Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

05.13.05 – Programa examenului de doctorat


Conţinutul cursului

Metodele de analizã şi sintezã a componentelor şi dispozitivelor electronice. Elementele teoriei circuitelor liniare. Teoremele de bazã.


Metodele de analizã a circuitelor electrice: metoda matricealã,topologicã şi graficã.

Analiza circuitelor electrice neliniare.

Metodele de analizã a caracteristicilor tranzitorii şi de frecvenţã. Analiza proceselor tranzitorii în ciruitele liniare şi neliniare.

Analiza circuitelor cu reacţie. Tipuri de reacţie. Metodele de transformare a circuitelor cu reacţie. Noţiunile de bazã ale teoriei reacţiei. Stabilitatea dispozitivelor cu reacţie, criteriile şi mijloacele pentru asigurarea stabilitãţii. Oscilaţii neliniare.

Metode de sintezã a circuitelor electrice liniare. Etapele principale de sintezã: aproximarea şi realizarea funcţiilor de transfer.

Traductoare


Principiile fizice ce stau la baza traductoarelor.

Traductoarele de deplasare undhiularã şi liniarã, de vitezã, acceleraţie, presiune şi de tensiune. Traductoare tensometrice microelectronice.

Traductoare termoelectrice. Termorezistoarele şi termocuplurile.

Traductoare optoelectronice.

Traductoare Holl, magnetorezistoare, magnetotranzistoare,variometri magnetici.

Traductoare ultrasonice.

Convertoare alfanumerice. Convertoare bazate pe metoda transformãrii directe şi metoda echilibrãrii. Caracteristici şi parametri de bazã. Convertoare analogic-numerice. Principiile, caracteristicile şi parametrii de bazã.

Bazele teoriei erorilor şi sensibilitãţii convertoarelor. Metode matematice de analizã a sensibilitãţii şi preciziei convertoarelor.

Metode deterministe şi probabilistice de estimare a erorilor.Erorile statice şi dinamice şi analiza lor.

Componente şi dispozitive analogice


Amplificatoare de impulsuri. Caracteristicele de bazã şi metodele de analizã a lor. Amplificatoare pentru benzile din domeniul nanosecundelor şi picosecundelor. Analiza şi proiectarea amplificatoarelor de impulsuri.

Amplificatoare cu bandã largã. Metodele de asigurare a performanţelor tehnice şi economice.

Amplificatoare de curent continuu. Amplificatoare cu corecţia derivei. Amplificatoare - convertoare.

Amplificatoare operaţionale. Scheme, parametri şi caracteristici. Deriva termicã şi temporalã. Metode de compensare a derivei. Stabilitatea şi reglarea amplificatoarelor operaţionale.

Comparatoare, metode de sporire a sensibilitãţii şi vitezei lor de funcţionare.

Amplificatoare selective şi filtre active.

Amplificatoare LC cu rezonanţã şi de bandã. Amplificatoare LC selective. Amplificatoare selective şi de bandã bazate pe amplificatoare operaţionale. Filtre active.

Multiplicatoare şi modulatoare analogice.

Modulatoare liniare cu purtãtoare suprimatã. Porţi analogice. Scheme de selecţie-stocare. Amplificatoare dielectrice. Circuite integrate analogice. Clasificarea şi parametrii de bazã.

Dispozitive generatoare


Generatoare de impulsuri. Generatoarele impulsuri pe bazã de linii de întîrziere. Scheme bistabile. Bistabile simetrice şi asimetrice pe bazã de tranzistoare bipolare şi cu efect de cîpm.

Regimul static de funcţionare şi procesele tranzitorii.

Dispozitive de impulsuri generative. Circuite basculante astabile, principiile şi regimurile de funcţionare. Analiza matematicã a proceselor de funcţionare.

Metode de îmbunãtãţire a formei semnalului generat. Circuitele basculante monostabile. Sincronizarea şi divizarea frecvenţei.

Generarea de tensiuni şi curenţi ce variazã liniar, principiile şi schemele de bazã ale dispozitivelor respective. Metode de asigurare a linearitãţii.

Schemele de bazã ale oscilatoarelor. Metode de asigurare a stabilitãţii frecvenţei şi amplitudinei.

Generatoare funcţionale. Conversia neliniarã a oscilaţiilor.

Generatoare de impulsuri pe baza amplificatoarelor operaţionale şi componentelor logice.

Componente şi dispozitive digitale


Clasificarea componentelor logice. Parametrii şi caracteristicele statice şi dinamice. Studii comparative asupra circuitelor integrate moderne.

Principiile de proiectare a circuitelor bistabile, clasificarea şi parametrii de bazã.

Componente integrate tip: registre, numãrãtoare, codoare, decodoare, sumatoare, multiplexoare, demultiplexoare, unitãţi aritmetico-logice. Principiile de funcţionare şi caracteristicile de bazã.

Circuite integrate de memorie. Circuite de memorie cu acces aleator sau secvenţial pe baza tranzistoarelor bipolare şi MOS.

Circuite ROM programabile şi reprogramabile, matricele logice PAL şi PLA. Studiul comparativ asupra circuitelor de memorie statice şi dinamice pe baza tranzistoarelor bipolare şi MOS.

Componente de memorie asociativã şi principiile de proiectare.

Componente de memorie pe baza inelelor şi cu miez sau peliculelor de feritã. Principiile de roiectare şi caracteristicele de bazã.

Dispozitivele de memorie de perspectivã: circuite cu transferul sarcinei, circuite holografice.

Microprocesoarele monocip şi bit-slice. Definiţia şi destinaţia.

Schema-bloc a unui microprocesor tipic, principiul de funcţionare.

Generaţii de microprocesoare.

Particularitãţile, caracteristicele şi parametrii de bazã ale celor mai rãspîndite familii de microprocesoare.

Filtre digitale. Convertoare digitale Fourier. Sinteza filtrelor digitale. Efectul de cuantificare. Filtrare liniarã generalã.

Principiile de construcţie a dispozitivelor digitale. Asamblarea dispozitivelor şi a liniilor de comunicaţii. Compatibilitatea electromagneticã şi regimurile termice ale circuitelor integrate.

Surse de alimentare


Parametrii şi caracteristicele de bazã ale surselor de alimentare.

Stabilizatoare liniare de tensiune.

Stabilizatoare parametrice. Stabilizatoarele de tensiune şi curent cu reacţie. Principiile, caracteristicile şi parametrii de bazã. Metodele de asigurare a performanţelor de exploatare a stabilizatoarelor.

Stabilizatoare cu comutaţie. Principiile de funcţionare şi caracteristicile de bazã. Convertoare de curent continuu. Principiile de funcţionare şi caracteristicile de bazã.

Surse de tensiune şi de curent de referinţã.

Perspectivele realizãrii surselor de alimentare în baza circuitelor integrate.

Componente şi dispozitive de execuţie, indicatoare


Amplificatoare de putere cu tiristori şi cele magnetice de curent continuu sau alternativ, reversibile şi nereversibile, cu acţiune continuã sau discretã.

Amplificatoare electromagnetice cu cîmp transversal.

Mecanisme electromagnetice nereversibile şi reversibile (polarizate). Aparataj cu relee electromagnetice.

Fiabilitatea componentelor şi dispozitivelor tehnicii de calcul şi dispozitivelor de comandã


Stabilitatea componentelor şi dispozitivelor sub influenţa factorilor externi. Caracteristicile acţiunilor climaterice. Rezistenţa mecanicã.

Rezistenţa la radiaţii. Tipurile de radiaţii: corpusculare, cuantice, undulare. Efectul convertibile şi remanente.

Fluctuaţiile parametrelor de bazã ale componentelor pasive şi active sub influenţa radiaţiei.

Fiabilitatea componentelor şi dispozitivelor. Caracteristici cantitative ale fiabilitãţii. Defecte catastrofale şi parametrice.

Dependenţa fiabilitãţii de factori: electrici şi termici. Metodele de asigurare a fiabilitãţii. Metode rapide de determinare experimentalã a fiabilitãţii.

Literatura de specialitate


 1. Compendiu de fizicã. Editura ştiinţificã şi enciclopedicã. Bucureşti, 1994. -903 p.
 2. Vasilescu B., Lungu S. Electronica. Editura didacticã şi pedagogicã. Bucureşti, 1987. -304 p.
 3. Manualul inginerului electronist Vol 1,2 şi 3.
 4. Dãnilã Gh., Reus N., Boiciu V. Dispozitive şi circuite electronice. Editura tehnicã, Bucureşti, 1988. -408 p.
 5. Dascãlu D., Turic I., Hoffman I. Circuite electronice. Editura didacticã şi pedagogicã. Bucureşti, 1991. -278 p.
 6. Secrieru N., Gremalschi A., Cornea I. Arhitectura şi organizarea microprocesoarelor. Chişinãu, Universitas, 1994. -240 p.
 7. Sãvescu M., Petrescu T., Ciochina S. Semnale, circuite şi sisteme. Editura didacticã şi pedagogicã. Bucureşti, 1991. -501 p.
 8. Presnuhin L.N. i dr. Rasciot ãlementov ţifrovîh ustroistv: uceb. posobie/ Presnuhin L.N., Vorobiov N.V., Şişchevici A.A. Pod red. Presnuhina L.N. -2-e izd.; pererab. i dop. - M.: V.Ş., 1991. -526 s.
 9. Microproţessorî: v 3-h cn.: Uceb. dlea vuzov/Nesterov P.V., Şanghin V.F., Gorbunov V.L. i dr.; Pod red. Presnuhina L.N.,Mn.:V.Ş.,1987.
 10. Şevcopleas B.V. Microproţessornîe structurî. Injenernîe reşenia: Spravocinic, - 2-e izd. pererab. i dop. -M.: Radio i sveazi, 1990. -512 s.
 11. Colombet E.A.Microãlectronnîe sredstva obrabotchi analogovîh signalov. - M.: Radio i sveazi, 1991. -376 s.
 12. Meizda F. Ãlectronnîe izmeritelinîe priborî i metodî izmerenii: Per. s angl. -M.: Mir, 1991. -535 s.
 13. Nenaşev A.P. Construirovanie radioãlectronnîh sredstv: Uceb.dlea vuzov. -M.: V.Ş., 1990. -432 s.