Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

05.12.14 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

În cadrul specialităţii 05.12.14 – Sisteme, reţele şi dispozitive de telecomunicaţii se pregătesc specialişti de o calificare înaltă, capabili de a analiza, sinteza şi prognoza tendinţele moderne de dezvoltare a ramurii de telecomunicaţii. Direcţiile principale ţin de elaborarea şi dezvoltarea teoriei transmisiunii informaţiei, perfecţionarea şi elaborarea sistemelor şi dispozitivelor cu indici de calitate performanţi pentru reţelele de telecomunicaţii.

Conţinutul programei examenului de doctorat

I. Propagarea radioundelor prin eter şi undelor electromagnetice ghidate

Undele miriametrice (procese fizice şi particularităţile de propagare, metodele de calcul a intensităţii câmpului)

Undele hectometrice (procese fizice şi particularităţile de propagare, metodele de calcul a intensităţii câmpului)

Undele decametrice (procese fizice şi particularităţile de propagare, fenomenul de feding).

Particularităţile de propagare a undelor metrice.

Particularităţile de propagare a undelor decimetrice şi centimetrice.

Particularităţile de propagare a undelor milimetrice şi decimilimetrice.

Particularităţile de propagare a undelor optice.

Clasificarea undelor electromagnetice ghidate şi proprietăţile lor. Frecvenţa critică şi lungimea de undă critică. Concepţia undelor electromagnetice ghidate parţiale. Viteza de propagare a energiei. Viteza de grup.


II. Liniile de transmisiune

Transmisia energiei electromagnetice prin liniile de transmisiune. Cerinţe. Regimurile monomod şi multimod. Durabilitatea electrică, puterile de limită şi admisibilă. Atenuarea. Caracteristica liniilor de transmisiuni.

Linia bifilară. Perechea torsodată. Cablurile simetrice.

Ghidul dreptunghiular.

Ghidul circular.

Linia coaxială.

Linia plată.

Ghidul dielectric. Tipurile de fibre optice.

Atenuarea şi dispersia semnalului în fibrele optice.

Cablurile optice.


III. Dispozitive în sisteme şi reţele de telecomunicaţii

Destinaţia şi clasificarea antenelor. Diagrama de directivitate şi parametrii antenelor. Radiaţia dipolului simetric.

Alimentarea dipolilor simetric şi asimetric.

Mecanismul procesului de recepţie. Utilizarea principiului reciprocităţii la studierea antenelor de recepţie.

Puterea ce se elimină în sarcina antenei de recepţie.

Temperatura de zgomot a antenelor.

Antena dielectrică.

Antena cu reflector parabolic.

Antena directoare.

Antena elicoidală.

Antena turnichet.

Antena microstrip.

Reţele de antene.

Proprietăţile rezonatoarelor electromagnetice. Oscilaţii proprii, frecvenţe de rezonanţă şi structura câmpului.

Factorul de calitate al rezonatoarelor electromagnetice. Factorii de calitate exterior şi în sarcină. Excitarea oscilaţiilor în rezonatoare.

Clasificarea filtrelor de microunde. Condiţiile fizice de realizare. Prototipul trece-jos.

Necesitatea şi principiile de acordare a liniilor de transmisiune cu sarcina.

Tripoli. Atenuatoare de microunde. Joncţiunea dublu T.

Cuploare direcţionale şi dispozitive pentru transformarea tipurilor de undă.

Dispozitive cu ferită.

Lentile cilindrice cu indicele de refracţie gradat.

Filtrele optice polistratificate.

Izolatoare şi defazoare optice.

Ramificatoare şi mixere optice.

Comutatoare optice.

Modulatoare optice.

Multiplexoare şi demultiplexoare optice.

Atenuatoare optice.


IV. Sisteme de transmisiuni

Nivele de transmisiune al semnalelor.

Caracteristica semnalelor primare.

Ierarhia sistemelor de transmisiuni analogice (STA). Convertarea frecvenţei semnalelor în STA.

Condiţiile de transmisiune al semnalelor: distorsiunile lineice şi neliniare, zgomotele în canalele de telecomunicaţii.

Ierarhia PDH. Modulaţia impulsurilor în cod.

Structura sistemului de transmisiune E1: nivelul fizic; nivelul legătura de date şi nivelul de reţea.

Utilajul de generare în sistemele de transmisiuni digitale (STD). Generatoarele etalon. Generatorul cu rezonator de cuarţ.

Sincronizarea în STD.

Organizarea canalelor pentru transmisiunea semnalelor de dirijare şi interacţiune cu centrala.

Particularităţile de formare a semnalului digital lineic. Codurile AMI şi HDB-3.

Sisteme de transmisiune a informaţiei prin fibre optice (STIFO) cu detecţie directă. Amplificatoare optice.

STIFO cu detecţie coerentă.

STIFO cu multiplexarea spectrală a canalelor.

Emiţătoare optice şi modulul optoelectronic de emisie.

Fotoreceptoarele şi modulul optoelectronic de recepţie.

Codurile pentru STIFO.

Determinarea lungimii sectorului de regenerare pentru STIFO.

Ierarhia digitală sincronă SDH/SONET.

Structura cadrului SDH.

Multiplexarea fluxurilor digitale în SDH.


V. Sisteme de transmisiuni radioreleu şi satelit.

Modularea şi demodularea în sistemele de transmisiuni radioreleu şi satelit analogice.

Modularea şi demodularea în sistemele de transmisiuni radioreleu şi satelit digitale.

Planurile de frecvenţe.

Echipamentul de emisie şi recepţie. Legătura dintre echipamentul de emisie/recepţie şi antene.

Distorsiunile şi zgomotele în sistemele de transmisiuni radioreleu şi satelit analogice.

Calitatea de transmisiune a comunicărilor analogice.

Sisteme de transmisiuni radioreleu în limitele vizibilităţii directe.

Sisteme de transmisiuni radioreleu troposferice.

Sisteme de transmisiuni satelit.

Compatibilitatea electromagnetică a sistemelor de transmisiuni radioreleu şi satelit.


VI. Reţele de comunicaţii digitale.

Planificarea reţelelor de comunicaţii digitale (RCD).

Cerinţele către RCD primare şi corporative.

Caracteristicile tehnico – informaţionale a RCD.

Modelul teoretic a RCD.

Tehnologiile de bază pentru RCD: SDH, WDM, Frame Relay, ATM, xDSL, IP telefonie, MPLS.

Echipamentul RCD: SDH, comutatoare ATM.

Topologia RCD.

Sincronizarea în RCD.

Dirijarea în RCD


VII. Reţele de comunicaţii mobile.

Elementele şi standardele reţelelor de comunicaţii mobile (RCM).

Organizarea canalelor de acces în RCM.

Deservirea apelului în RCM cu diferite standarde.

Semnalizarea în RCM.

Proiectarea RCM.

Standardizarea şi certificarea RCM.


VIII. Reţele inteligente de comunicaţii.

Arhitectura reţelelor inteligente de comunicaţii (RIC).

Modelul RIC.

Protocolul aplicativ INAP şi interfeţele RIC.

Asigurarea cu soft şi crearea serviciilor inteligente.

Caracteristicile temporale a RIC.

Sistemul de protecţie a RIC.

Servicii inteligente în baza sistemelor de IP telefonie.

IX. Standarde şi interconectarea reţelelor de comunicaţii.

Profiluri. Standarde. Sisteme deschise.

Principiile de construire a reţelelor de comunicaţii: sisteme de transmisiuni, metode de comutaţie, sistemul SS7, sistemul E1 şi SDH.

Profilurile de interconectare a sistemelor deschise.

Profilurile Internet. Standardizarea. Adresarea şi marşrutizarea. Metode de protocoale şi marşrutizare.

Reţele digitale de servicii integrate ISDN. N-ISDN. B-ISDN. Profilurile de interconectare N-ISDN şi B-ISDN.

Protocoalele şi standardele Frame Relay.

Protocoalele şi standardele ATM.

Profilurile de interconectare a diferitor arhitecturi şi tehnologii de reţea. Principiile de interconectare. Profiluri tipice de interconectare.


X. Tehnologii de măsurări în telecomunicaţii.

Clasificarea tehnologiilor de măsurări în telecomunicaţii.

Tehnologiile de măsurări în sistemele de transmisiune a informaţiei prin fibre optice.

Tehnologiile de măsurări a mediilor fizice de propagare a semnalului. Măsurarea cablurilor electrice.

Tehnologiile de măsurări a radiofrecvenţelor.

Tehnologiile de măsurări în reţelele de comunicaţii primare.

Tehnologiile de măsurări în reţelele de comunicaţii telefonice secundare.

Tehnologiile de măsurări în reţelele ISDN.

Tehnologiile de măsurări în reţele de transmisiuni a datelor.

Tehnologiile de măsurări în sistemul de semnalizare SS7.

Tehnologiile de măsurări în reţelele ATM.

Tehnologiile de măsurări în reţelele de comunicaţii mobile.

Integrarea echipamentului de măsurări şi convergenţa lui cu tehnologiile de măsurări în telecomunicaţii.

Literatura de specialitate

 1. Берлин А.Н. Коммутация в системах и сетях связи. – Москва: Эко-трендз, 2006.
 2. Бейли Д., Райт Э. Волоконная оптика: теория и практика. – Москва: Мир, 2006.
 3. Гольдштейн Б.С. Протоколы сети доступа. – Москва: Радио и связь, 2005.
 4. Гольдштейн А.Б, Гольдштейн Б.С. Технология и протоколы MPLS. – Москва: Радио и связь, 2005.
 5. Мультисервисные АТМ сети / Под ред. Лихтциндера Б.Я. – Москва: Радио и связь, 2005.
 6. Гольдштейн Б.С., Ехриель И.М., Рерле Р.Д. Интеллектуальные сети. – Москва: Радио и связь, 2005.
 7. Иванов В.И. Цифровые и аналоговые системы передачи. – Москва: Горячая линия – Телеком, 2005.
 8. Абилов А.В. Сети связи и системы коммутации. – Москва: Эко-трендз, 2004.
 9. Кунегин С.В. Системы и сети передачи информации. – Москва: Эко-трендз, 2004.
 10. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи. – Москва: Мир, 2004.
 11. Ершов В.А., Кузнецов И.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети. – Москва: Радио и связь, 2004.
 12. Давыдкин П.Н., Колтунов М.Н., Рыжков А.В. Тактовая сетевая синхронизация. – Москва: Эко-трендз, 2004.
 13. Rădulescu T. Telecomunicaţii. – Bucureşti: Teora, 2003.
 14. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. – Москва: Радио и связь, 2003.
 15. Бирюков Н.Л., Стеклов В.К. Транспортные сети и системы электросвязи. Системы мультиплексирования. – Москва: Радио и связь, 2003.
 16. Быков С.Ф., Журавлёв В.И., Шалимов И.А. Цифровая телефония. – Москва: Радио и связь, 2003.
 17. Гитин В.Я., Кочановский Л.Н. Волоконно-оптические системы передачи. – Москва: Радио и связь, 2003.
 18. Кириллов В.И. Многоканальные системы передачи. – Москва: Новое знание, 200
 19. Гаранин М.В. Системы и сети передачи информации. – Москва: Радио и связь, 200
 20. Шмалько А.В. Цифровые сети связи. – Москва: Эко-трендз, 200
 21. Карташевский В.Г., Семенов С.Н., Фирстова Т.В. Сети подвижной связи. – Москва: Экотрендз, 200
 22. Лихтциндер Б.Я., Кузякин М.А. Интеллектуальные сети связи. – Москва: Эко-трендз, 2000.
 23. Вербовецкий А.А. Основы проектирования цифровых оптоэлектронных систем связи. – Москва: Радио и связь, 2000.
 24. Щербо В.К. Стандарты вычислительных сетей. Взаимосвязи сетей. – Москва: Кудиц – образ, 2000.
 25. Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. – Москва: Эко-трендз, 2000.
 26. Бакланов И.Г. Технологии измерений первичной сети. – Москва: Эко-трендз, 2000.
 27. Пименов Ю.В. Техническая электродинамика. – Москва: Радио и связь, 2000.
 28. Корнейчук В.И., Лессовой И.И. Волоконно-оптические измерения. – Киев: Наукова Думка, 1999.
 29. Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения. – Москва: Сайрус системс, 1999.
 30. Бакланов И.Г. Методы измерений в системах связи. – Москва: Эко-трендз, 1999.
 31. Росляков А.В. Общеканальная система сигнализации №7. – Москва: Эко-трендз, 1999.
 32. Mateescu A. Sisteme şi reţele GSM. – Bucureşti: Ed. Tehnică, 1999.
 33. Баева Н.Н. Многоканальные системы передачи. – Москва: Радио и связь, 1997.
 34. Constantin I., Marghescu I. Transmisiuni analogice şi digitale. Bucureşti : Ed.Tehnică, 1995.
 35. Doicaru V. Transmisiuni prin fibre optice. – Bucureşti: Ed.Militară, 1994.
 36. Корнейчук В.И., Макаров Т.В., Панфилов И.П. Оптические системы передачи. – Киев: Техника, 1994.
 37. Гроднев И.И. Волоконно-оптические системы передачи и кабели. - Москва: Радио и связь, 1993.
 38. Шереметьев А.Г. Когерентная волоконно-оптическая связь. – Москва: Радио и связь, 199
 39. Jackson J.B. Electrodinamica clasică. – Bucureşti: Ed.Tehnică, 199
 40. Кочержевский Г.Н., Ерохон Г.А., Козырев Н.Д. Антенно-фидерные устройства. – Москва: Радио и связь, 1989.
 41. Rulea G. Bazele teoretice şi experimentale ale rtehnicii microundelor. – Bucureşti: Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.
 42. Сазанов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. – Москва: Высшая школа, 1988.
 43. Гроднев И.И., Верник С.М. Лини связи. – Москва: Радио и связь, 1988.
 44. Nicolau E. Rediotehnica.- Bucureşti: Ed.Tehnică, 1987. – vol.
 45. Немировский А.С. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. – Москва: радио и связь, 1986.
 46. Nicolau E. Antene şi propagare. – Bucureşti: Ed.Didactică şi pedagogigă, 198
 47. Матье М. Радиорелейные системы передачи. – Москва: Радио и связь, 198
 48. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. – Москва: Связь, 197
 49. Вольман В.И., Пименов Ю.В. Техническая электродинамика. – Москва: Связь, 197