Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.01 – Programa examenului de doctorat


Recomendări metodice generale

Scopul studierii obstetricii şi ginecologiei constă în addiţionarea cunoştinţelor largi de specialitate şi obţinerea abilităţilor profesionale de aplicare clinică şi paraclinică în diagnosticul, tratamentul şi profilaxia afecţiunilor obstetricale şi ginecologice.

Conţinutul cursului

Tema I: Organizarea asistenţei perinatale, ocrotirii sănătăţii reproductive, serviciului planificării familiei şi contracepţiei, serviciului ginecologic în Republica Moldova.

 1. Programul Naţional „Fortificarea asistenţei medicale perinatale. Strategiile de implementare”.
 2. Principiile organizării activităţii Serviciului Republican. Asistenţă Medicală Perinatală.
 3. Serviciul perinatal regionalizat: niveluri şi conţinut.
 4. Programul Naţional de planificare a familiei.
 5. Fortificarea asistenţei medicale genetice.
 6. Regionalizarea ginecologiei în Republica Moldova.
 7. Nivelurile I,II şi III de acordare a asistenţei ginecologice.Structura şi conţinutul.
 8. Profilactica infecţiei intraspitaliere.
 9. Organizarea asistenţei ginecologice fetiţelor şi adolescentelor.
 10. Probleme actuale demografice. Natalitatea şi fertilitatea populaţiei.Mortalitatea populaţiei.
 11. Studierea mortalităţii materne şi perinatale.
 12. Avortul, importanţa lui socială şi medicală.
 13. Asistenţa ginecologică a femeilor în climacteriu şi menopauză.
 14. Legislaţia Republicii Moldova în ocrotirea sănătăţii cetăţenilor inclusiv şi ocrotirea mamei şi copilului.

Tema II: Anatomia clinică şi fiziologia organelor genitale feminine.

 1. Organele genitale externe
 2. Organele genitale interne
 3. Aparatul ligamentar
 4. Muşchii bazinului
 5. Vascularizarea organelor genitale externe şi interne.
 6. Organele învecinate şi funcţia lor.
 7. Reglarea neuroumorală a ciclului menstrual.

Tema III: Explorarea în obstetrică

 1. Explorarea clinică obstetricală
 2. Diagnosticul de laborator în sarcină
 3. Metodele de apreciere antenatală a stării fătului în uter
 4. Ultrasonografia
 5. Amnioscopia.Fetoscopia.
 6. Explorări invazive placentare şi fetale perinatale

Tema IV: Explorarea în ginecologie

 1. Explorarea clinică în ginecologie
 2. Examinarea specială ginecologică
 3. Examen instrumental al organelor bazinului
 4. Metodele de examinare: endoscopice şi radiologice, rezonanţa magnetică nucleară şi tomografia computerizată
 5. Diagnosticul de laborator (bacterioscopia, bacteriologia, citologia)
 6. Diagnosticul funcţional al sistemului hipotalamo-hipofizaro-ovarian

Tema V: Obstetrica fiziologică.Îngrigirea antepartum

 1. Carnetul medical perinatal – cheia îngrijirii antenatale.
 2. Examenele clinice şi paraclinice obligatorii şi după indicaţii

Tema VI: Naşterea fiziologică

 1. Perioadele naşterii şi principiile esenţiale ale îngrijirii intrapartum
 2. Perioada de lăuzie şi dirijarea ei

Tema VII: Fiziologia nou-născutului

 1. Etapele de primire şi îngrijire a nou-născutului

Tema VIII: Obstetrica patologică

 1. Sarcina şi patologiile asociate
 2. Hemoragiile în obstetrică
 3. Disgravidiile
 4. Traumatismul obstetrical
 5. Bazinul strîmtat şi conduita naşterii
 6. Atiduni şi prezentaţiile incorecte a fătului
 7. Sarcină gemelară
 8. Incompatibilitate imunologică a mamei şi fătului
 9. Insuficienţa fetoplacentară.
 10. Anomaliile forţelor de contracţie
 11. Naşterea înainte de termen şi cea suprapurtată
 12. Lăuzia patologică

Tema IX: Manevre şi tehnici operatorii obstetricale

 1. Avortul artficial
 2. Pregătirea preoperatorie şi conduita postoperatorie a pacientelor
 3. Forcepsul obstetrical
 4. Vacuum-extracţie
 5. Embriotomia
 6. Perineo- şi epiziotomia, suturarea rupturilor
 7. Operaţia Cezariană
 8. Controlul manual al cavităţii uterine şi chiuretajul uterin.
 9. Conduita naşterii în prezentaţiile pelviene
 10. Fecundaţia extracorporală.

Tema X: Fiziologia şi patologia fătului şi al nou-născutului

 1. Protejarea antenatală a fătului
 2. Imunologia fătului şi nou-născutului
 3. Infecţiile perinatale ale fătului şi nou-născutului
 4. Metodele de explorare în neonatologie
 5. Hypotrifia (retenţia de dezvoltare intrauterină a fătului).
 6. Hypoxia cronică şi acută intrauterină a fătului.
 7. Anomaliile de dezvoltare ale fătului.
 8. Măsurile necesare în cazul morţii fătului şi nou-născutului

Tema XI: Ginecologia conservativă

 1. Metodele principale de explorări a ginecopatelor
 2. Maladiile inflamatorii nespecifice a organelor genitale
 3. Maladiile inflamatorii cu transmitere sexuală a organelor genitale
 4. Cuplul steril
 5. Endocrinologia ginecologică.
 6. Probleme de ginecologie pediatrică

Tema XII: Ginecologie operatorie

 1. Organizarea lucrului blocului operator
 2. Pregătirea preoperatorie a bolnavelor
 3. Anomaliile de dezvoltarea a organelor genitale feminine şi tratament chirurgical
 4. Operaţiile pe colul uterin
 5. Tulburările de statică a organelor genitale şi tratamentul chirurgical
 6. Fistulile utero-vezico-vaginale şi recto-vaginale
 7. Miom uterin
 8. Tumorile ovariene benigne.
 9. Endometrioza
 10. Principiile de bază a conduitei şi tratamentului în perioada postoperatorie
 11. Diagnosticul diferenciat şi tratamentul abdomenului acut în ginecologie
 12. Probleme de ginecologie oncologică
 13. Operaţiile diagnostice în ginecologie
 14. Bioetica în obstetrică şi ginecologie

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Ghidul A Naţional de Perinatologie pentru medicii obstetricieni-ginecologi şi neonatologi „Principii de organizare şi acordare a asistenţei perinatale”, Chişinău, 2001
 2. Ghidul B Naţional de Perinatologie pentru medicii obstetricieni-ginecologi şi neonatologi „Serviciul perinatal regionalizat: niveluri şi conţinut”, Chişinău, 2001
 3. Ghidul C Naţional de Perinatologie pentru medicii obstetricieni-ginecologi şi neonatologi „Protocoale de îngrijire şi tratament în obstetrică şi neonatologie”
 4. Friptu V. şi coaut. Îngrijirile antenatale. Chişinău, 2002
 5. Obstetrică (manual). Sub red. acad. Paladi Gh.. 1993.
 6. Paladi Gh. Ginecologia endocrinologică, Chişinău ,1997
 7. Paladi Gh. Fiziologia şi patologia forţelor de contracţie, Chişinău, 1997
 8. Petrache Vîrtej. Obstetrică fiziologică şi patologică, Bucureşti
 9. Petrache Vîrtej. Ginecologie (manual), 1997
 10. Rădulescu C. Ginecologie, Bucureşti, 1995
 11. Ştemberg M., Gladun E., Friptu V. ş.a. Ginecologie neoperatorie (îndrumar), 1996
 12. Ştemberg M., Gladun E., Friptu V., Corolcova N. Obstetrică fiziologică, Chişinău, 2001
 13. Ştemberg M., Gladun E., Friptu V., Corolcova N. Patologia sarcinii, Chişinău, 2002
 14. Ştemberg M., Gladun E., Friptu V., Corolcova N. Obstetrică practică, Chişinău, 2004
 15. Серов В. Практическое акушерство (руководство). 2001
 16. Симбирцев С. Акушерство и гинекология. Педиатрия, (руководство), 1996
 17. Сметник В., Тумилович Л. Неоперативная гинекология (руководство), 1998

Bibliografia suplimentară

 1. Cerneţchi O., Paladi Gh. Sarcina tubară: evoluţia, clinică, diagnostic, tratament (îndrumare metodică), 1997.
 2. Codreanu N., Baltag V., Rotaru M. Ghid pentru însuşirea deprinderilor practice în ginecologie. 1998
 3. Corcimaru I. Anemiile şi sarcina, (material didactic), Chişinău, 2002
 4. Corolcova N., Plugaru A. Maladii septico-purulente în obstetrică, Chişinău, 1998
 5. Corolcova N., Cerneţchi O. Bazinul femenin în obstetrică contemporană, Chişinău, 2003
 6. Corolcova N., Cerneţchi O., Popuşoi O. Întreruperea artificială a sarcinii după indicaţii medicale (îndrumar informativ-metodic), Chişinău, 2002
 7. Georgescu M., Berceanu S. Obstetrica (culegere). 1997.
 8. Gladun E. şi alţii. Hemoragii obstetricale, Chişinău, 1999
 9. Gladun E. şi alţii. Maladii septico purulente în obstetrică, Chişinău, 1998
 10. Gladun E. şi alţii. Sarcina şi patologia cardiovasculară. Indicaţii metodice, Chişinău, 1998
 11. Gladun E., Eţco L. Operaţia cezariană în obstetrica contemporană (material didactic), 1997
 12. Gladun E., Friptu V., Corolcova N. Folosirea antibioticelor în practica obstetrical-ginecologică (îndrumare metodică), 1999
 13. Gladun E., Groppa S., Friptu V., Ştemberg M., şi alţii. Investigaţiile medico-genetice în obstetrică (îndrumar informative-metodic), Chişinău, 2000
 14. Gladun E., Ştemberg M. Anatomia clinică a organelor genitale feminine (îndrumare metodică), 1998
 15. Gladun E., Ştemberg M., Friptu V. şi alţii. Hemoragii în obstetrică, Chişinău, 1998
 16. Gladun E., Ştemberg M., Plugaru A. Aspecte contemporane ale analgezici în obstetrică (indicaţii metodice), 1998
 17. Gladun E., Ştemberg M., Stratulat P., Friptu V. Complexul fetoplacentar (monografie). 2000
 18. Moşin V. Ginecologie endocrinologică juvenilă, Chişinău, 2003
 19. Moşin V. Cuplul infertil. Baze ştiinţifice şi aspecte clinice, Chişinău, 2001
 20. Paladi Gh., Cerneţchi O., Topor U. Sarcina gemelară (material didactic), 2000
 21. Paladi Gh., Eşanu T. Sifilisul în timpul sarcinii (îndrumar metodic), 1997
 22. Paladi Gh., Ştemberg M. Inflamaţiile organelor genitale (material didactic), 1993
 23. Paladi Gh., Ştemberg M. Metode de diagnostic şi tratament în ginecologie (indicaţii metodice), 1994
 24. Paladi Gh., Topor U., Cerneţchi O. Medicamentele şi sarcina (material didactic), 2000
 25. Paladi Gh. Maladiile sexual transmisibile, Chişinău , 1999
 26. Paladi Gh. şi autori. Hipertensiunea şi sarcina, Chişinău, 2001
 27. Paladi Gh. şi autorii, Sarcina şi maladiile asociate, Chişinău,
 28. Serbenco A., Friptu V. Avortul septic (îndrumar metodic), 1999
 29. Serbenco A., Friptu V. Dezvoltarea, structura şi funcţiile placentei umane (îndrumar metodic), 1999
 30. Salari O., Paladi Gh. Avortul provocat la primigeste (îndrumar metodic), 1997
 31. W.William, Jr.M.D.Besk Акушерство и гинекология, перевод с английского, Москва 1997
 32. Айламазян Э.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997
 33. Акушерство и гинекология (руководство). Под ред. Савельевой Г.
 34. Багдань Ш. и др. Гормональная контрацепция и значения гормональных препаратов в ежедневной гинекологической практике, Будапешт, 1997
 35. Богданова Е. А. Гинекология детей и подростков (руководство), Москва, 2000
 36. Шехтман М. Экстрагенитальная патология и беременность, Ленинград 1987
 37. Фарбер Н.А. и др. Вирусные гепатиты у беременных , Москва, 1990