Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


04.00.12 – Geofizică; seismologie; metode geofizice de prospectare şi explorare a zăcămintelor subterane


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Ştiinte geologo-mineralogice, fizico-matematice, tehnice

Formula specialităţii
Studiul structurei şi proprietăţilor fizice ale Pământului, nucleului lui, mantiei, crustei terestre cît şi a proceselor fizice ce au loc în emisferele lui solide, prospecţiuni şi explorări a minereurilor.
Elaborarea bazelor fundamentale şi aplicative ale tehnologiilor noi geofizice de prospecţiuni şi explorări a minereurilor.
Elaborarea metodologiei, bazelor teoretice, asigurării matematice şi dispozitivelor tehnice de colectare, stocare şi procesare a informaţiei geologo-geofizice: reţelelor locale şi teritoriale de informaţii geologice; compativitatea lor cu reţelele informaţionale naţionale şi internaţionale.
Monitorizarea seismică al teritoriului Republicii Moldova şi regiunilor învecinate. Elaborarea metodelor de prognoză a pericolului şi riscului seismic, a proceselor geologice periculoase.
In baza susţinerii tezei competitorii obţin titlul ştiinţific de doctor ori doctor habilitat în ştiinţe geologo-mineralogice, fizico-matematice ori tehnice.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Specialitatea 04.00.12 foloseşte anumite metode, procedeuri, caracteristice specialităţilor adiacente, numai ca instrumente de cercetare, obiectivul cercetărilor fiind cu totul deosebit.

Astfel, specialitatea 04.00.12, spre deosebire de specialităţile 04.00.01 "Geologie generală şi regională"," 04.00.04 Geotectonică; geodinamică" evidentiază anumite particularităţi ale structurii geologice, tectonice în scopul elaborării modelelor geologice, tectonofizice, necesare formalizării proceselor de formare şi propagare a undelor seimice, generate de diferite surse: cutremure de pământ, ori explozii speciale in cazul prospectărilor seismice.

Specialitatea 04.00.12 foloseşte metodele caracteristice specialităţii 04.00.07 "Geologie inginerească; geomorfologie" numai pentru studierea solurilor ca obiect fizic, ce influenţează semnificativ efectul chîmpurilor seismice, gravimetrice.

Deoarece evaluarea hazardului si riscului seismic, cit şi prospectarea şi explorarea zăcămintelor necesita colectarea, sistematizarea si procesarea multor date de diferite tipuri, cum ar fi parametrii cutremurelor de pământ, proprietăţile fisico-mecanice ale solurilor, gradul de avariere a clădirilor, densitatea populatei si a. Practic, toate aceste date, fiind distribuite in spaţiu, sunt de natura geografica. In aceste condiţii, necesitatea utilizării cartării geologice este deosebit de evidenta. Sistemele geoinformaţionale sunt instrumente efective, ce combina vizualizarea datelor cu analiza lor, interpretarea si cartarea rezultatelor. Astfel, seismologia si geologia sunt domenii, unde aplicarea sistemelor informaţionale geografice este deosebit de avantajoasa. Din aceste considerente, metodele, procedurile elaborate specialităţii 04.00.16 "Cartare geologică, prospectarea şi explorarea zăcăminte" sunt larg aplicate in cercetările efectuate in cadrul specialităţii 04.00.12.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. Drumea Anatol, d.h.ş. geol.-min., academician, Şef Secţie Seismologie, Institutul de Geofizică şi Geologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
  2. Ghinsari Victoria, d.ş. f.-m., cercetător ştiinţific superior, Institutul de Geofizică şi Geologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Recenzenţii:
  1. Stepanenco Nila, d.ş. f.-m., cercetător ştiinţific superior, Institutul de Geofizică şi Geologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
  2. Roman Anatol, d.ş. f.-m., cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Geofizică şi Geologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei