Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.10 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

La etapa actuală patologia infecţioasă rămâne importantă prin determinarea a 20-30% din totalul morbidităţii generale, iar la copii - şi mai mult.

Necătând la procesele profilactice şi terapeutice înregistrate, multe probleme ale patologiei infecţioase sunt încă nerezolvate, mai mult decât atât - unele succese obţinute ieri; astăzi devin probleme mai actuale: infecţiile la bătrâni şi nou născuţi, infecţiile cu caracter polietiologic şi asociate, apariţia unor noi germeni sau subtipuri, extinderea la om a agenţilor din rezervoarul animal de microorganisme patogene, ca rezultat - apariţia entităţilor nozologice noi: hepatitelor virale C,D,E,F,G; febrelor hemoragice (Lasă, Ebola); HlV-infecţiei, legionelozei, campilobacteri ozei, în ultimii ani se constată modificări de ordin clinic prin apariţia formelor atipice, fruste, latente, creând astfel mari dificultăţi de diagnostic. In acelaşi timp, au apărut metode noi, care se deosebesc esenţial de cele anterioare, atât în diagnostic cât şi în tratament.

Din cele relatate şi reiesă scopul studierii mai profunde a disciplinei „Boli infecţioase" şi a deprinderilor practice pentru activitatea ştiinţifică, curativă şi pedagogică.

Conţinutul cursului.

Partea generală
Probleme actuale ale bolilor infecţioase în Republica Moldova şi alte ţări. Organizarea serviciului infecţios

Problema diagnosticului în patologia infecţioasă. Diagnosticul de laborator in bolile infecţioase, importanţa şi locul lui.

Diagnosticul diferenţial şi tactica în sindroamele: febril, diareic, eruptiv, icteric. meningian, de angină, de limfadenopatie în patologia infecţioasă. Principii generale de tratament al bolilor infecţioase

Bolile infecţioase cu poarta de intrate tractul respirator
Gripa. Infecţia paragripală. Adenoviroze, Infecţia cu virusul sinciţial respirator. Infecţia rinovirală. Infecţia reovirală. Infecţia cu micoplasma pneumoniae. Patogenie, tablou clinic, diagnosticul, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial. Tratamentul. Infecţia meningococică. Meningococemia. Meningita meningococică. Tablou clinic, diagnosticul, diagnosticul diferenţial. Tratamentul.

Nazofaringita meningococică, artrita meningococică, pneumonia meningococică. Tabloul clinic, diagnosticul. Tratamentul.

Şocul toxiinfecţios în infecţia meningococică ţi gripa, tabloul clinic, diagnosticul, terapia intensivă.

SRAS. Tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul.

Mononucleoza infecţioasă. Ornitoza. Infecţia citomegalică. Patogenie, anatomie patologică, tablou clinic, diagnosticul, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial. Tratamentul. Oreionul. Varicela. Difteria. Rujeola. Scarlatina. Particularităţile clinice şi evolutive la adulţi. Infecţia herpetică, Herpes simplex, Herpes Zoster. Patogenie, anatomie patologica, tablou clinic, diagnosticul, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial. Tratamentul. Legioneloza. Patogenie, tablou clinic, diagnosticul, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial. Tratamentul.

Bolile infecţioase cu poarta de intrare tractul digestiv
Febra tifoidă şi paratifoidă A şi B. Patogenie. anatomie patologica, tablou clinic, diagnosticul, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, complicaţiile, tratamentul, terapia intensivă a formelor grave, profilaxia, dispensarizarea. Dizenteria. Echerichioza. Patogenie, anatomie patologică, tablou clinic, diagnosticul, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial. Tabloul clinic al şocului hipovolemic. Tratamentul formelor uşoare şi moderate, tratamentul formelor severe şi şocului hipovolemic. Dispensări zarea.

Salmoneloze. Patogenie, clasificarea clinică, tabloul clinic, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratamentul, tratamentul formelor severe, dispensarizare. Toxiinfecţiile alimentare. Patogenie, clasificarea, tabloul clinic, diagnosticul, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratamentul, tratamentul formelor severe. Botulismul. Patogenie, anatomie patologică, clasificarea clinică, tabloul clinic, diagnosticul, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratamentul, tratamentul formelor severe. Diareele virale, infecţia rotovirală. Infecţia paravirală.

Infecţia picornavirală. Patogenie, anatomie patologică, tabloul clinic, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratamentul. Enteroviroze. Infecţii cu Virusuri ECHO. Poliomielita. Patogenie, tabloul clinic, diagnosticul, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tabloul clinic al complicaţiilor, tratamentul.

Leptospiroza. Patogenie, tabloul clinic, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, complicaţiile, tratamentul IRA (terapia intensivă).

Bruceloza. Patogenie, tabloul clinic, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratamentul.

Yersinioza şi pseudotuberculoza. Patogenie. forme clinice, tabloul clinic, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratamentul.

Campilobacterioza. Patogenie, tabloul clinic, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratamentul.

Listerioza. Patogenie, tabloul clinic, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratamentul.

Toxoplasmoza, Patogenie, formele clinice, tabloul clinic, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratamentul.

Colitele protozoîce: amibiaza, balantidiaza, giardoza. Patogenie, tabloul clinic, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratamentul.

Hepatitele virale
Hepatita virală A. Patogenie, anatomie patologică, tabloul clinic, diagnosticul biochimic şi serologic. tratament, profilaxia, dispensarizare.

Hepatita virală B. Patogenie, anatomie patologică, tabloul clinic, diagnosticul biochimic şi serologic, diagnosticul diferenţial, tratamentul. Insuficienţa acuă hepatica (necroza acută hepatică), tabloul clinic, diagnosticul. Tratamentul hepatitei virale acute B. tratamentul insuficienţei acute hepatice, dispensarizare.

Hepatita virala C. D. Hepatita virală A. Patogenie. anatomie patologică, tabloul clinic, diagnosticul, tratament, dispensarizare.

Hepatita virală E, F, G, TTV. Hepatita virala A. Paiogenie, tabloul clinic, diagnosticul de laborator, tratamentul.

Hepatitele virale B, C, D cronice, patogenie. tablou clinic, diagnosticul, diagnosticul diferenţial, tratamentul antivitral, tratamentul patogenie. Cirozele de etiologic virală. Particularităţile evoluţiei hepatitelor virale la gravide, prognosticul.

Helmintiazele
Nematodoze: ascaridoza, anchilostomidoza, strongiloidoza. trichineloza, enterobioza. tricocefaloza. Cestodoze: teniarinchoza, tenioza, himenolepidoza, difilobotrioza, echinococoza, Trematodoze: fascioloză, opistorchoză. clonorchoză. metagonimoză, paragonumozâ. Patogenie, tabloul clinic, diagnosticul, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratament, dispensarizare.

Boli infecţioase cu poarta de intrare dominantă tegumentele şi mucoasele
Tetanos. Antrax. Actualitate, patogenie. clasificare formelor clinice, tablou clinic, diagnostic clinic şi de laborator, diagnostic diferenţial, tratamentul.

Erizipel. Rabia. Actualitate, patogenie, tablou clinic, diagnostic clinic şi de laborator, diagnostic diferenţial, tratamentul, profilaxie.

Limforeticuloza benignă. Listerioza. Boala zgâreiturii de pisică. Febra muşcăturii de şobolan (Boala Sadocu). Erizipeloidul Rozenbach. Patogenie. tabloul, diagnostic, tratament.

Infecţia cu HIV/SIDA
Actualitate, etiologic, epidemiologie, patogenie, anatomie patologică, diagnostic, diagnostic diferenţial, tratament şi profilaxie. HIV / SIDA la copii şi maturi. Aspecte imunologice în HIV / SIDA. Infecţii oportuniste ale aparatului respirator, digestiv, SNC în HIV / SIDA.

Infecţii transmisibile sau sangvine
Malaria. Actualitate, etiologie. epidemiologie, patogenie. tablou clinic, particularităţile malariei tropicale, terţă, ovale, cuartă. Diagnosticul de laborator. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul malariei cu evoluţie favorabilă. Terapia intensivă a formelor foarte grave de malarie tropică cu dezvoltarea comei cerebrale şi insuficienţe renale acute.

Riclettsiozele. Clasificare şi caractere generale. Tifosul exantematic şi boala Brill. Febra de 5 zile. Febra butonoasă. Tifosul murin. Febra Q. Rickettsioza variceliformă. Tifosul Tsutsugamusushi. Patogenie, tablou clinic, diagnosticul de laborator, diagnosticul diferenţial, tratamentul.

Borelioza (boala Lyme). Actualitate, patogenie, tablou clinic, diagnostic de laborator, diagnostic diferenţial, tratamentul.

Febrele hemoragice. Clasificare şi caractere generale. Febra hemoragică cu sindrom renal. Febra hemoragică de Ornsk, febra hemoragică Crimeea-Congo, febra de Lassa, febra hemoragică Ebola. Etiologie, epidemiologie, patogenie. tablou clinic, diagnostic, tratament. Febra galbenă. Patogenie, tablou clinic, diagnostic de laborator, tratament. Tularemia. Actualitatea. Pesta. Patogenie. tablou clinic, diagnostic de laborator, diagnosticul diferenţial, tratament. Leişmanioza. Febra Papataci. Patogenie, tablou clinic, diagnostic, tratament.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Boli infecţioase Rebedea I. Bucureşti. 2000
 2. Boli infectioase Chiotan M. Bucureşti, 2002
 3. Compendiu de boli infecfioase Sub redacţia profesorului V.Pokrivski Chişinău, 1993
 4. Boli infecpoase vol. I §i II Voiculescu M. Bucureşti, 1990
 5. Инфекционные болезни Шувалова Е.П. Санкт-Петербург, 1999
 6. Deprinderi practice principale in clinica bolilor infectioase, indicatii metodice pentru studen|i Andriuţa C, Mihnevici E., Botezatu I., Coşciuc O. Chişinău, 1992
 7. Aprecierea clinică a indicilor de laborator in bolile infecţioase, indicaţii metodice pentru studenti Andriuja C, Pantea V., Mihnevici E. Chişinău, 1995
 8. Criteriile de externare si dispensarizare a persoanelor mature, ce au suportat unele boli infecţioase ori invazive (indicaţii metodice pentru studenţi) Andriuja C, Pantea V. Botezatu lu. Chisinau, 1990
 9. Diagnosticul diferenţial al maladiilor infecţioase eruptive (indicaţii metodice) Andriuja C, Pantea V., Mihnevici E. Botezatu I.. Govorov T, Ţâbuleac S., Jitari V., Holban T., Andriuţa A. Chişinău, 1999
 10. Patogenia, tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul helmintiazelor Andriuta C. Pantea V.. Holban T., Gâlca R., Placinta G. Panasiuc A. Chişinău, 2001
 11. Boli infecţioase şi parazitare Andriuta C, Andriuta A., Magdei M. Chişinău, 2000

Bibliografie suplimentară.

 1. Руководство по инфекционным болезням Покровский В.Ю. Москва, 1996
 2. Руководство по инфекционным болезням Постовит В.А. Санкт-Петербург, 1997
 3. Elemente de patologie infecţioasă Nanulescu L. Cluj-Napoca, 1996
 4. Инфекционные болезни в поликлинической практике Соринсон С.Н. Санкт-Петербург, 1994
 5. Principles and practice of infection deseases Mandell G.L. Donglas Wily Medical, 1995
 6. Руководство по воздушно-капельным инфекциям Мусабаева И.Х. Ташкент, 1982
 7. Справочник по дифференциальной диагностике болезней Под ред. Фролова А.Ф. 1983
 8. Неотложная терапия при инфекционных болезнях Соринсон С.Н. Санкт-Петербург,1994
 9. Руководство по зоонозам Под ред.Покровского
 10. В.Ю. Москва, 1993
 11. Руководство по кишечным инфекциям Мусабаев И.К. Ташкент, 1980
 12. Izofermenţii la bolnavii infecţioşi Andriuţa C. Chişinău, 1987
 13. Hepatita virală D. Andriuţa C, Veazanov Chişinău, 1993
 14. Брюшной тиф и паратифы Постовит В.А. Москва, 1988
 15. Вирусные гепатиты Блюгер А.Ф. Рига, 1988
 16. Хронические гепатиты и циррозы печени Логинов А.С. Москва, 1987
 17. Вирусные гепатиты Соринсон С.Н. Санкт-Петербург, 1994
 18. Руководство по тропическим инфекциям Лысенко А.Я. Москва, 1983
 19. Гельминтозы человека Под ред. Сопрунва Ф.Ф. Москва, 1 983
 20. Практика инфекциониста Васильев B.C.,
 21. Комар В.И. Минск, 1994
 22. Руководство по инфекционным болезням у детей Под ред. Носова С.Д. Москва, 1980
 23. Острые кишечные инфекции Тимофеева Г.А. Ленинград, 1984
 24. Руководство по инфекционным болезням у детей Учайник В.Ф. Москва, 1999
 25. Boli infecţioase la copii Rusu G. Chişinău, 2000
 26. Брюшной тиф и паратифы А и Б Маджинов В. Ташкент, 1990
 27. Печеночная недостаточность при вирусном гепатите Шувалова Е.П. Ленинград, 1986
 28. Детские капельные инфекции у взрослых Постовит В.А. Ленинград, 1982
 29. Малярия Лобан К., Полозок У. Москва, 1983
 30. Инфекционные болезни Лобзин Санкт-Петербург
 31. Tratamentul etiologic in hepatitele virale cronice Rodica Gâlcă Chişinău, 2001
 32. Managementul bolnavului cu HlV-infecpe Elizaveta Benea, Adrian Cercel Bucureşti 2001
 33. Лекции по инфекционным болезнямю.т.1 Ющук Н.Д. Москва, 1999
 34. Рожа Черкасов В.Н. Ленинград, 1986
 35. Bolile ficatului Marius Georgescu Craiova, 1996
 36. Vademecum de antibioticoterapie Florin Căruntu Florin Bucureşti, 1998
 37. Dismicrobismul intestinal la copii Petru Galeţchi şi alţ. Chişinău, 2001
 38. Ляблиоз у детей Бандурина Т.Ю. 2002
 39. Etiologia, epidemiologia, tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia boreliozei Lyme Andriuţa C, Potâng V., şi coautori Chişinău, 1998
 40. Tabloul clinic, diagnosticul si tratamentul toxoplasmozei Mihnevici Elena, Pobedinschi Natalia Chişinău, 2000
 41. Parazitologie medicala Radulescu S. Bucureşti, 2000
 42. Ошибки в диагностике инфекционных болезней Шувалова Е.И., Осипова Г.И., Змущко И.И. Москва, 2001