Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

05.18.07 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Ramura viti-vinicolă a Republicii Moldova. Starea actuală şi perspectiva dezvoltării. Instituţiile de cercetare-dezvoltare şi de învăţămînt din Moldova şi din străinătate. Rolul ştiinţei în dezvoltarea oenologiei moderne. Situaţia viticulturii şi oenologiei pe plan mondial. Oficiul Internaţional al Viei şi Vinului (OIVV).

Vinurile din struguri, caracteristica lor, compoziţia fizico-chimică şi proprietăţile lor. Vinuri de soi şi de cupaj. Vinuri tinere, de calitate superioară, cu denumire de origine controlată, oenotecă.

Clasificarea vinurilor de struguri din Moldova; particularităţile clasificării internaţionale a vinurilor. Clasificarea industrială a vinurilor: liniştite şi vinuri efervescente. vinuri naturale şi vinuri speciale.

Clasificarea vinurilor efervescente. Vinuri spumante clasice, vinuri spumante originale şi spumoase.

Clasificarea după principiul compoziţiei vinurilor. Clasificarea vinurilor elaborată de Oficiul Internaţional al Viei şi Vinului.

Aprecierea organoleptică a calităţii vinului. Sistemul de apreciere a calităţii vinurilor. Scopul ei. Indicii de bază apreciaţi la degustarea vinului. Limpiditatea. Culoarea. Aroma şi buchetul. Gustul. Tipicitatea vinurilor. Metodele şi condiţiile de petrecere a degustaţiilor.

Cerinţele tehnologice către încăperi, vase şi vinuri supuse degustării. Proprietăţile curative ale produselor prelucrării strugurilor. Proprietăţile nutritive şi curative ale produselor nealcoolice – sucurilor şi concentratelor din sucuri. Proprietăţile curative ale vinurilor. Acţiunea fiziologică a componenţilor principali ai vinului asupra organismului uman. Proprietăţile antimicrobiene ale vinului. Biovinul.

Cerinţe tehnologice şi sanitaro-tehnice la încăperile industriale şi utilajul întreprinderilor vinicole. Cerinţe tehnologice şi sanitaro-tehnice la încăperile de producţie şi utilajul întrepinderilor de prelucrare primară a strugurilor. Cerinţe tehnologice şi sanitaro-tehnice la încăperile pentru păstarea şi maturarea (învechirea) vinului, producerea spumantelor şi divinurilor.

Conţinutul cursului

Cuvinte cheie struguri, vinuri materie primă, vinuri, alcool, divin

Tehnologia generală a vinurilor

Strugurii ca materie primă pentru industria vinicolă Structura şi proprietăţile tehnologice ale strugurelui. Caracteristica strugurilor ca materie primă pentru producţia vinicolă. Factorii ce determină calitatea strugurilor ca materie primă. Influenţa particularităţilor de soi a strugurilor, condiţiile climaterice, solului şi altor factori de creştere şi dezvoltare a viţei de vie asupra calităţii strugurilor utilizaţi la prepararea vinurilor. Compoziţia chimică a bobiţei strugurelui.

Maturarea strugurilor. Principalele transformări biochimice intervenite în struguri la maturare. Supramaturarea strugurilor. Importanţa controlului maturării strugurilor. Controlul asupra măsurilor tehnice, premergătoare culesului. Stabilirea momentului optim de recoltare. Tipurile de recoltare: manual şi mecanizat. Aprecierea culesului integral şi în etape (fracţionat) pentru producerea diferitor tipuri de vinuri. Sortarea strugurilor la recoltare. Aprecierea stării sanitare a strugurilor. Cerinţe tehnologice la strugurii utilizaţi ca materie primă pentru producerea vinurilor seci, vinurilor materie primă pentru spumante, vinurilor alcolizate.

Prelucrarea strugurilor, tratarea mustuielii şi mustului

Transportarea strugurilor din plantaţiile de vii la fabricile de vinificaţie. Cerinţe sanitare şi tehnologice stabilite pentru lăzi şi mijloace de transport, utilizate la transportarea strugurilor.

Recepţia strugurilor şi aprecierea stării lor sanitaro-tehnologice. Descărcarea strugurilor la prelucrare. Mijloacele de transport şi aprecierea lor tehnologică.

Zdrobirea boabelor. Desciorchinarea. Maşini şi dispozitive pentru zdrobirea şi desciorchinarea strugurilor. Caracteristica lor tehnologică. Presarea strugurilor întregi.

Tratarea mustuielii. Macerare pe boştină. Alcoolizarea mustuielii. Termomacerarea. Fermentarea pe boştină cu adaos de preparate enzimatice. Alte metode de tratare a mustuielii.

Scurgerea mustului răvac. Scurgerea mustului din mustuială ca un proces hidrodinamic de curgere a lichidului printr-un mediu poros. Aparate (scurgătoare, prese orizontale), utilizate la scurgerea mustului răvac. Utilaj pentru extragerea mustului prin presarea strugurilor întregi.

Presarea boştinei. Presarea şi procesele ce decurg în timpul presării boştinei şi optimizarea lor. Presele pentru struguri. Caracteristica lor tehnologică.

Limpezirea mustului. Metode de deburbare. Centrifugarea. Filtrarea. Electrosepararea. Tratarea cu preparate enzimatice. Enzimele imobolizate. Alte metode de limpezire a mustului. Procesele ce decurg în timpul limpezirii mustului. Caracteristica sistemei coloidale a mustului. Tratarea mustului cu frig.

Fermentarea mustului

Fermentarea alcoolică ca proces biodinamic de bază în oenologie. Cinetica fermentării alcoolice. Caracteristica tehnologică a levurilor de vin. Levuri pure selecţionate. Fenotipurile levurilor de vin. Maiaua de levuri şi pregătirea ei. Levuri active uscate. Fazele principale de fermentare a mustului. Rolul temperaturii în procesul fermentării mustului. Procedee de realizare a fermentării mustului. Procedeul staţionar. Procedeul fracţionar. Procedeul de fermentare în flux continuu. Alte procedee. Caracteristica tehnologică a instalaţiilor pentru realizarea fermentării mustului în Moldova şi alte ţări vinicole.

Fermentarea pe boştină. Principalele procedee de realizare a fermentării pe boştină. Fermentarea în vase închise sau deschise. Fermentarea în aparate speciale cu acţiune continuă. Maceraţia carbonică.

Maturarea vinului brut

Procesele fizice la maturarea vinurilor tinere. procesele fizico-chimice şi biochimice la maturarea vinurilor. Maturarea în rezervoare de capacitate mare. Umplerea vaselor. Pritocul vinului. Procedeele de înhibare a activităţii microflorei dăunătoare în timpul maturării şi transportării vinurilor.

Limpezirea şi stabilizarea vinurilor

Procedeele de tratare ale vinurilor. Tratamentul cu raze ultraviolete şi infraroşii şi instalaţiile utilizate în acest scop. Filtrarea. Materialele adjuvante la filtrare. Filtrele utilizate în vinificaţie şi caracteristica lor tehnologică. Filtrarea vinurilor prin membrane. Instalaţiile cu electroflotaţie.

Fermentarea vinurilor cu substanţe anorganice. Tratarea vinurilor cu minerale disperse. Tratarea vinului cu substanţe organice.

Cleirea cu substanţe de natură proteică. Esenţa fizico-chimică a proceselor ce decurg în timpul cleirii. Controlul calităţii cleirii. Floculanţii. Specificul acţiunii. Tehnica aplicării. Substanţe conservante utilizate în vinificaţie şi mecanismul de acţiune.

Demetalizarea vinurilor. Bazele teoretice ale demetalizării vinurilor. Procedeele aplicate la demetalizare vinurilor. Tratarea cu preparate enzimatice. Bazele teoretice ale tratării vinului cu preparate enzimatice. Tratarea cu căldură şi argumentarea lui ştiinţifică. Tratarea vinurilor cu frig. Procesele ce decurg în vinuri în timpul tratării la temperaturi joase. Regimul optim de răcire. Tehnica efectuării tratării vinului cu frig şi instalaţiile utilizate. Tratarea cu căldură. Acţiunea de scurtă durată şi lungă durată a căldurii asupra vinului. Pasteurizarea, esenţa şi destinaţia ei. Procedeele de pasteurizare.

Acţiunea de lungă durată a căldurii asupra vinului. Procesele ce decurg la încălzirea de lungă durată. tehnica realizării tratării vinului cu căldură şi instalaţiile utilizate. Procesele combinate de tratare termică a vinului. Alte procedee de stabilizare a vinului: tratarea cu raze γ, raze ulktraviolete şi infraroşii.

Condiţionarea vinurilor

Procesul de cupajare. Scopul cupajării. Procedeele de realizare a cupajării. Egalizarea. Asamblarea. Corecţia compoziţiei vinurilor. Alcoolizarea. Scopul alcoolizării. Procedeele de realizare a alcoolizării. Fenpomenul contracţiei.

Procedeele de dezacidulare şi acidulare a mustului şi vinului. Procedee biologice de dezacidulare. Levurile Schizasaccharomyces şi bacteriile fermentării malolactice. Procedee chimice. Acidularea mustului şi vinurilor. Procedeele de acidulare.

Îmbutelierea şi maturarea vinului în butelii

Controlul parametrilor fizico-chimici şi stabilităţii vinului. Metode de determinare a stabilităţii vinului. Pregătirea spălarea buteliilor. Verificarea stab9ilităţii termice a buteliilor. Verificarea buteliilor la stabilitatea chimică.

Umplerea şi dopuirea buteliilor. Caracteristica tehnologică a maşinilor de umplut buteliile cu vin şi dopuire. Îmbutelierea sterilă. Dopurile utilizate la dopuirea buteliilor. Prelucrarea dopurilor înainte de îmbuteliere. Mmmaturarea vinului în butelii.

Bolile şi defectele vinuluI

Bolile vinului. Cauzele şi simptomele îmbolnăvirii vinurilor. Schimbările în vinuri în urma îmbolnăvirii lor. Provocatorii îmbolnăvirilor. Măsuri preventive şi de tratare. Lucrările lui luis Pasteur. Floarea vinului. Oţetirea vinului. Înăcrirea lactică sau borşirea vinului. Transformarea fructozei în manitol. Manitarea vinului. Descompunerea acidului tartric şi glicerinei. Amăreala vinului. Băloşirea vinului. Gustul şi mirosul (izul) de şoareci a vinului.

Defectele vinurilor. Depistarea, cauzele, prevenirea şi înlăturarea lor. Defectele de natură chimică şi biochimică. Casarea ferică. Tulburări datorate cuprului. Alte casări metalice. Casarea oxidazică (brună). Defectele legate de nerespectarea tehnologiei. Tulbureli în vinuri. Tulburelile de natură biologică şi cauza lor. Tulbureli fizico-chimice şi clasificarea lor. Tulbureli cristaline. Tulbureli coloidale. Modul de prevenire şi înlăturarea a tulburelilor.

Tehnologia specială a vinului

Procedee speciale utilizate la producerea vinurilor de diferite tipuri.

Caracteristica procedeelor tehnologice. Importanţa strugurilor. Selectarea soiurilor şi prelucrarea primară a strugurilor. Stafidirea boabelor. Vinurile Tokay şi Muscat. Utilizarea strugurilor atacaţi de Botrytis cinerea. Vinurile Sotern şi Mozel. Aplicarea procedeelor tehnologice speciale. Vinul „ausleze” din Germania. Macerarea pe boştină. Încălzirea. Alcoolizarea. Utilizarea diferitor specii de levuri pentru vinuri peliculare. Saturarea vinurilor cu CO2. aromatizarea vinurilor.

Procedee de bază la prelucrarea vinurilor de diferite tipuri

Procese de oxido-reducere. Oxidazele mustului şi vinului şi rolul lor tehnologic. Reacţiile carbonilamine. Eterificarea. Caramelizarea. Alte procese. Rolul acestor procese la formarea particularităţilor specifice a vinurilor de diferite tipuri.

Tehnologia vinurilor naturale (de masă)

Vinurile albe seci. Particularităţile tehnologiei vinurilor albe seci. Vinurile de consum curent, vinuri de calitate superioară. Vinurile cu zahăr rezidual. Vinurile slabo oxidate. Vinurile albe seci de calitate superioară din Republica Moldova. Vinuri albe de origine controlată în Moldova.

Vinurile roşii seci. Soiuri de struguri. Particularităţile tehnologiei vinurilor roşii seci. Metode de obţeinere a vinurilor roşii de calitate superioară. Fermentarea pe boştină. Extragerea boştinei în flux. Încălzirea mustuielii sau a strugurilor şi fermentarea musturlui colorat. Tratarea mustuielii cu praparate enzimatice.. fermentarea mustuielii în condiţiile presiunii excesive de CO2. macerarea carbonică. Vinuri de consum curent, maturate şi vinuri roşii seci de calitate superioară. Vinuri de colecţie. Vinuri roşii seci cu denumire de origine controlată.

Vinurile demiseci şi demidulci. Metode de producere. Tratarea şi stabilizarea vinurilor demiseci şi demidulci. Vinurile demiseci şi demidulci a Moldovei şi ţărilor de peste hotare.

Tehnologia vinurilor tari

Vinuri alcoolizate tari „Prometeu”. Tehnologia tradiţională a vinurilor „Porto” în Portugalia. Fabricarea vinurilor „Prometeu” în Moldova. Procesele de bază ce decurg în timpul maderuzării vinurilor. Maderizarea vinului în prezenţa materialului de stejar şi fără el. Maderizarea vinului în butoaie şi în rezervoare de capacitate mare. Metodele de maderizare accelerată.

Vinuri peliculare în Moldova. Tehnologia tradiţională a jeresului în Spania. Particularităţile tehnologiei vinurilorpeliculare. Levurile speciale pentru vinurile peliculare. Schimbarea compoziţiei chimice a vinului în procesul de jeresare. Procedeul prin peliculă. Procedeul în spaţiu (volum). Procedeul fără peliculă. Procedeul în volum şi prin peliculă. Cupajarea vinurilor peliculare. Căile de perfecţionare a tehnologiei vinurilor peliculare.

Vinurile caramelizate „Cărpineni”.Tehnologia tradiţională a vinului „Marsal” în Italia. Particularităţile tehnologiei diferitor tipiri de vinuri caramelizate. Fabricarea vinurilor caramelizatela fabrica experimentală de vinuri „Cărpineni” din Moldova.

Tehnologia vinurilor de desert

Vinurile de desert şi caracteristica lor. Soiurile de struguri. Vinurile demidulci de desert şi tehnologia lor. Vinurile licoroase dulci de desert.

Vinurile cu aromă de Muscat. Particularităţile tehnologiei vinurilor cu aromă de Muscat. Vinurile cu aromă de Muscat ale Moldovei.

Vinurile de Tokay. Tehnologia tradiţională a vinurilor de Tokay în Ungaria. Procese de bază, ce decurg la producerea vinurilor de Tokay. Particularităţile tehnologiei de fabricare a vinului de Cotnari. Căile de perfecţionare a tehnologiei vinurilor de desert în Moldova.

Vinurile de desert „Pastoral”. Esenţa proceselor biochimice ce decurg la fabricarea vinurilor „Pastoral”. Regiunile de producere a vinurilor „Pastoral” în Moldova.

Tehnologia vinurilor aromatizate

Vinurile aromatizate. Caracteristica vinurilor aromatizate a Italiei, Moldovae şi a altor ţări. Materia primă la fabricarea vinurilor aromatizate. Cerinţe asupra vinurilor materie primă , alcoolului etilic, zahărului. Caramele şi tehnologia de preparare. Materia primă vegetală. Substanţele extrase din materia primă vegetală şi importanţa lor la formarea calităţilor organoleptice şi proprietăţilor curative a vinurilor aromatizate. Maceratul de plante. Tehnologia fabricării. Producerea vinurilor aromatizate. Maceratul de plante. Tehnologia fabricării. Producerea vinurilor aromatizate în Moldova.

Tehnologia vinurilor împregnate cu dioxid de carboN

Clasificarea vinurilor efervescente. Vinuri spumante clasice şi spumate oriiginale. Vinuri spumoase.

Particularităţile specifice ale vinurilor impregnate cu CO2. Particularităţile de spumare şi perlare.

Procesele biochimice şi fizico-chimice a tehnologiei vinurilor spumante.

Vinul spumant clasic. Pregătire şi prelucrarea vinurilor materie primă pentru spumante. Specificul prelucrării strugurilor la fabricarea vinurilor materie primă pentru spumante.

Prepararea vinului spumant clasic. Pregătire amestecului de tiraj. Turnarea în butelii a amestecului de tiraj (tirajul).păstrarea vinului post-tiraj. Procesele biochimice ce decurg în vinul spumant în timpul fermentaţiei. Transferarea integrală a sedimentului pe dop – remuajul. Eliminarea depozitului de drojdie adunat pe dop – degorjarea.

Licoarea de expediţie şi destinaţia ei. Căile de perfecţionare a producerii spumantului clasic, reducerea termenului de maturare.

Producerea spumantului natural în rezervoare. Procedeul periodic şi în flux de preparare a spumantului natural în rezervoare. Particularităţile procedeului de impregnare cu CO2 în flux. Pregătirea amestecului fermentativ pentru impregnarea vinului cu CO2. Prepararea culturii de levuri. Fermentarea secundară. Metoda transvazării.

Instalaţii pentru fermentarea secundară şi caracteristica lor. Tratarea vinului impregnat cu CO2. Tratare cu frig, filtrarea. Îmbutelierea vinului fermentat. Expediţia spumantului.

Schemele tehnologice existente de preparare a spumantului în flux continuu. Automatizarea controlului şi reglarea proceselor tehnologice la impregnarea vinului cu CO2 în flux continuu. Căile de perfecţionare a tehnologiei vinurilor spumante în flux continuu.

Vinurile spumante speciale. Tipurile vinurilor spumante speciale. Vinurile spumante speciale albe şi roze. Vinurile spumante speciale a Moldovei şi particularităţile producerii lor. Vinurile spumante roşii şi roze în lume şi tehnologia producerii lor.

Vinurile spumante cu aromă de Muscat. Particularităţile şi tehnologia lor.

Vinurile spumoase, frizante, perlante. Particularităţile tehnologiei vinurilor spumoase. Pregătire materialelor de cupaj. Alcătuire şi prelucrarea cupajelor.

Impregnarea vinurilor cu CO2. Modul de impregnare. Procesele ce decurg în timpul impregnării vinului cu CO2. caracteristica tehnologică a saturatoarelor utilizate. Îmbutelierea şi expediţia vinurilor spumoase, frizante şi perlante.

Tehnologia preparării divinului

Caracteristica divinurilor în Moldova. Istoria dezvoltării producţiei tip divin. Tehnologia vinurilor materie primă pentru divin. Soiurile. Cerinţele şi caracteristica vinurilor materie primă.

Obţinere distilatelor. Particularităţile distilării la obţinerea distilatelor pentru divin.

Caracteristoicile instaleţiilor de distilare pentru divin. Calculele tehnologice ale instalaţiilor de distilare pentru divin. Construcţia instalaţiilor de distilare pentru divin şi caracteristica lor tehnologică. Instalaţii de acţiune periodică. Instalaţii de distilare dublă. Instalaţii de distilare ordinară. Instalaţii de acţiune în flux.

Maturarea alcoolului pentru divin. Procesele fizico-chimice ce au loc în timpul maturării distilatelor. Maturarea distilatelor în rezervoare. Procedee de intensificare a maturării.

Prepararea divinurilor. Componenţa cupajelor divinurilor de calitate superioară de consum curent în Moldova.

Materialele utilizate la pregătire cupajelor. Tehnica efectuării cupajelor. Căile de perfecţionare a tehnologiei divinurilor.

Tehnologia produselor analcoolice rezultate în urma prelucrării

Produsele analcoolice a prelucrării strugurilor, calităţile nutritive, dietetice şi curative. Sucul din struguri. Soiurile de struguri utilizate pentru prepararea sucului din struguri. Stabilizarea biologică a sucului din struguri. Tehnologia preparării sucului din struguri din Moldova. Concentratele din struguri. Particularităţile şi tehnologia. Procesele ce decurg la prepararea concentratelor din sucuri. Instalaţii pentru concentrarea sucurilor din struguri, fructe şi pomuşoare. Alte produse analcoolice: gemul, dulceaţa, compoturile etc. Pregătire produselor analcoolice a prelucrării strugurilor în alte ţări.

Tehnologia produselor secundare vinicole

Produsele secundare vinicole. Caracteristica şi compoziţia chimică. Principalele direcţii de utilizare a deşeurilor industriei vinicole. Caracteristica şi compoziţia chimică.

Principalele direcţii de utilizare a deşeurilor industriei vinicole. Produsele secundare vinicole. Alcoolul crud. Acidul tartric. Uleiul de seminţe. Colorantul oenologic din struguri. Oţetul de vin. Taninul, cărbunele activat. Alte produse.

Tehnologia prelucrării deşeurilor vinicole. Prelucrarea complexă a tescovinei dulci din struguri.

Prelucrarea complexă a tescovinei fermentate. Prelucrarea complexă a sedimentelor de levuri.

Principalele procese fizice, fizico-chimice şi biochimice la prelucrarea deşeurilor. Extracţia. Distilare. Fermentarea. Sedimentarea. Separarea. Uscare.

Prelucrarea tescovinei şi a ciorchinelor. Prelucrarea sedimentului şi borhotului. Utilizarea sedimentelor albastrului de Prusia.

Literatura de specialitate

 1. Aurel I Popa, Ştefan C. Teodorescu Microbiologia vinului. Bucureşti: Cereş, 1990, 297 p.
 2. Cotea V. Sauciuc I. Tratat de Oenologie. V. II Limpezire, stabilizarea şi îmbutelierea vinului, Bucureşti: Cereş, 1988, 632 p.
 3. Cotea V. Tratat de oenologie. V.1 Vinificaţia şi biochimia vinului, Bucureşti: Cereş, 1985, 624 p.
 4. Cotea V., Pomohaci N., Gheorghiţă M. Oenologie. Bucureşti: EDP, 1982, 315 p.
 5. Cozub Gh., Rusu E. Producerea vinurilor în Moldova. Litera, Chişinău, 1996,190 p.
 6. Gaina B. Produse ecologice vitivinicole. Litera, Chişinău, 2002, 136 p.
 7. Sîrghi C, Gaina B., Balanuţă A. ş.a. Cartea vinificatorului. Chişinău, IUS, 1992, 256 p.
 8. Pomohaci N., Sârghi C., Stoian V., Valeriu V. Cotea, M. Gheorghiţă, I. Nămoloşanu. Oenologie volumul 1. Prelucrarea strugurilor şi producerea vinurilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2000, 368 p.
 9. Pomohaci N., Popa A., Stoian V., Sârghi C., Valeriu V. Cotea, Arina Antoce, , I. Nămoloşanu. Oenologie volumul 2. Îngrijirea, stabilizarea şi îmbutelierea vinurilor. Construcţii şi echipamentele vinicole. Editura Ceres, Bucureşti, 2000, 400 p.
 10. Валуйко Г.Г. Винуриле де стругурь. . Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1982, 333 с.
 11. Авакянц С.П. Биохимические основы технологии шампанского.-М.: «Пищевая промышленность». 1980, 259 с.
 12. Бaлaнуцэ А. П., Мустяцэ Г. Ф. Современная технология столовых вин. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1985, 223 с.
 13. Брусиловский С.А. Мельников А.И, Мержаниан А.А. Производство советского шампанского непрерывным способом. -М.: «Пищевая промышлен-ность». 1977, 231 с.
 14. Бурьян Н.И. Микробиология виноделия . Ялта. Институт Винограда и Вина «Магарач», Симферополь, «Таврия», 2002. 434 с.
 15. Валуйко Г.Г., Зинченко В.И. Мехузла Н.А. Современные способы производства виноградных вин.-М.: «Пищевая промышленность». 1984, 329 с. Валуйко Г.Г., Зинченко В. И., Мехузла Н.А. Стабилизация виноградных вин. Ялта. Институт Винограда и Вина «Магарач», Симферополь, «Таврия», 2002. 208 с.
 16. Гаина Б. Энология и биотехнология продуктов переработки винограда.-Кишинев: Штиинца, 1990, 265 с.
 17. Гаина Б., Карпов С., Иванова И., Новое в технологии виноградных вин.-Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1982, 164 с.
 18. Кишковский З.Н., Скурихин И.М., Химия вина.-М.: «Пищевая промышленность». 1976, 311 с.
 19. Кишковский З.Н., Мержаниан А.А. Технология вина.-М.: Легкая и пищевая промышленность. 1984, 504 с.
 20. Козуб Г. Марочные и игристые вина Молдавии. Кишинев. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1983, 275 с.
 21. Леснов П.П. Ароматизированные вина.-М.: «Пищевая промышленность». 1973, 263 с.
 22. Малтабар Б.М.. Фертман Г.И. Технология коньяка.-М.: «Пищевая промышленность». 1971, 345 с.
 23. Методы технохимического контроля в виноделии, под редакцией доктора технических наук, профессора В.Г. Гержикова. Ялта. Институт Винограда и Вина «Магарач», Симферополь, «Таврия», 2002. 260 с.
 24. Риберо-Гайон Ж., Пейно Э., Риберо-Гайон Э. И др. Теория и практика виноделия. Т 2.-М.: «Пищевая промышленность». 1979, 351 с.
 25. Риберо-Гайон Ж., Пейно Э., Риберо-Гайон Э. И др. Теория и практика виноделия. Т 3.-М.: «Пищевая промышленность». 1980, 479 с.
 26. Риберо-Гайон Ж., Пейно Э., Риберо-Гайон Э. И др. Теория и практика виноделия. Т 4.-М.: «Пищевая промышленность». 1981, 415 с.
 27. Русу Е.И. Новое в технологии красны вин. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1986, 215 с.
 28. Саенко Н.Ф., Козуб Г.И и др. Вино херес и технология его производства Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1978, 160 с.
 29. Сачаво М.С. Спирт этиловый, Симферополь, «Таврия», 2000. 269 с.
 30. Сборник международных методов анализа и оценки вин и сусел, Москва, «Пищевая промышленность», 1993, 320 с.
 31. Справочник по виноделия, под редакцией доктора технических наук Г.Г. Валуйко и доктора технических наук В. Т. Косюра, Симферополь, «Таврия», 2000. 622 с.
 32. Унгурян П.Н. Основы виноделия Молдавии. Труды МНИИСВиВ. Том V Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1960, 215 с.
 33. Шайтуро Л.Ф., Мехузла Л.А. Виноградарство и виноделие США.-М.: «Пищевая промышленность». 1976, 175 с.