Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


07.00.03 – Istoria universală (pe perioade)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice
Istoria

Formula specialităţii
Istoria universală constituie un domeniu important în activitatea ştiinţifică, educaţională, politică, un instrument de formare a personalităţii moderne multilateral dezvoltate. Istoria universală este domeniul care se ocupă cu examinarea istoriei popoarelor din Europa şi America în epocile medie, modernă şi contemporană.

Sferele de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Ţinând cond de abordările funcţionaliste ale Istoriei universale (funcţia instructivă; funcţia educativă – de culturalizare şi integrare activă în societatea contemporană; funcţie informaţională etc.) Istoria Universală utilizează instrumente şi modalităţi de documentare ce se produc în diverse ţări ale lumii, „împrumutate” de la specialităţile ştiinţifice adiacente şi complementare nominalizate.

În cercetările efectuate la specialitatea Istoria Universală se impune necesitatea utilizării metodelor şi instrumentelor specifice pentru ştiinţele filosofice, pentru sociologie, pentru ştiinţele juridice, pedagogice, psihologice, economice, pentru studiul artelor, culturologie, jurnalism şi ştiinţe ale comunicării. Deosebirile esenţiale dintre specialitatea Istoria Universală şi cele adiacente şi complimentare sunt marcate de prezenţa sau absenţa paradigmei istoriografice.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Pavel COCÂRLĂ, prof. univ., dr.-hab.
  2. Anatol PETRENCU, prof. univ., dr.-hab.
  3. Valentin TOMULEŢ, conf. univ., dr.-hab.