Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.04 – Programa examenului de doctorat


Recomendări metodice generale

Scopul studiului în doctorantura la specialitatea 14.00.04 – otorinolaringologie este de a studia aprofundat embriologia, anatomia clinică, fiziologia, patfiziologia, anatomia patologică, simptomatologia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia afecţiunilor urechilor, nasului, sinusurilor paranazale, faringelui, laringelui, traheei, bronhiilor şi a esofagului.

Doctorantul va însuşi otorinolaringologia – Partea teoretică.

La capitolul aptitudeni profesionale doctorantul va fi în stare: Să:

Conţinutul cursului.

(se indică tema, cuvintele chee şi planul succint al fiecărei teme)

Tema 1. Otorinolaringologia - disciplina medicală. Ştiinţa ORL. Asistenta ORL.

Rolul otorinolaringologiei în sistemul de sănătate.

Cuvinte chee: otorinolaringologie, ştiinţa otorinolaringologică. Asistenţe otorinolaringologică.

Planul succint al prelegerii.

 1. Istoricul ORL. Rolul organelor ORL pentru viaţa socială şi profesională a oamenilor.
 2. Şcolile mondiale ORL de prestijiu
 3. Şcoală ORL din Republica Moldova
 4. Endoscopia – metoda hotărîtoare în diagnosticul şi tratamentul bolilor din cadrul otorinolaringologiei

Tema 2. Rinosinusologie. Noţiuni contemporane despre anatomia clinică, fiziologie, patofiziologie a nasului şi a sinusurilor paranazale.

 1. Rinitele. Sinusitele. Etiopatogenie. Patanatomie. Clasificare.Diagnosticul. Complicaţii. Tratamentul. Profilaxie.
 2. Traumatismele şi corpii străini ai nasului şi a sinusurilor paranazale.
 3. Lucrul ştiinţifico-practic a savanţilor ORL din R.M. din domeniul Rinosinusologie.
 4. Rolul şi aportul ştiinţei şi practicei ORL în diagnosticarea, tratamentul şi profilaxia bolilor căilor respiratorii.

Tema 3. Faringologie.

 1. Embriologie. Anatomie clinică. Fiziologie. Fiziopatologie.
 2. Angina. Etiopatogenie. Anatomie patologică. Simptomatologie.
 3. Clasificare. Complicaţii. Tratament. Profilaxie.
 4. Tonsilita cronică.
 5. Vegetaţii adenoide.
 6. Faringita.
 7. Imunodificienta secundară de origine faringiană.

Tema 4. Laringologie. Laringele este un organ de fonaţie.

 1. Anatomia şi fiziologia contemporană a laringelui.
 2. Stenozele laringelui – Sindrom respirator acut şi cronic.
 3. Laringitele. Etiopatogenie. Anatomie patologică. Clasificare.
 4. Simptomatologie. Diagnostic. Tratament. Profilaxie.
 5. Tumorile benigne şi maligne a laringelui.
 6. Paraleziile recurenţiale.

Tema 5. Traheobronhologie.

 1. Anatomia şi fiziologia trahei şi bronhiilor.
 2. Traumatismele şi corpii străini traheobronşice.
 3. Intubaţia şi traheotomia.

Tema 6. Esofagologia.

 1. Anatomia şi fiziologia esofagului
 2. Traumatismele şi corpii străini ai esofagului.
 3. Esofagitele corozive.
 4. Primul ajutor. Profilaxia stenozelor.

Tema 7. Otologie.

 1. Anatomia şi fiziologia analizatorului auditiv
  • Urechii externa
  • Urechii medie
  • Urechii internă
  • Sunet. Caracteristicile. Frecvenţă. Intensitate. Tembrul.
 2. Anatomia şi fiziologia analizatorului vestibular.
  • Canalele semicirculare.
  • Vestibulul.
  • Excitantul natural al analizatorului vestibular.
 3. Metodele de examinare în otologie
  • Anamneza
  • Acumetria
  • Triada Bezold
  • Semnele subiective şi obiective a disfuncţiei sistemului vestibular.
  • Examenul de laborator şi paraclinic în otologie.
  • Tomodensitometria.
  • Rezonanţa magnetică nucleară.
  • Examenul tomografic
 4. Audiologia
  • Rolul examenului audiologic în diagnosticarea şi tratamentul bolnavilor.
  • Metodele audiologice de diagnosticul a surdităţilor.
  • Protezarea auditivă.
 5. Traumatismele şi corpii străini auriculare.
  • Etiologie. Patogenie. Diagnostic. Tratament.
  • Otitele externe.
  • Furuncului conductului auditiv extern.
  • Etiopatogenie. Diagnostic. Tratament. Profilaxie.
  • Otita externă difuză. Clasificare.
  • Etiopatogenie. Anatomia patologică. Simptomatologia.
  • subiectivă,obiectivă. Semne otoscopice. Diagnostic. Complicaţiile.
  • Tratament.
  • Otitele medii. Clasificare. Etiopatogenie. Simptomatologie.
  • Otitele medii acute. Etiopatogenie. Clasificare. Tratament. Profilaxie.
 6. Otitele exsudative: Etiopatogenie. Diagnostic. Tratament.
  • Otitele recidivante
  • Otitele la noi-născuţi şi sugari
  • Particularităţile etiopatogeniei
  • Particularităţile de diagnostic
  • Particularităţile de tratament.
  • Complicaţiile otitelor medii.
  • Abcesul extradural.
  • Abcesul subdural.
  • Abcesul lobului temporal al crearului.
  • Abcesul cerebelului
  • Meningita otogenă
  • Meningoencefalita.
  • Complicaţii mixte.
  • Etiopatogenie. Clasificare. Anatomia patologică. Diagnosticul.
  • Tratamentul.
 7. Surditatea sensoroneurală
  • Definiţie. Etiologie. Patogenie. Anatomia patologică.
  • Clasificare.
  • Simptomatologie.
  • Diagnosticul
  • Tratamentul
  • Profilaxie.

Tema 8. Afecţiuni tumorale în ORL.

 1. Clasificare
 2. Etiologie
 3. Patogenie
 4. Tabloul patomorfologic
 5. Diagnosticul
 6. Tratamentul
 7. Profilaxie

Tema 9. Otoneurologia. Rinologia.Foniatria.

 1. Specializări ale ORL.
 2. Rolul acestor specializări pentru dezvoltarea teoretic-practic a ORL.
 3. Scopul şi sarcinele acestor subspecialităţi.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Ababii I., Popa Vl., Antohi I., Sandul A., ş. a. Otorinolaringologie. Chişinău. CEP Medicina al USMF. 2000.
 2. Ababii I., Popa Vl. Otorinolaringologie pentru medicii de familie. 2002.
 3. Costinescu N. şi coaut. Otorinolaringologie. Vol. 1,2. Bucureşti. Editura medicală, 1964.
 4. Dinu Cezar. Otorinolaringologie. Iaşi, 1982.
 5. Păunescu Cornelia. Otorinolaringologia pediatrică. Bucureşti. Editura medicală, 1981.
 6. Popa Vl., Andriuţa V., Godonoaga N. Chid otorinolaringologie. Chişinău. Universitar, 1994.
 7. Prelegeri ORL, ţinute de colaboratorii catedrei.
 8. Probleme de situaţieORL.
 9. Teste ORL alcătuite de colaboratorii catedrei.
 10. Абабий И.И. Принципы лечения острого стенозирующего ларинготрахента у детей. Методические рекомендации. Кишинев, 1984.
 11. Исхаки Ю.Б., Кальштейн Л.И. Детская оториноларингология. Душанбе, Мариор, 1977.
 12. Пальчун В.Т. Преображенский Н.А. Болезни уха, горла и носа. М.Медицина, 1978.
 13. Попа В.А. Хронический тонзиллит. Кишинев, 1984.
 14. Солдатов И.Б. Лекции по оториноларингологии. Москва, 1990.
 15. Шеврыгин Б.В., Манюк М.К. Внутриносовая микрохирургия. Кишинев, 1981.
 16. Тарасов Д.И., Абабий И.И. Клиника и лечение острого ларинготрахеита у детей. Москва, 1972.
 17. Тарасов Д.И., Лапченко С.Н., Банарь И.М., Попа В.А., Абабий И.И. Стенозы и дефекты гортани и трахеи. Кишинев,1982.

Bibliografia suplimentară

 1. Buruiană M.,Mustătea N. Compediu de urgenţe ORL – Pediatrie. Editura tehnică Bucureşti,1994.
 2. Lucrările metodice elaborate de colaboratorii catedrei.
 3. Garabedian E.N., Bobin S. ORL de L'enfant . 1996. Paris. P.392
 4. Byron J. Bailey et al .; Head & Neck. Surgery – Otolaryngology. Volume 1,2. 1993.
 5. Bluestone Charles D. and Stool S.E. Pediatric Otolaryngology. Volume 1,2. 1983. Philadelphia, London at al.
 6. Sarofoleanu, Lăzeanu M. Breviar de otorinolaringologie. Bucureşti.
 7. Барсук В.П., Ольшанский В.О., Сандул М.Г. Предраковые заболевания и ранний рак гортани.
 8. Еремей А.А. Болезнь Меньера. Кишинев, 1984.
 9. Загарских М.Г. Этиология, патогенез и методы лечения xронических гнойных средних мезотимпанитов. Кишинев, 1974.
 10. Попа В.А. Заболевания ЛОР-органов у работников табачного прoизводства. Кишинев, 1977.