Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.04 – Otorinolaringologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Forma specialităţii
Otorinolaringologia este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă cu cercetarea anatomiei clinice, fiziologiei, etiologiei, patogenezei, patfiziologiei, tabloului clinic, evoluţia bolii, diagnosticul, diagnosticul diferenţial, profilaxiei afecţiunilor nasului, sinusurilor paranazale, faringelui, laringelui, urechilor precum şi a unora din afecţiunile traheei, bronhiilor şi a esofagului (stenoze, corpi străini, arsurile, traumele şi altele) la baza căruia stau metodele otorinolaringologice de tratament şi totodată se ocupă şi de elaborarea lor.

Direcţii de cercetare
Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia maladiilor congenitale şi dobîndite ale nasului, sinusurilor paranazale, faringelui, laringelui, urechilor, trahei, bronhiilor şi a esofagului.

Etiologia. Patogenia. Clinica. Tratament. Profilaxia.

Diagnosticul.

Tratamentul şi profilaxia.


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente.
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.04. necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: anatomie patologică, fiziologie patologică, radiodiagnosticul şi radioterapie,chimioterapie şi antibiotice, balneologie, fizioterapie şi acupunctură, alergologie şi imunologie, farmaculogie clinică, precum şi celor complementare biofizica, biologie moleculară, biochimie, fiziologie omului şi a animalelor.

Totuşi pentru otorinolaringologie nu sunt atît de importante metodele enumerate, cît eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor clinice ale maladiilor chirurgicale în paralel cu utilizarea metodelor disciplinilor menţionate şi, de asemenea necesitatea lor în verifiarea diagnosticului maladiilor otorinolaringologice.

Dignosticul şi tratamentul bolilor chirurgicale se atîrnă către specialitatea “chirurgie”. Tratamentul afecţiunilor oro-maxilo-facială ţîn de competente specialiştilor oro-maxilo-faciali. Problemele diagnosticului precum şi a tratamentului afecţiunilor oftalmologice aparţîn specialiştilor oftalmologi. Totodată există relaţii etiopatogenie între bolile nasului şi a sinusurilor paranazale şi afecţiunile oftalmologice. Unele investigaţii şi genuri de tratament se efectuează în comun de către ORL şi oftalmologi.

Tratamentul precum şi diagnosticul tumorilor organelor din sfera ORL se atîrnă în marea măsură departamentului “tumori ale capului şi gîtului” de la institutul de oncologie. Însă majoritatea absolută a bolilor precanceroase, tumorilor benigne precum şi recuperarea funcţiei de formare a vocii ca de altfel şi diagnosticarea , tratamentul chirurgical şi medical al papilomatozei laringelui la copiii se efectuează de către otorinolaringologi .

Utilizarea de către otorinolaringologi unora din metodele de investigaţii şi tratament care aparţîn specialităţilor “Pulmonologie”, “Chirurgie”, “Endocrinologie,” “Dermatologie şi venerologie”, şi a altor ramuri a medicinei contemporane se referă doar la diagnosticul şi tratamentul multidisciplinar.

Specialitatea, “otorinolaringologie” ca dealtfel ca şi specialităţile “Neurologie” şi “Neurochirurgie” examinează şi tratează afecţiuni a sistemului nervos central şi periferic. Însă în deosebire de “Neurologie” şi “Neurochirurgie” - Otorinolaringologie în majoritatea absolută a cazurilor abordează unele metode de diagnostic şi tratament care se utilizarea de neuropatologi şi neurochirurgi.

Iar unele afecţiuni – complicaţii oculare şi endocraniene se diagnostichează şi se tratează în comun cu specialiştii respectivi.

Metodele de diagnostic şi tratament a afecţiunilor urogenitale aparţîn specialitătilor “Urologie” şi “ginecologie”.

În algoritmul de diagnostic şi tratament al afecţiunilor rinichilor sunt incluse metodele de diagnostic şi tratament al specialităţii “otorinolaringologie”.

Etiopatogenia, diagnosticul precum şi tratamentul ale afecţiunilor cardiovasculare a se studieaza şi se tratează de specialiştii specialităţii “Chirurgie cardiovasculară”. Iar în pregătirea preoperatorie a bolnavilor cu tonsilită cronică sau cu prezenta a unui focar infecţios în organele ORL participă în modul cel mai activ otorinolaringologii.

Specialitatea “Otorinolaringologie” are atitudine şi relaţii reciproce cu următoarele specialităţi: “Alergologie şi imunologie”, “Farmacologie clinică”, “Terapie”, “Reumatologie”, “Reanimatologie”, “Laboratorul bacteriologic”, “Boli infecţioase” şi multe altele.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare medico-organizatorică se expediază pentru susţînere în consiliul specializat la specialitatea 14.00.33 – Medicină socială şi management.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţe specialităţii “Otorinolaringologie” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus pot fi prezentate spre susţînere la două specialităţi cu condiţie includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Ababii Ion d.h.ş.m., profesor universitar, academician AŞM, şef
  2. catedră ORL. Rector al USMF “N.Testemiţanu”.
  3. Antohi Ion d.ş.m. conferenţiar universitar
  4. Maniuc Mihail d.ş.m. conferenţiar universitar
  5. Popa Vladimir d.h.ş.m. profesor universitar
  6. Sandul Alexandru d.h.ş.m. profesor universitar, şef curs ORL a
  7. facultăţi de perfecţionare a medicilor a USMF “N.Testemiţanu”
  8. Cabac Vasile d.ş.m. conferenţiar universitar
Recenzentii:
  1. Banari Ilie d.h.ş.m. profesor universitar, şef secţie a Spitalului Republican a Asociaţiei de recuperare Sanatorială a Cancelariei de Stat a R.M.