Efectul bulonului încărcat excentric. Calculul îmbinărilor care includ un grup de buloane. Rezultanta sarcinii îmbinării este perpendiculară pe planul de îmbinare şi trece prin centrul lui de greutate. Materialele articulelor filetate si tensiunile admisibile.

Îmbinări prin nituri. Noţiuni despre construcţia şi tehnologia îmbinărilor prin nituri, clasificarea, domeniile de utilizare. Calculul la rezistenţă a elementelor îmbinării nituite. Materialele niturilor şi tensiunile admisibile.

Îmbinări cu clemă. Calculul la rezistenţă. Îmbinări prin pană, caneluri şi profilate. Îmbinări cu pene paralele şi prismatice. Materialul penelor şi tensiunile admisibile. Calculul. Îmbinări prin caneluri. Calculul asamblării cu profile poligonale.

Transmisii mecanice

Transmisii prin curea. Noţiuni de bază. Calculul. Geometria transmisiei. Forţele şi relaţiile de forţă. Tensiunile în curea. Alegerea parametrilor principali ai transmisiei. Alunecarea în transmisii. Pierderile în transmisie şi randamentul. Curbele de alunecare. Metodele de întindere a curelelor. Transmisii cu curea plată. Metoda de calcul. Transmisii cu curele late dinţate.

Transmisii prin roţi de frictiune şi variatoare. Tipurile principale. Calculul de rezistenţă a cuplelor de frecare.

Transmisii prin roţi dinţate cilindrice. Noţiuni generale. Parametrii de bază. Particularităţile geometriei roţilor cilindrice cu dantură înclinată. Coeficientul suprapunerii frontale şi distribuirea sarcinii pe suprafaţa de lucru a dintelui. Alunecarea şi frecarea în angrenare. Influenţa numărului de dinţi asupra formei şi rezistenţei dinţilor. Precizia de fabricare şi influenţa ei asupra calităţii transmisiei. Forţele în angrenare. Condiţiile de lucru ale dintelui în angrenare. Ruperea dintilor. Sarcina de calcul. Coeficientul neuniformitatii sarcinii. Coeficientul sarcinii dinamice. Calculul de rezistenţă al angrenajelor cilindrice. Alegerea modulului şi a numărului de dinţi. Calculul de rezistenţă al dinţilor după tensiunile de încovoiere.

Transmisii dinţate conice. Noţiuni generale. Raportul de transmitere. Forţele în angrenaj. Calculul după tensiunile de încovoiere. Calculul după tensiunile de contact. Transmisii conice cu dinţi nedrepţi. Randamentul, răcirea şi ungerea. Materiale şi tratament termic. Tensiuni admisibile.

Transmisii planetare. Particularităţile de calcul ale transmisiilor planetare. Cinematica. Forţele în angrenaj. Pierderile şi randamentul. Calculul la rezistenţă. Alegerea numărului de dinţi.

Transmisii cu angrenaj Novicov. Particularităţile angrenajului. Parametrii de bază. Metode de majorare a rezistenţei. Calculul la rezistenţă. Transmisii armonice. Raportul de transmitere al transmisiei prin fricţiune. Raportul de transmitere şi numărul de dinţi al transmisiei dinţate. Randamentul transmisiei. Calculul roţii flexibile. Diversitatea transmisiilor. Caracteristica şi utilizarea.

Transmisii precesionale. Tendinţele contemporane de dezvoltare a transmisiilor prin angrenare. Exemple de utilizare a transmisiilor precesionale, construcţia, destinaţia şi rezultatele încercărilor. Cercetarea experimentală a transmisiilor precesionale. Calculul rezistenţei şi durabilităţii transmisiilor precesionale.

Transmisii elicoidale si hipoidale. Transmisii cu melc şi roată melcată. Roţile melcate. Raportul de transmitere. Randamentul transmisiei. Forţele în angrenaj. Calculul de rezistenţă la contact şi încovoiere. Materiale şi tensiuni admisibile. Calculul termic, răcirea şi ungerea transmisiilor. Transmisii globoidale.

Transmisii prin lanţ. Caracteristicile principale. Randamentul transmisiei. Lanţuri de acţionare. Roţi de lanţ. Materiale. Forţele. Cinematica şi dinamica transmisiei prin lanţ. Calculul. Transmisii elicoidale. Calculul.

Arbori şi osii

Noţiuni generale. Calculul de proiect şi de verificare al arborilor. Calculul de rezistenţă. Calculul la rigiditate. Calculul la vibraţii. Arbori speciali.

Lagare

Clasificarea şi destinaţia. Lagăre cu alunecare. Frecarea şi ungerea. Criteriile de calcul. Regimurile de frecare. Construcţii şi materiale. Rulmenţi. Noţiuni generale şi clasificarea. Cinematica şi dinamica rulmenţilor. Ungerea. Calculul.

Cuplaje

Noţiuni generale, destinaţia şi clasificarea. Cuplaje fixe. Cuplaj cu flanşe. Cuplaje compensatoare rigide. Cuplaj cu disc intermediar. Cuplaj dinţat. Cuplaje elastice. Cuplaje cu arcuri elicoidale. Cuplaj cu arcuri în serpantină. Cuplaj cu cauciuc stelat. Cuplaj cu bolţuri şi bucşe elastice. Cuplaj cu manşon elastic. Cuplaje intermitente (ambreiaje). Ambreiaj cu geare. Ambreiaje de fricţiune. Ambreiaje cu discuri plane. Ambreiaje conice. Cuplaje automate. Cuplaje de siguranţă. Ambreiaj centrifugal. Cuplaj cu cursă liberă.

Batiuri, plăci, cutii

Clasificarea pieselor de corp. Alegerea formelor optimale ale secţiunilor, sistemelor de nervuri şi a pereţilor despărţitori. Bazele calculului. Alegerea grosimilor pereţilor. Bazele proiectării pieselor turnate şi sudate.

Dispozitive de ungere

Importanţa ungerii maşinilor. Clasificarea metodelor de ungere şi a dispozitivelor de ungere. Construcţii tip ale dispozitivelor de ungere pentru alimentarea individuală şi centralizată cu lubrifiant şi plastic. Construcţii tip ale dispozitivelor de control, de alimentare, curăţire şi răcire a uleiului. Consumul de lubrifiant.

Proiectarea asistată de calculator

Noţiuni generale. Metode analitice şi numerice de calcul a organelor de maşini. Softuri şi sisteme de calcul şi proiectare asistată de calculator (AutoCAD) şi alte programe aferente. Baze de date. Principii de proiectare a organelor de maşini la calculator.

Încercările organelor de maşini

Încercarea organelor de maşini conform criteriilor principale. Metode de încercări. Metode de prelucrare a datelor experimentale. Modelarea pe modele matematice la calculator. Utilizarea calculatoarelor la procesele de măsurare control şi prelucrare a datelor experimentale.

Literatura de specialitate

 1. Anuriev V.I. Spavocinik konstruktora-maşinostroiotelea. Vol. I, II, III. M., 1991.
 2. Airapetov A.L. Dinamica planetarnyh mehanizmov. M., Nauka, 1980, 256p.
 3. Birgher I.A., Sor B.F., Iosilevici G.B. Rascioty na procinosti detalei maşin. M., 1979, 704 p.
 4. Bostan I.A. Pretzessionnye peredaci s mnogoparnyim zatzepleniem. Chişinău, Ştiinţa, 1991, 356 p.
 5. Bostan I., Dulgheru V. Transmisii planetare, precesionale şi armonice. Ed. Tehnică, Bucureşti-ed.”Tehnica” Chişinău, 1997.
 6. Chişiu A, ş.a. Organe de maşini. Editura didactică şi pedagogică Bucureşti, 1981.
 7. Gafiţanu M., Bostan I., Jula A., Dulgheru V.,Hagiu Gh. Organe de maşini. Vol.1. Editura Tehnică-Bucureşti, 1999.
 8. Gafiţanu M., Bostan I., Jula A., Dulgheru V.,Hagiu Gh. Organe de maşini. Vol.2. Editura Tehnică-Bucureşti, 2003.
 9. Dobre G. Organe de maşini. V.1. Editura BREN, Bucureşti, 2003. 10. Конструирование машин. т.2/Под общ. ред. К.В. Фролова/ - М.: Машиностроение, 1994. – 625 с.
 10. Creţu S. Sp., Mecanica contactului, vol. I, Editura „Gh. Asachi” Iaşi, 2002.
 11. Dunaev P.F. Konstruirovanie uzlov i detalei maşin. M., Visşaia şcola, 1978, 352 p. 13. Ivanov M.N. Organe de maşini. / Traducere din limba rusă. Chişinău, Ed.”Tehnica”, 1992.
 12. Kudreavţev V.N., Derjaveţ Iu. A., Gluharev F.G. Konstruirovanie i rasciot zubceatyh reductorov. M.-L.: Maşinostroienie, 1971, 328 p.
 13. Litvin F.L. Teoria zubceatyh zatzeplenii. M., Nauka, 1968, 374p.
 14. Miloiu Gh., Dudiţă F. Transmisii mecanice moderne. Bucureşti, Ed.Tehnică, 1971, 344p.
 15. Olariu V., Brătianu C. Modelare numerică cu elemente finite. Bucureşti, Ed.Tehnică, 1986, 343p.
 16. Planetarnye peredaci: Spravocnik / Sub red. V.N.Kudreavţev, Iu.N.Kirdeaşev. M.-L., 1977. 536 p.
 17. Reşetov D.N. Detali maşin. M., Maşinostroienie, 1989, 496 p.
 18. Serensen S.V., Kogaev V.P., Sneiderovici R.M., Nesuşcaia sposobnosti i rasciot detalei maşin na procinosti. M., 1975, 488 p.
 19. Zablonskii K.I. Detali maşin. Kiev, Visşaia şcola, 1985, 518p.

Bibliografie suplimentară

 1. Перель Л.Я., Филатов А.А. Подшипники качения. Расчет, проектирование и обслуживание: Справочник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992. – 606 с.
 2. Bostan I., Dulgheru V.,Toca A., Vaculenco M. Proiectarea asistată de calculator în construcţia de maşini. Ed. Tehnica-Info, Chişinău, 2001.
 3. Bostan I., Gluşco C., Oprea A., Dulgheru V.,Planetarnye pretzessionnye peredaci. Editura Ştiinţa, Chişinău, 1987.
 4. Долговечность трущихся деталей машин: Сб. статей/Под общ. ред. Д.Н.Гаркунова .- М.: Машиностроение, 1986.- 1990 5 вып.
 5. Aştefanei I. Aplicaţii tehnice ale mecanicii fluidelor. Editura Sitch Craiova, 2000.
 6. Podsipniki kacenia: Spravocnik - katalog / Sub red. V.N.Naryşkin, R.V. Korostaşevskii. M., 1984, 280 p.
 7. Poleakov V.S., Barbas I.D., Reahovskii O.A.: Spravocnik po muftam. M.-L., 1979, 351 p.
 8. Орлов А.В. Опоры качения с поверхностями сложной формы. - М.: Наука, 1983. – 125 с.