Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

04.00.12 – Programa examenului de doctorat


Conţinutul programei Geofizica; seismologie; metode geofizice de prospectare şi explorare

I. Geofizica pământului solid şi a hidrosferei
Seismologia şi structura internă a Pământului; sondajul seismic de adâncime (SSA) şi prospectarea seismică. Tectonofizica. Seismicitatea zonei Carpato-Balcanice.
Câmpul gravimetric, modelul vâscos şi figura Pământului; gravimetria şi prospecţiuni gravimetrice.
Câmpul magnetic al Pământului, variaţii magnetice şi paleomagnetizmul; magnitometria, prospecţiuni magnetice.
Câmpurile electromagnetice ale Pământului; metodele electrice şi electromagnetice de cercetare, prospecţiuni electrice.
Câmpul termic al Pământului şi termodinamica subsolului; prospecţiuni geotermice.
Radioactivitatea Pământului; geofizica nucleară; radiometria.
Geofizica de exploatare.
Proveninţa, structura si componenţa constituţională şi evoluţia Pământului.
Modele geologo-geofizice ale Pământului şi a geosferelor lui.
Modele fizico-matematice ale fenomenelor şi proceselor geofizice.
Problemele directe şi inverse ale geofizicii, interpretarea datelor geofizice.
Algoritme, programe, sisteme automatizate de procesare şi interpretare a datelor geofizice.
Aparatura pentru studii geofizice şi principiile ei fizico-matematice.
Prognoza evenimentelor geofizice, descoperirea şi cercetarea fenomenelor şi proceselor noi geofizice.

II. Metode geofizice de prospecţiuni ale minereurilor
Legităţile distribuţiei proprietăţilor fizice în geosfere.
Proprietăţile fizice ale rocilor - baza metodelor de prospecţiuni geofizice.
Prospectări gravimetrice, magnetice, electrice, seismice şi radiometrice. Metode de prospectări.
Seismoacustica în forage.
Metodele interpretării complexe a datelor geofizice.
Metode şi algoritme de soluţionare a problemelor directe şi inverse ale geofizicii.

III. Informatica geologică Metode matematice în geofizică - elaborarea metodelor matematice de analiză a informaţiei geologo-geofizice, asistare tehnică, metodologia sistematizării şi complexării informaţiei geologice în scopul prognozării pericolului şi riscului seismic.
Cercetări regionale - asistenţa informaţională şi tehnologii computerizate pentru cercetări geologice, tectono-structurale, geofizice în teritoriul Republicii Moldova.
Studii ale resurselor naturale – aplicarea metodelor de procesare digitală a informaţiei în scopul elaborării de metode noi de prospecţiuni şi explorări a zăcămintelor de minereuri mineralizate şi nemineralizate.
Modelarea matematică – elaborarea metodologiei, teoriei, mijloacelor tehnice, algoritmelor modelării matematice a obiectelor mediului geologic în scopul elaborării de tehnologii noi de prospecţiuni şi explorări a zăcămintelor minerale, monitoringul stării mediului geologic.

IV. Geoecolgia Aplicarea sistemelor problem-orientate şi geofizice în scopul studiului mediului geologic, schimbărilor lui sub influenţa diferitor factori naturali; elaborări metodologice şi tehnologice pentru asigurarea monitoringului geologo-geofizic al mediului geologic ambiant.
Geofizica nelineară şi geofizica structurilor fractale, elaborări teoretice, metodice şi mijloacelor tehnice ale geofizicii nelineare şi geofizicii sructurilor fractale în scopul cercetărilor structurilor geologice, proceselor geologice periculoase, proceselor contemporane naturale şi tehnogene, prospecţiunilor şi explorării minereurilor.
Modelarea matematică a parametrilor şi câmpurilor. Automatizarea construcţiei hărţilor geologice, elaborarea sistemelor de asistenţă informaţională a lor.

Literatura de specialitate

 1. К.Ф. ТЯПКИН. Физика Земли. Вища школа, Киев, 1998.
 2. Программа спецкурсов кафдры Физики Земли МГУ. Москва, 1985 г.
 3. БОТТ. М. Внутреннее строение Земли. Мир, 1974.
 4. БЕЛОУСОВ В.В. Основы геотектоники. М., Недра, 1975.
 5. АРТЕМЬЕВ М.Е. Изостатические силы тяжести и некоторые вопросы их толкования. М., Наука, 1966.
 6. БУЛЛЕН К.Е. Плотность Земли. М., Мир, 1978.
 7. ДЕССЛЕР А.Ж. Геомагнетизм. М., Мир, 1966.
 8. КОСМИНСКАЯ И.П. Метод глубинного сейсмического зондирования земной коры и верхней мантии. М., Наука, 1968.
 9. РАЙС Д. Механика очага землетрясения. М., Мир, 1982.
 10. ШОЛПО Л.Е. Использование магнетизма горных пород для решения геологических задач. Л., Недра, 1977.
 11. VAICUM A. Condiţii de amplasament în ingineria seismică.
 12. Vrancea Earhquakes: Tectonics, Hazard and Risk Mitigation, (Ed. F. Wenzel, D. Lungu), Ser.:Advances in Natural and Technological. Hazards Research, Kluwer Academic.Publishers, 1999.
 13. ЗААЛИШВИЛИ.В. Б. Физические основы сейсмического микрорайонирования. Москва, 2000.
 14. ФРОЛОВА Н.И. Оценка сейсмической опасности и сейсмического риска. М., 1997
 15. ШАХРАМАНЯН М.А. Оценка сейсмического риска и прогноз последствий землетрясениний в задачах спасения населения. Москва, ВНИИИ ГОЧС, 2000.
 16. TĂNĂSECU P., RĂDULESCU M., DOICIN D. et al. Prospectiuni geofizice.V.1,2. Editura Tehnică,Bucureşti, 1965.