Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.02.02 – Teoria maşinilor şi organe de maşini


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă gradele ştiinţifice
Ştiinţe tehnice

Formula specialităţii

Studiul maşinilor şi organe de maşini este un domeniu multdisciplinar al ştiinţelor tehnice, în care se îmbină: teoria mecanismelor şi metodele de calcul, proiectare, cercetare, diagnostică şi monitorizare a parametrilor organelor de maşini, nodurilor, mecanismelor şi maşinilor; metodele de cercetare a materialelor şi acoperirilor ca elemente structurale ale maşinilor; procedee constructiv tehnologice de ameliorare a capacităţii portante şi fiabilităţii organelor de maşini; metode de control a organelor de maşini, ca elemente structurale ale maşinilor, mecanismelor de acţionare.

Direcţiile de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Soluţionarea sarcinilor de cercetare în cadrul specialităţii 05.02.02 „ Teoria mecanismelor şi organe de maşini” necesită utilizarea metodelor specialităţilor adiacente „Mecanica corpului solid deformabil”, „Mecanica fluidului şi plasmei”, „Tribologie”, „Studiul materialelor în construcţia de maşini”, „Tehnologia construcţiei de maşini”, „Dinamica şi durabilitatea maşinilor şi echipamentului tehnic”. Însă în studiul maşinilor drept obiecte de cercetare sunt nu metodele ca atare ale disciplinelor enumerate, dar asigurarea eficacităţii lor la utilizarea în calcule, proiectare, încercări, control, diagnostică şi monitorizare a parametrilor organelor de maşini, nodurilor de construcţii şi sistemelor de acţionări de destinaţie generală cu parametri îmbunătăţiţi. Delimitarea cu specialităţile adiacente enumerate constă în faptul că în ele se ia în consideraţie specificul obiectelor de producere, care necesită elaborarea metodelor şi mijloacelor de calcul şi încercări, care nu sunt utilizate în construcţia de maşini generală.

În cadrul specialităţii 05.02.02 se studiază problemele contactului mecanic, ale elasticităţii şi plasticităţii organelor de maşini concrete, pe când problemele generale ale mecanicii, luând în consideraţie forţele de frecare, se rezolvă în cadrul specialităţii „Mecanica corpului solid deformabil”.

În cadrul specialităţii 05.02.02 se studiază probleme ce ţin de procedee şi metode constructiv-tehnologice de ameliorare a funcţionării organelor de maşini concrete, de control a calităţii prelucrării lor, pe când problemele generale ale tehnologiei construcţiei de maşini sunt studiate în cadrul specialităţii „Tehnologia construcţiei de maşini”.

În cadrul specialităţii 05.02.02 se studiază probleme ce ţin de dinamica unor organe de maşini şi mecanisme sub aspectul solicitării suplimentare şi asigurării capacităţii portante, pe când problemele generale ale dinamicii maşinilor sunt studiate în cadrul specialităţii „Dinamica şi durabilitatea maşinilor şi echipamentului tehnic”.

Tezele de doctorat, care se efectuează la interferenţa specialităţii 05.02.02 şi a celor adiacente (indicate în comp. IV), pot fi prezentate spre susţinere pe două specialităţi cu includerea în componenţa Consiliilor Ştiinţifice Specializate a specialiştilor de profil adiacent.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. Dulgheru Valeriu – doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, şef catedră „Teoria mecanismelor şi Organe de Maşini”, U.T.M.
  2. Bostan Ion – academician, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, catedra „Teoria mecanismelor şi Organe de Maşini”, U.T.M.
  3. Comendant Vasile – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, catedra „Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini”, U.T.M.

Recenzenţii:

  1. Mudreac Victor – doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, catedra „Utilaj Tehnologic Industrial”, U.T.M.
  2. Mazuru Sergiu – doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, şef catedră „Tehnologia Construcţiei de Maşini”, U.T.M.