Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.10 – Boli infecţioase


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicina

Formula specialităţii
Boli infecţioase este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea patogeniei, tabloului clinic, diagnosticului, diagnosticului diferenţial şi tratamentului maladiilor, provocate de diferiţi agenţi patogeni (microbi, protozoare, virusuri, richettsii şi helminţi).

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.10 necesită şi utilizarea unor metode specifice a disciplinelor adiacente: epidemiologie, biochimie, imunologie, microbiologie, virusologie, diagnostic clinic de laborator, radiodiagnostic şi radioterapie, farmacologie clinică, oftalmologie, neurologie, psihiatrie, precum şi celor complementare: medicina socială şi management.

Specialitatea „Boli infecţioase”, spre deosebire de specialitatea „Neurologie” nu examinează problemele meningitelor şi meningocefalitelor secundare a sistemului nervos central.

Etiologia, patogenia, diagnosticul şi tratamentul maladiilor cu tulburări psihice de geneză neinfecţioasă se referă la specialitatea „Psihiatrie şi narcologie”.

Specialitatea „Boli infecţioase” studiază particularităţile clinice a maladiilor infecţioase la gravide, dar nu examinează problemele ce se referă numai la specialitatea „Obstetrică şi ginecologie”.

Patogenia, diagnosticul şi tratamentul bolilor neinfecţioase la copii se referă la specialitatea „Pediatrie”.

Patogenia, diagnosticul şi tratamentul bolilor somatice la adulţi se referă la specialitatea „Boli interne”.

Tratamentul patogenic şi simptomatic al bolilor oculare se referă la specialitatea „Oftalmologie”.

Specialitatea „Boli infecţioase”, spre deosebire de specialitatea „Dermatologie şi venerologie”, examinează doar erupţiile care sunt caracteristice pentru patologia nominalizată, dar nu tratează bolile dermatologice şi venerice.

Tezele de doctor habilitat elaborate la interferenţa specialităţii „Boli infecţioase” cu alte specialităţi adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două cifruri cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialităţilor respective.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Andriuţă Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şeful catedrei de Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Tesemiţanu”.
  2. Mihnevici Elena, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar al catedrei de Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Tesemiţanu”.

Recenzentii:

    Rusu Galina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, şeful catedrei de Boli infecţioase la copii a Universităţii de Stat de medicină şi Farmacie „Nicolae Testmiţanu”