Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


UTMUniversitatea Tehnică a Moldovei (UTM)


Adresa:bd.Ştefan cel Mare, 168, Chişinău, MD 2004
Tel:(+373 22) 23-78-61
Fax:(+373 22) 23-22-52
Web:www.utm.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.13/AC, din 09.02.2006
  Certificat de acreditare: seria P nr.010
  [+] Profiluri acreditate [6]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 81 conducători de doctorat, inclusiv 40 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [81]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 97 teze, inclusiv 5 de doctor habilitat.

  În examinare [2]: Arhiva tezelor: