Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice
Medicina

Formula specialităţii
Obstetrică este domeniul medicinei ce studiază particularităţile şi modificările produse în organismul femeii în legătură cu concepţia şi gestaţia, dezvoltarea fătului intrauterin, naşterea, perioada postpartum, precum şi metodele de profilaxie, tratament şi conduita raţională în timpul sarcinii, naşterii şi perioadei de lăuzie.

Ginecologie reprezintă domeniul medicinei ce studiază metodele de diagnostic, tratament şi profilaxie a afecţiunilor sistemului genital feminin.

Direcţii ştiinţifice prioritare pe specialitatea 14.00.01 „Obstetrică şi Ginecologie”


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Scopurile şi obiectivele ştiinţifice la specialitatea 14.00.01 Obstetrică şi Ginecologie se bazează pe dovezi confirmate clinic, prin investigaţii paraclinice sau de laborator redate în lucrările ştiinţifice din domeniul medicinei.

Momentele de complementare şi confirmare a diagnosticului şi tacticii de conduită a tratamentului necesită cunoaşterea în tangenţă a spectrului specialităţilor adiacente (anatomie patologică, fiziologie patologică,radiodiagnosticul şi radioterapia, chimioterapia şi antibiotice,balneologie, fizioterapie şi acupunctură, alergologie şi imunologie, farmacologie clinică),precum şi a celor complementare (biofizica, biologia moleculară,biochimie,fiziologia omului şi animalelor, genetica,microbiologie, virusologie), dar nu inlocueşte sau diminuiază arialul specific al Obstetricii şi Ginecologiei.

14.00.09 – Particularităţile etiologiei,diagnosticării clinice a unor maladii pediatrice orientează spre cercetare şi optimizarea metodelor de tratament în Obstetrică şi Ginecologie, cu ţel de profilaxie sau preîntămpinare ale acestor maladii,dar nu cuprinde tratamentul nemijlocit al maladiilor pediatrice.

14.00.37 – Asistenţa anesteziologică şi reanimare soluţionează momente clinice deosebite în conduita obstetricală şi ginecologică, prin această susţinere, dar nu subtituire, se maresc posibilităţile rezolvării situaţiilor clinice obstetrical-ginecologice.

14.00.03 – Interferenţa obstetricii şi ginecologiei cu endocrinologia este deosebită, însă subtilitatea endocrinologică a obstetricii şi ginecologiei se menţine separat, cuprinzînd situaţii nozologice specifice.

14.00.11 – Chiar dacă practica medicală întîlneşte tablouri clinice ce necesită intervenţie terapeutică asociată, aspectele dermatovenerologice rămîn delimitate de cele obstetrical-ginecologice.

14.00.14 – Tratamentul maladiilor oncologice necesită atitudine, utilaj şi metode investigaţionale şi de intervenţie chirurgicală specifică ceea ce ţine nemijlocit de „Oncologie”.

14.0040 – Metodele de tratare a maladiilor sistemului urinar se referă la specialitatea „urologie şi nefrologie”, aceste metode pot fi adiţonate parţial, cît priveşte tratamentul medicamentos al maladiilor asociate sarcinii.

14.00.29 – Situaţiile de transfuzie uneori aplicabile în obstetrică şi ginecologie şi tratamentul bolilor hematologice ţine nemijlocit de „Hematologie şi transfuziologie”.

14.00.42.- Elaborarea metodelor farmacologice de tratament medicamentos bazate pe testări clinice ţine de „Farmacologia clinică”,ce sunt preluate de specialiştii obstetricieni-ginecologi.

Date despre autorii paşapoartelor specialităţilor ştiinţifice, programelor examenelor de doctorat şi recenzii lor


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Eţco Ludmila – doctor habilitat în medicină, profesor-cercetator, director a IMSP ICŞOSMşiC.
  2. Friptu Valentin – doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şeful catedrei de Obstetrică şi Ginecologie a FMG a USMşiF „N.Testemiţanu”.

Recenzenţii:

  1. Gladun Eugen, doctor habilitat în medicină, Membru-corepondent ASM, profesor universitar, şef catedra de obstetrică şi ginecologie a FPT a USMşiF „N.Testemiţanu”.
  2. Paladi Gheorghe, doctor habilitat în medicină, Academician ASM, profesor universitar la catedra de obstetrică şi ginecologie a FMG a USMşiF „N.Testemiţanu”.