Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.09 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Scopul studierii pediatriei constă în acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice, perfecţionarea deprinderilor necesare unui pediatru de înaltă calificare.

Conţinutul cursului.

Tema I: Organizarea asistenţei neonatale şi pediatrice şi serviciului neonatal şi pediatric în republica Moldova.

 1. Serviciul neonatal şi pediatric regionalizat.
 2. Principiile organizării activităţii Serviciului Republican. Asistenţa Medicală Neonatală şi Pediatrică.
 3. Programele Naţionale aprobate de Guvern.
 4. Fortificarea asistenţei medicale geentice.
 5. Regionalizarea pediatriei în Republica Moldova.
 6. Nivelurile I, II, III de acordare a asistenţei pediatrice. Sturctura şi conţinutul.
 7. Profilaxia infecţiei primare şi secundare.
 8. Profilaxia infecţiei intraspitaliere.
 9. Analiza mortalităţii infantile.
 10. Legislaţia Republicii Moldova în ocrotirea sănătăţii cetăţenilor inclusiv şi ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului. Minimul garantat de stat.

Tema II. Propedeutica pediatrică şi semiologia.

 1. Particularităţile anatomice şi fiziologice ale copilului nou-născut şi sugar.
 2. Criteriile de prematuritate.
 3. Particularităţile anatomice şi fiziologice ale sistemului nervos, dezvoltării neuro-psihice şi senzoriale la copii.
 4. Particularităţile anatomice şi fiziologice ale pielii, startului subcutan, sistemului muscular şi osos la copii.
 5. Particularităţile anatomice şi fiziologice ale sistemului respirator la copii.
 6. Particularităţile anatomice şi fiziologice alesistemului cardiovascular la copii.
 7. Particularităţile anatomice şi fiziologice ale organelor digestive la copii.
 8. Particularităţile anatomice şi fiziologice ale sistemului nefro-urinar la copii.
 9. Sângele şi sistemul hematopoetic la copii.
 10. Particularităţile imunităţii la copii.
 11. Temperatura corpului şi termoreglarea la copii.
 12. Particularităţile anatomice şi fiziologice ale sistemului endocrin la copii.
 13. Aprecierea stării generale a copilului bolnav.

Tema III. Alimentaţia sugarului.

 1. Alimentaţia naturală.
 2. Alimentaţia artificială şi dezavantajele ei.Regulile şi tehnica.
 3. Regulile şi tehnica introducerii alimentaţiei diversificate.
 4. Tenica alimentaTehnologia de pregătire a amestacurilor lactate şi alimentelor de diversificare.
 5. Tehnica alimentaţiei mixte.
 6. Alimentaţia copiilor după un an şi organizarea alimentaţiei în instituţiile de copii.

Tema IV. Explorarea în pediatrie.

 1. Explorarea clinică în pediatrie.
 2. Diagnosticul de laborator.
 3. Criteriile evaluării dezvoltării fizice, noţiuni de maturitate biologică accelerată, deceleraţia.
 4. Particularităţile educaţiei copiilor de diverse vârste.
 5. Aprecierea dezvoltării intelctuale.
 6. Analiza sângelui.

Tema V. Pediatria patologică. A. Patologia gastrointestinală şi tulburările metabolice a sugarului.

 1. Dischineziile şi disfuncţiile aparatului digestiv în cadrul primei copilării.
 2. Toxicoza infecţioasă, factorii predispozanţi, variantele tabloului clinic, profilaxia şi tratamentul.
 3. Tulburările cronice de nutriţie.
 4. Rahitismul.
 5. Anomalii de constituţie.
 6. Enzimopatii din metabolismul proteic.
 7. Sindromul de malabsorbţie: celiachia, mucoviscidoza.
 8. Stările imunodeficitare.
B. Patologia gastrointestinală a copiilor după 1 an.
 1. Gasroduadenita.
 2. Boala ulceroasă.

Tema VI. Patologia cardiacă şi vasculară.

 1. Patologia cardio-vasculară ereditară. Diagnostica, clinica, profilaxia şi tartamentul.
 2. Patologia cardio-vasculară dobândită. Diagnostica, clinica, profilaxia şi tartamentul.

Tema VII. Pulmonologia pediatrică. Clasificarea, etiologia, clinica, diagnostica, profilaxia şi tratamentul.

 1. Patologia pulmonară acută. Etiologia, clinica, diagnostica, profilaxia şi tratamentul.
 2. Patologia pulmonară cronică. Etiologia, clinica, diagnostica, profilaxia şi tratamentul.
 3. Patologia alergică. Etiologia, clinica, diagnostica, profilaxia şi tratamentul.

Tema VIII. Hematologia.

 1. Anemiile feriprive.
 2. Anemiile aplastice.
 3. Anemiile hemolitice.
 4. Diatezele hemoragice.
 5. Leucemiile la copii.
 6. Limfadenopatiile.
 7. Limfogranulomatoza.

Tema IX. Endocrinopatiile.

 1. Diagnostica, clinica, profilaxia endocrinopatiilor la copii.
 2. Diabetul zaharat. Diagnostica, clinica, profilaxia şi tratamentul.

Tema X. Nefrologia.

 1. Glomerulonefrita.
 2. Pielonefrita.
 3. Anomaliile dezvoltării rinichilor şi căilor urinare.

Tema XI. Bolile infecţioase la copii.

 1. Bolile infecţioase: Scarlatina, Angina streptococică, Rubeola, Varicela, Herpesul simplex, Infecţia cu virusul citomegalic,, gripa, IVR, Mononucleoza infecţioasă, Meningita meningococică, Poliomielita, Toxoplasmoza, Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane.

Tema XII. Chirurgia pediatrică.

 1. Organizarea lucrului blocului operator.
 2. Pregătirea preoperatorie a bolnavilor.

Tema XIII. Neonatologia.

 1. Noţiuni esenţiale de igienă, examinare, alimentaţie, şi morbiditate a nou-născutului.

Tema XIV. Deprinderi practice.

 1. Antropometria.
 2. Dezvoltarea neuropşihică a copiilor.
 3. Aprecierea anamnezei şi stării generale a copilului.
 4. Metodica examinării pielii, ţesutului adipos subcutanat şi ganglionilor limfatici.
 5. Metodica examinării sistemului osteo-muscular.
 6. Metodica examinării sistemului respirator.
 7. Metodica examinării sistemului cardio-vascular.
 8. Alimentaţia copilului.

Tema XV. Genetica medicală.

Tema XVI. Deprinderi practice funcţionale.

 1. Sondaj intragastral (Ph-metria).
 2. Sondaj duodenal.
 3. Esofagosastroduadenoscopia.
 4. Ultrasonografia organelor interne.
 5. Ultrasonografia cordului.
 6. Neurosonografia.
 7. Explorarea endoscopică a intestinului.
 8. Explorarea biochimică, imunologică.
 9. Puncţia lombară.
 10. Radiografia.
 11. Analiza generală a sângelui.

Tema XVII. Ftiziologia.

 1. Etiologia, patogenia şi epidemiologia tuberculozei.
 2. Diagnosticul tuberculozei.

Tema XVIII. Stările de urgenţă.

 1. Organizarea secţiei de terapie intensivă şi a sectoarelor pentru urgenţă.
 2. Farmacologia clinică a medicamentelor utilizate în stările de urgenţă şi terapie intensivă pediatrică.

Tema XIX. Medicina socială.

 1. Factorii şi mediul ambiant responsabili de starea de sănătate a populaţiei.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Germăneanu M. Pedeatria . Bucureşti. 1996.
 2. Ghidul - A naţional de perinatalogie pentru medici obstreticieni-ginecologi şi neonatologi ”Principii de organizare şi acordare a asistenţei perinatale”. Chişinău. 2001
 3. Ghidul B – naţional de perinatologie pentru medici: obstreticieni-ginecologi şi neonatologi „Serviciul perinatal regionalizat: niveluri şi conţinut ”. Chişinău. 2001.
 4. Ghidul C – naţional de perinatologie pentru medici obstreticieni-ginecologi şi neonatologi „Protocoale de îngrijire şi tratament în obstretică şi neonatologie”. Chişinău 2002.
 5. Ladado C., Vîntu A. Alimentaţia raţională a copiilor. – 1995
 6. Popescu V. Sindroamele în pediatrie.// Bucureşti. –1998.
 7. Popescu V. Algoritm diagnostic şi terapeutic în pediatrie.
 8. Profilactica şi tratamentul bolilor nutriţionale ale copiilor. Chişinău 2002.
 9. Stasii E. şi coaut. Alimentaţia copilului sănătos. Chişinău. 1997
 10. Ştiuca S. Pulmonologia pediatrică. Chişinău. 2002
 11. Tratamentul bolilor diareice – curs didactic (îndrumări metodice pentru ascultători OMS, UNICEF - 1998)

  Bibliografie suplimentară.

 12. Ciofu Carmen, Ciofu Eugen. Examenul clinic în pediatrie. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Bucureşti. 1986.
 13. Ciofu Eugen, Ciofu Carmen. Esenţialul în pediatrie. Editura medicală „Amaltea”. Bucureşti.1997.
 14. Gheoghescu V., Rebedea D. Sindromul de malabsorbţie. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 1982
 15. Gomela T cu coaut. Neonatologie. Moscova, 1998
 16. Gref D. Pediatrie. 1997 (traducere din engleză)
 17. Iordănescu F. Pediatria. 1998.
 18. Zăgreanu Ioan. Diagnosticul clinic al cardiopatiilor conjenitale. Editura Dacia, Cluj-Napoca. 1984.
 19. Maiorescu M. tendinţe moderne în pediatrie. Editura medicală, Bucureşti. 1982
 20. Munteanu L. Diagnostic diferenţial pediatric. Editura medicală. Bucureşti. 1987.
 21. Orban-Şchiopu Ana-Maria. Ghid practic de gastroenterologie. Editura didactică şi pedagogică. Bucureşti. 1996.
 22. Panatescu G., Olteanu D. Apa şi electroliţii în practica medicală. Editura medicală. Bucureţti. 1984.
 23. Rudi M. Pediatrie.
 24. Rusnac T. Maladiile nefro-urinare la copii. Chişinău, 2001.
 25. Rusu G. Boli infecţioase la copii. Chişinău, 2000.
 26. Stratulat Petru. Ghid de neonatologie. Chişinău, 1998.
 27. Stratulat Petru. Ghid de îngrigire a nou-născutului şi sugarului pentru medicul de familie. Chişinău, 2000.
 28. Teifan N. Pediatria preventivă. Editura medicală. Bucureşti. 1982.
 29. Ţurcanu Louis Ioan, dorel Tănase, Emil Oşteanu. Bolile digestive la copii. Editura medicală. Bucureşti. 1988.
 30. Вельтищев Ю. Неотложное состояние у детей. Москва. 1994.
 31. Зернов Н, Тарасов О. Семиотика детских болезней. Медицина. Ленинград. 1984.
 32. Мазурин А., Воронцов И. Пропедевтика детских болезней. Москва. 1988.
 33. Неотложные состояния у детей (практ педиатра). Москва 2001.
 34. Петров Р. Иммунология. Москва. 1982.
 35. Усов И. Практические навыки педиатра. Минск. Высшая школа. 1994.
 36. Шабалов Н. Детские болезни. Санкт-Петербург, Москва, Минск. 1999.
 37. Шабалин В.Н., Серова Л.Д. Клиническая иммуногематология.
 38. Шамсиев П., Еренков В. Лекарственная терапия в педиатрии.