Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.23.01 – Elemente de construcţii şi edificii


Paşaportul specialităţii:

Specialitatea cuprinde teze cu metode noi de calcul, de proiectare si de alcatuire a tuturor tipurilor de elemente ale cladirilor si edificiilor sau a cladirilor si edificiilor in general. Elementele pot fi din beton armat sau precomprimat din metal, lemn, mase plastice si alte materiale. Si pot fi supuse la actiunea diferitor sarcini statice, dinamice ciclice de soc si alte actiuni.

Pot fi prezentate rezultate experimentale despre proprietatile mecanice ale diferitor materiale de constructii, despre proprietatile si comportarea individuala a diferitor elemente de constructii sau a cladirilor si edificiilor in ansamblu.

Rezultatele experimentale se compara cu rezultatele teoretice sau in baza lor sunt propuse metode de calcul sau de alcatuire in constructii. Metodele de calcul trebuie sa fie bazate pe metode fundamentale din mecanica corpului solid, mecanica teoretica, rezistenta materialelor, si altele cu utilizarea tehnicii de calcul si ultimilor realizari ale matematicii aplicate. Lucrarile pot contine si unele cercetari economice ale elementelor de constructii sau ale cladirilor si edificiilor in ansamblu.

Este obligatoriu ca lucrarile practice sa fie implimentate in practica cu prezentarea documentelor corespunzatoare.

In baza sustinerii tezei competitorii obtin titlul stiintific de doctor in stiinte tehnice sau doctor habilitat in tehnica.