Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă gradele ştiinţifice
Tehnică, chimie.

Formula specialităţii
Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice este ramura ştiinţei tehnice, care se ocupă cu studierea caracteristicii materiei prime şi tehnologiei de fabricare a vinurilor albe şi roşii seci, spumante, divinurilor, vinurilor speciale, studiul proceselor de fermentare tratare şi maturare a vinurilor de diferite tipuri, studiul microflorei vinului, activităţii biochimice a diferitor microorganisme, elaborarea diferitor scheme tehnologice de fabricare a diferitor tipuri de vinuri, precum şi studiul diferitor substanţe adjuvante şi utilaje folosite în tehnologiile de producere a vinurilor naturale şi celor speciale.

Sferele de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiecivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 05.18.07. „Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice” necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: tehnologia produselor alimentare; tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale; procese şi aparate în industria alimentară; merceologia produselor alimentare şi controlul şi certificarea produselor alimentare, precum şi specialităţile complementare: tehnologia produselor speciale, biotehnologia, microbiologia, biochimia şi viticultura.

Metodele utilizate la specialităţile adiacente tehnologiei băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt tangenţiale cu cifrul şi nomenclatura specialităţii de bază.

Tehnologia produselor alimentare se referă la specificarea produselor şi procedeelor în domeniul tehnicii, chimiei şi agriculturii.

Problemele legate de tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale reflectă soluţionarea tehnică şi agricolă a produselor vegetale.

Problemele legate de procesele şi aparatele din industria alimentară reflectă metodele şi procedeele complementare domeniului tehnic şi chimic.

Soluţionarea problemelor merceologiei produselor alimentare implică domeniul economic şi tehnic.

La compartimentul controlului şi certificarea produselor alimentare sunt implicate domeniile tehnic, chimic şi medicinal.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii tehnologiei băuturilor alcoolice şi nealcoolice cu specialităţile adiacente enumerate mai sus pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa Consilului Ştiinţific Specializat a specialiştilor respectivi.

Date despre autorii paşapoartelor specialităţilor ştiinţifice, programelor examenelor de doctorat şi recenzenţii lor:


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. Taran Nicolae – doctor habilitat ştiinţe tehnice, profesor-universitar, vicedirector general INVV ”, şef laborator Vinuri Spumante INVV
  2. Găină Boris – doctor habilitat ştiinţe tehnice, membru-corespondent al AŞ din R.M, secretar ştiinţific general al AŞ RM, şef laborator Tehnologia Vinului INVV;

Recenzenţii
  1. Boris Găină -şef laborator;Laboratorul Tehnologia Vinului al INVV.
  2. Nicolae Taran-şef laborator; Laboratorul Vinuri Spumante al INVV.
  3. Galina Diaur – doctor ştiinţe tehnice; şef laborator, Laboratorul VDO al INVV;
  4. Petru Parasca, doctor ştiinţe chimice;şef laborator,Laboratorul Produse secundare vinicole.
  5. Scorbanova Elena – doctor ştiinţe tehnice;şef laborator, Laboratorul Verificarea Calităţii.