Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.09 – Pediatrie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice:
Medicină

Formula specialităţii.
Pediatria este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea etiologiei, patogeniei, clinicii, diagnosticului, tratamentului şi profilaxiei maladiilor organelor şi sistemelor organismului copilului, la baza căruia stau metodele terapeutice de tratament şi totodată care se ocupă şi de elaborarea lor.

Sferele de cercetare. Direcţiile ştiinţifice prioritare pe specialitatea „Pediatrie” sunt:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente.
Scopurile şi obiectivele ştiinţifice la specialitatea 14.00.09 Pediatrie se bazează pe dovezi confirmate clinic prin investigaţii paraclinice sau de laborator redate în lucrările ştiinţifice din domeniul medicinii. Momentele de complementare şi confirmare a diagnosticului şi tacticii de conduită a tratamentului necesită cunoaşterea în tangenţă a spectrului specialităţilor adiacente (Anatomie normală şi patologică, Fiziologie normală şi patologică, Radiodiagnosticul, Chimioterapia şi antibiotice, Balneologia, Fizioterapie şi acupunctură, Alergologie şi imunologie, Farmacologie clinică), precum şi a celor complementare (Biochimia, Microbiologia, Genetica, Virusologia, Biofizica, Fiziologia omului şi animalelor), dar nu înlocueşte sau diminuează arialul specific al Pediatriei .

Obstetrică şi ginecologie. Particularităţile etiologiei, diagnosticării clinice a unor maladii obstetrical-ginecologice ne orientează spre cercetarea şi optimizarea metodelor diagnostice şi de tratament în pediatrie, cu scop de prevenţie a acestor maladii, dar nu cuprinde tratamentul nemijlocit al maladiilor obstetrical-ginecologice.

Endocrinologie. Metodele specifice de diagnostic, profilaxie şi tratament se referă la specialitate, dar mecanizmul de dezvoltare a patologiilor este important pentru unele stări patologice la copii.

Cardiologie. Metodele de diagnostic, profilaxie şi tratament nu se referă la specialitate, dar acestea sunt importante parţial şi la specialitatea pediatrie.

Alergologie şi imunologie. Problemele fundamentale în domeniul sunt soluţionate în cadrul specialităţii, însă pentru ştiinţa pediatrică este important mecanizmul de apariţie a tulburărilor imune, studierea căruia va permite diagnosticarea şi prevenirea acestora.

Fiziologie normală. Cunoaşterea fiziologiei normale a copilului este importantă pentru înţelegerea mecanizmului de formare a patologiilor, dar nu se ocupă de cercetările fundamentale în domeniu.

Fiziologie patologică. Cunoaşterea fiziologiei patologice a copilului este importantă pentru înţelegerea mecanizmului de formare a patologiilor, dar nu se ocupă de cercetările fundamentale în domeniu.

Pulmonologie pediatrică se ocupă de particularităţile maladiilor pulmonare la copii, perfecţionarea metodelor de diagnostic, profilaxie şi tratament, dar cercetările fundamentale în domeniul sunt efectuate în cadrul specialităţii date.

Urologie şi nefrologie. Metodele de diagnostic şi tratare a maladiilor sistemului urinar se referă la specialitatea urologie şi nefrologie, aceste metode pot fi adiţionate parţial, căt priveşte tratamentul medicamentos al maladiilor la copii.

Farmacologie clinică. Elaborarea metodelor farmacologice de tratament medicamentos, bazate pe testări clinice ţine de Farmacologia clinică, dar sunt preluate de specialitatea pediatrică.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. Stratulat Petru, d.h.ş.m., profesor universitar, vice-director ICŞOSMşiC;
  2. Liubovi Vasilos, d.h.ş.m., profesor universitar, sefa secţiei ştiinţifice pediatrie, ICŞOSMşiC.
Recenzentii:
  1. Recenzie colectivă a catedrei Pediatrie N 1, Rudi M., d.ş.m., profesor niversitar, seful catedrei.
  2. Recenzie colectivă a catedrei Pediatrie N 2, Ţurea V., d.ş.m., conferenţiar universitar, şeful catedrei.