Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

07.00.03 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Scopul studierii disciplinei este aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul Istoriei Universale, identificarea şi aplicarea instrumentelor teoretice în vederea folosirii acestora în activitatea de cercetare şi predare.

Conţinutul cursului

Istoria universală, epoca medievală.

Problema genezei societăţii medievale în Europa occidentală în istoriografia contemporană.

Particularităţile etnogenezei popoarelor din Estul şi Sud-Estul Europei (sec. VI-IX).

Relaţiile dintre populaţie şi monarhie în Europa occidentală (sec. XII-începutul sec. XIII).

Premizele social-economice şi politice ale fărâmiţării feudale în estul Europei.

Revoltele ţărăneşti din Anglia şi Franţa în secolul al XIV-lea (premizele, revendicările, consecinţele).

Formarea şi trăsăturile monarhiei stărilor sociale în Europa occidentală în secolele XIII-XIV.

Structura socială a populaţiei în Rusia kieveană în secolele X-XI.

Mişcarea husită în Cehia şi consecinţele ei. Aspecte istoriografice.

Reforma religioasă în Europa occidentală în sec. XVI (Germania, Anglia, Franţa).

Politica expansionistă a Rusiei în timpul lui Ivan cel groaznic.

„Revoluţia” din Ţările de Jos şi consecinţele ei.

Războiul de 30 de ani şi rezultatele lui.

Istoria universală, epoca modernă.

Tindinţa de modernizare în Rusia în timpul domniei lui Petru I.

Revoluţia industrială în Anglia şi consecinţele ei: istoriografia problemei.

Declaraţia de independenţă a S.U.A. Particularităţile revoluţiei americane.

Premizele şi începutul Marii Revoluţii franceze. „Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului” din 1789.

Polonia în relaţiile internaţionale în a doua jumătate a sec. XVIII. Împărţirile Poloniei şi consecinţele lor.

Congresul de la Viena. Deciziile Congresului şi rolul lor pentru destinele popoarelor europene.

Absolutismul „iluminat” în Rusia. Ecaterina a II-a.

Trăsăturile comune şi particularităţile revoluţiilor anului 1848 din Europa.

Reforma agrară din Rusia (1861) şi rezultatele ei. Istoriografia problemei.

Revoluţia Meiji (1867-1868). Particularităţile dezvoltării capitalismului în Japonia.

Lupta de eliberare a popoarelor balcanice împotriva dominaţiei otomane în a doua jumătate a secolului XIX. Războiul din anii 1877-1878 şi rezultatele lui.

Formarea blocurilor politico-militare în Europa. Tripla Alianţă. Antanta anglo-franco-rusă.

Istoria universală, epoca contemporană

Etapele principale ale Primului Război mondial.

Consecinţele Primului război mondial: istoriografia temei.

Cauzele declanşării celui de-al Doilea Război Mondial: istoriografia problemei.

Polonezii în anii Războiului al Doilea Mondial în documente şi studii recente.

Finlandezii în anii Războiului al Doilea Mondial în documente şi studii recente.

Coaliţia antihitleristă – aspecte istoriografice.

Problema colaboraţionismului în anii Războiului al Doilea Mondial – noi documente şi studii. Urmările Războiului al Doilea Mondial – aspecte istoriografice.

„Războiul rece” în istoriografia rusă şi occidentală.

Rolul O.N.U. în lumea contemporană. Tendinţele de revizuire a Cartei O.N.U.

Lovitura de stat bolşevică (octombrie 1917): interpretări istoriografice.

Constituirea regimului totalitar sovietic: izvoare istorice şi interpretări istoriografice.

Destrămarea U.R.S.S.: premize şi consecinţe.

Rolul şi locul S.U.A. în lumea contemporană. Constituirea R.F.G.; etapele principale ale dezvoltării ţării în anii 50 ai sec.XX – începutul sec. XXI.

Franţa în perioada postbelică: de la Republica a IV-a la Republica a V-a.

Locul Franţei în lumea contemporană; politica ei externă.

Italia în lumea contemporană.

Locul şi rolul Vaticanului în lumea contemporană: aspecte istoriografice.

Problemele globale ale umanităţii. Noţiunile de bază. Căile de soluţionare a lor.

Realizările în domeniul ştiinţei şi tehnici, impactul lor asupra societăţii contemporane. Exploararea spaţiului cosmic. Internetul, poşta electronică, telefonia mobilă şi fixă.

Învăţământul. Literatura şi arta: principalele curente şi tendinţe.

Diversitatea religiilor. Religia şi arta. Religia şi politica.

Doctrine şi curente social-politice contemporane: social-democraţia, creştin-democraţia, neo-liberalismul şi altele.

Literatura de specialitate

 1. Diplomaţia cotropitorilor. Repercusiunile ei asupra Basarabiei şi Bucovinei de Nord. Culegere de documente. Alcăt. şi trad. din limba rusă de A. Blanovschi, Chişinău, Editura Universitas, 1992. - 243 pag.
 2. Manstein Erich von. Victorii pierdute, Bucureşti, Editura ELIT, f.a. – 512 pag.
 3. Polonezii în anii celui de-al doilea război mondial. Culegere de documente, Chişinău, Editura Cartdidact, 2004. – 240 pag.
 4. Warlimont Walter. Al treilea Reich: comanda supremă. – Bucureşti, Editura ELIT, f.a. – 672 pag.
 5. Rossia i S.S.S.R. v voinah XX veca. Poteri voorujennîh sil. Statisticescoie issledovanie, Moscova, Editura Olma-Press, 2001. - 608 рag.
 6. Buzatu Gheorghe, Florescu Gheorghe. Al doilea război mondial şi România. O bibliografie, Iaşi, 1981.
 7. Bold Emilian. Războiul de iarnă sovieto-finlandez (30 noiembrie 1939 – 12 martie 1940), Iaşi, 2002. – 127 pag.
 8. Crîsin M. Iu. Pribaltica mejdu Stalinîm i Ghitlerom, Moscova, 2004. – 463 pag.
 9. Deighton Len. Vtoraia mirovaia: oşibchi, promahi, poteri, Moscova, 2000. – 672 pag.
 10. Gafencu Grigore. Ultimele zile ale Europei, Bucureşti, 1993.
 11. Hart Liddell. Istoria celui de-al doilea război mondial, Bucureşti, Editura Orizonturi; Editura Lider, f.a. - Vol. I – 538 pag.; Vol. II – 463 pag.
 12. Istoria universală. 1939-1945. Vol. II, Bucureşti, 1979.
 13. Kiaupa Z. (şi alţii). Istoria baltiischih stran, f.l., Editura Avita, 1999. – pag. 165-184.
 14. Loghin L. Mari conferinţe internaţionale (1939-1945), Bucureşti, 1989. – 550 pag.
 15. Launay J. de. Mari decizii ale celui de-al doilea război mondial. Vol. I-II, Bucureşti, 1993.
 16. Michel Henri. Al doilea război mondial, Bucureşti, Editura Corint, 2001. – 132 pag.
 17. Stokesbury James L. Scurtă istorie a celui de-al doilea război mondial, Bucureşti, 1993. – 372 p.
 18. Suvorov Victor. Spărgătorul de gheaţă. Cine a declanşat al doilea război mondial? Iaşi, Editura Polirom, 1995. – 299 pag.
 19. Utchin A.I. Vtoraia mirovaia voina, Moscova, Editura Exmo, 2003. – 960 pag.
 20. Vtoraia mirovaia voina. Discussii. Osnovnîe tendenţii. Rezulitatî issledovanii, Moscova, 1997. – 704 pag.
 21. Zalesskii K.A. Cto bîl cto v Tretiem reihe: Biograficeschii enţiclopediceschii slovari, Moscova, 2002. – 944 pag.
 22. Zbuchea Gheorghe. Istoria Iugoslaviei, Bucureşti, Editura Corint, 2001. – p. 65-85.
 23. Brown L.R. şi alţii. Problemele globale ale omenirii. Starea lumii 2001. Raportul Institutului Worldwatch asupra progreselor spre o societate durabilă, Bucureşti, 2001. – 318 pag.
 24. Constituţii gosudarstv Evropeiscogo Soiuza, Moscova, 1997. – 816 pag.
 25. Gromîco Anatolii, Lomeico Vladimir. Novoie mîşlenie v iadernîi vec, Moscova, 1984. – 296 pag.
 26. Hlihor Constantin. Istoria secolului XX, Bucureşti, 2000. – 152 pag.
 27. Hobsbawm Eric. O istorie a secolului XX. Era extremelor. 1914-1991, Chişinău, Editura Cartier, 1999. – 624 pag.
 28. Horia C. Matei (şi alţii). Enciclopedia statelor lumii, Bucureşti, 2004. – 640 pag.
 29. Onişoru Gheorghe. Istoria contemporană universală după 1945, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004. – 180 pag.
 30. Parrish Thomas. Enciclopedia războiului rece, Bucureşti, Univers enciclopedic, 2002. – 401 pag.
 31. Petrencu Anatol. Istoria universală. Epoca contemporană. 1939-1995. (Europa, S.U.A., Canada, America Latină). Prelegeri, Chişinău, Editura Museum, 1996. – 344 pag.
 32. Zamfir Zorin. Istoria ţărilor din Asia, Africa şi America Latină, Bucureşti, 1999. – pag. 222-287.
 33. Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa, Bucureşti, 1975.
 34. Beschloss Michael, Talbott Strobe. La cele mai înalte nivele, Bucureşti, Editura Elit, 1995. – 680 pag.
 35. Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, Iaşi, 1998. – 562 pag.
 36. Gârz F. N.A.T.O.: globalizare sau dispariţie. De la războiul rece la pacea pierdută, Bucureşti, 1995. – 263 pag.
 37. Globalinaia ecologhicescaia problema, Moscova, 1988. – 205 pag.
 38. Filippov A.M. „Holodnaia voina”: istoriograficeschie discussii na Zapade, Moscova, 1991.
 39. Fontain A. Istoria războiului rece. De la revoluţia din Octombrie la războiul din Coreea. Vol. II-III, Bucureşti, 1992.
 40. Hoffmann S. Ianus şi Minerva. Eseuri asupra teoriei şi practicii politicii internaţionale, Chişinău, Ştiinţa, 1999. – 418 pag.
 41. Huntington Samuel P. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Oradea, 1998. – 528 pag.
 42. Kissinger Henry. Diplomaţia, Bucureşti, Editura ALL, 1998. – 807 pag.
 43. O.O.N. i sovremennîe mejdunarodnîe otnoşenia, Moscova, 1986. – 287 pag.
 44. Preda Eugen. N.A.T.O. Scurtă istorie, Bucureşti, 1999. – 112 pag.
 45. Zapadno-evropeiscaia integraţia: proectî i realinosti, Moscova, 1986. – 207 pag.
 46. Nixon Richad. Lideri, f.l., Editura Universal Dalsi, 2000. – 432 pag.
 47. Idem. Na arene. Vospominania o pobedah, porajeniah i vozrojdenii, Moscova, Ed. Novosti, 1992. – 438 pag.
 48. Reagan Ronald. Jizni po-americanschi, Moscova, 1992. – 752 pag.
 49. Winkler Allan M. Trecutul apropiat. Eseuri şi documente despre America de după cel de-al doilea război mondial, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996. – 423 pag.
 50. Allen Charles F., Portis Jonathan. Viaţa şi cariera lui Bill Clinton. Puştiul care revine, Bucureşti, Editura Venus, 1993. – 430 pag.
 51. Andreotti Giulio. Statele Unite ale Americii văzute de aproape, Bucureşti, Editura Caramond, 1991. – 240 pag.
 52. Efimov Igori. Cto ubil prezidenta Kennedy? Documentalino-istoricescoie issledovanie, Moscova, Editura Terra, 1991. – 336 pag.
 53. Grigorescu Dan. Istoria artei americane, Bucureşti, 1997. – 382 pag.
 54. Hersh Seymour M. Subteranele unui mit: Kennedy, Editura Elit, f.a. – 512 pag.
 55. Lentz Thierry. Afacerea Kennedy, Bucureşti, Corint, 2002. – 140 pag.
 56. Manchester William. Moartea unui preşedinte. 20-25 noiembrie 1963, Bucureşti, 1992. – 568 pag.
 57. Manea Ion. America electorală. Sistemul electoral al S.U.A., Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996. – 217 pag.
 58. Nouailhat Yves-Henri. Les Etats-Unis et le monde au XX-e siecle, Paris, 1997. – 352 pag.
 59. Schlesinger Arthur M., Jr. Ţiclî americanscoi istorii, Moscova, 1992. – 688 pag.
 60. Tindall G.B., Shi D. America. O istorie narativă, volumul III, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996. – pag. 701-1087.
 61. Ţurlea S., Constantin D. America celor trei asasinate (Dallas, Memphis, Los Angeles), Cluj-Napoca, 1982. – 187 pag.
 62. Legea Fundamentală pentru Republica Federală Germania, Bucureşti, Editura ALL Educaţional S.A., 1998. – 160 pag.
 63. Brandt Willy. Vospominania, Moscova, 1991. – 528 pag.
 64. Kohl Helmut. Am vrut unitatea Germaniei, Iaşi, 1999. – 311 pag.
 65. Droz Jacques. Istoria Germaniei, Bucureşti, Corint, 2000. – 143 pag.
 66. Krockow Christian conte von. Germanii în secolul lor. 1890-1990, Bucureşti, Editura ALL, 1999. – 381 pag.
 67. Williams Charles. Adenauer. Oteţ novoi Ghermanii, Moscova, 2002. – 672 pag.
 68. Gaulle Charles de. Memoires d”espoir. Le renouveau. 1958-1962, Paris, Plon, 1970. – 314 pag.
 69. Giscard d”Estaing Valery. Vlasti i jizni, Moscova, 1990. – 320 pag.
 70. Rocard Michel. Truditsea s duşoi, Moscova, 1990. – 344 pag.
 71. Antiuhina-Moscovcenko Vera. Charles de Gaulle i Sovetskii Soiuz, Moscova, 1990. – 288 pag.
 72. Arzacanian M. Ţ. De Gaulle i gollistî na puti k vlasti, Moscova, 1990. – 238 pag.
 73. Bastien Francois. Le regime politique de la V-e republique, Paris, 1999. – 120 pag.
 74. Boisdeffre Pierre de. Şi totuşi... de Gaulle, Bucureşti, 1997. – 243 pag.
 75. Daniel Jean. Religiile unui preşedinte. Privire asupra aventurilor mitterrandismului, Bucureşti, 1991. – 336 pag.
 76. Molceanov N. Gheneral de Gaulle, Moscova, 1988. – 480 pag.
 77. Sirotchin V.G. Istoria Franţii: peataia respublica, Moscova, 1989. – 200 pag.
 78. Vianu A. (şi alţii). Preşedinţii Franţei, Craiova, 1991. – 231 pag.
 79. Wolton Thierry. Le KGB en France, Paris, Bernard Grasset, 1986.
 80. Idem. KGB vo Franţii, Moscova, 1993. – 336 pag.
 81. Churchill Winston. Musculî mira, Moscova, 2002. – 528 pag.
 82. Anghelescu Irimia Mihaela. Dicţionarul universului britanic, Bucureşti, Humanitas, 1999. – 320 pag.
 83. Farmer Alan. Marea Britanie: politica externă şi colonială, 1939-1964, Bucureşti, Editura ALL, 1997. – 214 pag.
 84. Jigalov I.I. Sovremennaia istoria Velicobritanii. 1945-1975, Moscova, 1978. – 190 pag.
 85. Maurois Andre. Istoria Angliei, Bucureşti, f.a. – 704 pag.
 86. Ogden Chris. Margaret Thathcher. Jenşcina u vlasti. Portret celoveca i politica, Moscova, 1992. – 544 pag.
 87. Robbins K. Churchill, Rostov pe Don, 1997. – 317 pag.
 88. Rose Norman. Churchill. O viaţă de rebel, Bucureşti, Editura ALL, 1998. – 483 pag.
 89. Truhanovschi V. G. Anthony Eden, Moscova, 1983. – 412 pag.
 90. Balaci Alexandru. Studii italiene, Bucureşti, 1968. – 247 pag.
 91. Facon Nina. Dicţionar enciclopedic al literaturii italiene, Bucureşti, 1982. – 396 pag.
 92. Falcone G., Padovani M. Mafia. Judecătorul şi oamenii de onoare, f.l., Editura Danubius, f.a., 194 pag.
 93. Gaiduc V.P. Hristianscaia democratia v Italii (60-e – 70 godî), Moscova, 1985. – 176 pag.
 94. Italia, Moscova, 1983. – 413 pag.
 95. Italie, Paris, 1997. – 672 pag.
 96. Lupo Salvatore. Istoria Mafiei de la începuturi până în zilele noastre, Iaşi, Polirom, 1999. – 267 pag.
 97. Magister Sandro. Politica Vaticana i Italia. 1943-1978, Moscova, 1982. – 334 pag.
 98. Petrencu Anatol. Relaţiile româno-italiene: de la confruntare la colaborare. 1945-1985, Chişinău, 1993.
 99. Silj Alessandro. Imperiul mafiei. Criminalitate, corupţie şi politică în Italia. 1943-1994, Bucureşti, Editura Nemira, 1998. – 543 pag.
 100. Vaussard Maurice. Histoire de l”Italie moderne. 1870-1970, Paris, 1972. – 455 pag.