Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

05.12.20 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

În cadrul specialităţii 05.12.20 – Sisteme şi dispozitive optoelectronice de telecomunicaţii şi de prelucrare a informaţiei se pregătesc specialişti de calificare înaltă, capabili de a modela şi de a elabora metode eficiente de soluţionare a problemelor ştiinţifice referitoare la sistemele şi dispozitivele optoelectronice. Direcţiile principale ţin de perfecţionarea şi elaborarea de noi metode şi principii de prelucrare a informaţiei, elaborarea sistemelor şi dispozitivelor optoelectronice cu indici de calitate performanţi pentru sistemele de telecomunicaţii şi de prelucrare a informaţiei.

Conţinutul programei examenului de doctorat

1. Surse de radiaţie infraroşie

Surse de radiaţie etalon.

Surse de radiaţie pentru scopuri tehnice.

Lasere: cu cristal, cu gaz, molecular, cu semiconductor şi cu lichid.

Surse naturale de radiaţie.

Radiaţia mijloacelor de transport şi a obiectelor industriale.


2. Interacţiunea radiaţiei infraroşii cu diferite medii

Reflectarea şi refracţia radiaţiei.

Absorbţia şi difuzia radiaţiei.

Transmisia radiaţiei.

Transmisia radiaţiei prin cristale.

Transmisia radiaţiei infraroşii prin atmosferă.


3. Focalizarea şi scanarea radiaţiei

Sisteme de focalizare.

Dispozitive opto-mecanice de scanare.

Dispozitive de dirijare cu raza laser.


4. Recepţia şi convertarea radiaţiei infraroşii

Destinaţia, clasificarea şi parametrii receptoarelor de radiaţie.

Receptoare de radiaţie termică.

Detectori de fotoni.

Detectori de radiaţie laser modulată.

Convertoare electrooptice a imaginii.

Tuburi TV de emisie.

Tipuri speciale de convertare a imaginii.


5. Modulaţia radiaţiei optice

Destinaţia şi tipurile de modulaţie.

Modulaţia în amplitudine.

Modulaţia în frecvenţă.

Modulaţia în fază.

Modulaţia în impulsuri de durată variabilă.


6. Filtrarea semnalelor optice

Destinaţia şi clasificarea filtrelor pentru sistemele infraroşii.

Aparatul matematic al teoriei filtrării spaţiale.

Spectrele de frecvenţă al obiectelor ce radiază şi zgomotele de fond.

Convertarea semnalelor optice prin intermediul filtrelor multidimensionale.

Funcţiile de transfer al diafragmelor de modulaţie.

Filtrarea spaţială.

Filtrarea spectrală.

Filtrarea electronică.


7. Locaţia optică

Caracteristica canalului de locaţie.

Gama de unde utilizate în locaţie.

Locaţia cu mijloc de soluţionare a sarcinilor de navigaţie.

Particularităţile şi domeniile de utilizare a locaţiei optice. Ecuaţia de determinare a distanţei în locaţia optică.

Construcţia, principiul de funcţionare şi parametrii locatorilor optice cu radiaţia sub formă de impulsuri şi cu radiaţie continuă.

Prelucrarea semnalelor de locaţie.

Distanţa de acţiune a locatorelor optice. Geodimetre.


8. Telecomunicaţii optice prin eter

Canalul optic cu turbulenţă.

Canalul optic cu împrăştiere.

Atenuarea atmosferică a semnalelor optice.

Transmisiuni de date între terminale prin intermediul purtătoarei optice.


9. Telecomunicaţii optice prin cablu

Ghidul dielectric. Tipurile de fibre optice.

Atenuarea şi dispersia semnalului în fibrele optice.

Cablurile optice.

Ierarhia PDH. Modulaţia impulsurilor în cod.

Structura sistemului de transmisiune E1: nivelul fizic, nivelul legătură de date şi nivelul de reţea.

Sistemele de transmisiune a informaţiei prin fibre optice (STIFO) cu detecţie directă. Amplificatoare optice.

STIFO cu detecţie coerentă.

STIFO cu multiplexarea spectrală a canalelor.

Emitătoare optice şi modulul optoelectronic de emisie.

Fotoreceptoarele şi modulul optoelectronic de recepţie.

Codurile pentru STIFO.

Determinarea lungimii sectorului de regenerare pentru STIFO.

Ierarhia digitală sincronă SDH/SONET.

Structura cadrului SDH.

Multiplexarea fluxurilor digitale în SDH.


10. Sisteme optice de prelucrare a informaţiei

Principiile de construire a sistemelor de prelucrare a informaţiei.

Destinaţia, domeniile de utilizare şi caracteristicile sistemelor de prelucrare a informaţiei.

Analizatoare optoelectronice de imagini plane.

Analizatoare optoelectronice pentru obiectele tridimensionale.

Analizatoare cu laser de scanare telemetrică al obiectelor tridimensionale.

Aspectele foto – şi stereofotogrametrice la identificarea obiectelor tridimensionale.

Dispozitive cu fibre optice de analiză a imaginilor.


11. Identificarea şi prelucrarea digitală a imaginilor

Metodele de prelucrare a imaginilor punctiforme.

Metodele de prelucrare preliminară a imaginilor plane obţinute de la obiecte tridimensionale.

Sistemele de criterii la identificarea obiectelor conform imaginilor de scară mare.

Utilizarea tehnicii de calcul şi luarea deciziilor la identificarea obiectelor conform imaginilor de scară mare.

Prelucrarea imaginilor aerocosmice cu utilizarea tehnicii de calcul.

Mijloacele tehnice de identificare al obiectelor spaţiale şi prelucrarea digitală a imaginilor.