Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.13.05 – Elemente şi dispozitive ale tehnicii de calcul şi ale sistemelor de comandă


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
de la 21 aprilie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific Tehnică

Formula specialităţii
Specialitatea 05.13.05 include domeniile de cercetare, elaborare, proiectare şi fabricare a elementelor şi dispozitivelor discrete şi analogice ale tehnicii de calcul şi sistemelor de conducere în scopul îmbunătăţirii performanţelor unităţilor existente şi/sau creării unor unităţi principial noi.

Direcţiile de cercetare

Nu se includ cercetările în domeniile:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea problemelor în cadrul specialităţilor 05.13.05 poate să necesite utilizarea metodelor de cercetare preluate de la specialităţile adiacente. Criteriul de delimitare a specialităţii 05.13.05 de specialităţile adiacente constă în faptul, că în specialitatea dată obiectele de studiu reprezintă elementele şi dispozitivele tehnicii de calcul şi sistemelor de comandă. În comparaţie cu specialitatea 05.13.05, obiectele de studiu în specialităţile adiacente 05.13.01, 05.13.06, 05.13.12 şi 05.13.15 reprezintă sistemele tehnice formate prin interconectarea elementelor şi dispozitivelor respective.

Specialitatea 05.13.05 diferă de specialitatea 05.13.01 prin faptul că în această specialitate nu sînt examinate aspectele legate de elaborarea metodelor de modelare, analiză, sinteză, optimizare şi studiere experimentală a sistemelor de conducere cu procese.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. Gremalschi Anatol dr. hab. prof. univ., catedra Automatică, UTM.
  2. Izvoreanu Bartolomeu conf. univ., dr., şef catedra Automatica, UTM.