Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.19 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale.

Imagistica medicală însumează toate mijloacele de obţinere a imaginilor cu ajutorul radiaţiilor.Într-o noţiune mai largă, diagnosticul prin imagine:”imagistica” însumează azi, alături de radiodiagnostul prin raze X şi cu izotopi radioactivi şi metodele pararadiologice ce folosesc radiaţia infraroşie, rezonanţa magnetică nucleară, undele ultrasonore.Pentru majoritatea autorilor, termenul nou de „imagistică” (diagnostic prin imagine) este atribuit întregii game de mijloace diagnostice care folosesc radiaţii sau microunde ultrasonore.

Conţinutul cursului

I.Roentgenotehnica.principiul de obţinere a imaginilor.Metodele de explorare. Medicina nucleară

Cuvinte cheie
Cîmp electric, magnetic. Gray, Bequerel, Sievert. Transformator.Generator. Grilă.Tomografie, CT., RMN.

 1. Electrotehnica. Cîmpul electric şi magnetic. Aparatele şi unităţile de măsură.
 2. Fizica radiaţiilor ionizante. Radiaţiile electomegnetice. Natura şi proprietăţile radiaţiilorX.
 3. Dozimetria. Sarcina dozimetriei. Metodele de dozimetrie. Evidenţa dozelor. Radioprotecţia.
 4. Rentgenotehnica. Clasificarea şi tipurile de aparate radiodiagnostice Clasificarea şi marcarea tuburilor. Transformatorul. Generatorul. Grila antidifuzoară. Tomografia liniară. Computertomografia.Rezonanţa magnetică nucleară.
 5. Radiologia generală. Criteriile de calitate a imaginii radiografice. Densitatea optică. Contrastul imaginii. Filmele radiografice. Parametre fizico-tehnice.
 6. Procesul fotochimic de prelucrare a filmelor Filme monocromatice şi ortocromatice. Sensibilitatea spectrală a filmelor. Ecrane intensificatoare. Casetele. Prelucrarea fotochimică.

Medicina nucleară.

 1. Structura materiei. Stabilitatea nucleelor. Moduri de dezintegrare. Interacţiunea radiaţiilor cu materia. Legile dezintegrărilor. Activitatea. Unităţile de măsurare a activităţii.
 2. Radiofarmaaceuticii şi farmacocinetica lor. Metodele de obţinere a farmaceuticilor. Studii de deluţie de difuzie şi de metabolism a radiofarmaceuticilor.
 3. Bazele tehnice. Detectoare. Dispozitive de detecţie solide, lichide şi cu gaz. Camera de scintilaţie.Prelucrarea automată a informaţiei scintigrafice Tehnologii moderne SPECT.
 4. organizarea procesului tehnologic în unităţile de medicină nucleară. Efectele biologice ale radiaţiilor ionizante. Radioprotecţia în medicina nucleară. Norme fundamentale de radioprotecţie. Cerinţele şi reguli igienice. NFRP-2000.

II.Fizica ultrasunetelor.metodologia explorării ecografice

Cuvinte cheie.
Impendanţa acustică, reflectarea US. Efect piezoelectric.Frecvenţă nominală.Modul A, B, M. Ecografie tridimensională, Doppler.Imagini de structuri lichide, tubulare,parenchimatoase, aeriene.

 1. Proprietăţi: amplitudinea, perioada, lungimea de undă, frecvenţa, viteza.
 2. Proprietăţile acustice ale ţesuturilor: viteza de propulsare a US, densitatea ţesuturilor, elasticitatea, impendanţa acustică, reflectarea US. Comportarea US în corpul uman:propagarea US,transmisia şi reflexia lui, refracţia, difracţia,dispersia, difuzia, absorbţia, atenuarea. Efectele biologice ale US, măsuri de protecţie.
 3. Generarea ultrasunetului:efectul piezoelectric, sursa acustică, frecvenţa nominală.
 4. Tipuri de transductoare:lineare, sectorale, monosonde, combinate.Avantajele metodei ecografice.Informaţia ecografică.
 5. Realizarea informaţiei ecografice:tipurile de informaţie ecografică, modul A, B, M. Rezoluţia imaginii ecografice:axială, laterală, de detaliu, de contrast, temporală.
 6. Tehnici noi de examinare ecografică Ecografia tridimensională. Ecografia cu doppler color şi cu doppler energetic. Ecografia de rezoluţie înaltă cu utilizarea oscilaţiilor armonice. Principiile fizice ale efectului Doppler Ecografia Doppler cu emisie continuă şi emisie pulsatorie.
 7. Limitele metodei ecografice.Surse de ecrane datorate aparaturii ecografice,datorate particularităţilor fizice ale US.Artefacte parietale de contur.Pseudoîngroşări şi false imagini de sediment,pseudoseptări.Dublarea imaginii. Artefacte de sediu. Imaginea în oglindă.Surse de eroare datorate bolnavului, medicului,leziunii
 8. Semiologia ecografică generală: imagini date de structuri lichidiene, imagini tubulare, imagini date de structuri parenchimatoase, imagini datorate unor structuri solide hiperecogene cu con de umbră. Imagini aeriene cu con de umbră posterior şi reverberaţii. Imagini realizate cu substanţe de contrast ecografice.

III.Metodele imagistice de explorare. Semiologia

Cuvinte cheie
Radioscopie.Radiografie,zonografie.Pneumotorax.Scintigrafiepulmonară.Opacităţi.Hipertransparenţe Stază venoasă.Hipertensie pulmonară.Defect de umplere.Nişă. Lacună.Urografie.Pielografie ascendentă.Scintigrafie statică,dinamică.Renografie.Osteoporoză.Destrucţie.Osteoliză.Periostită

 1. Metodele radiografice folosite în explorarea aparatului respirator:radioscopia, radiografia, tomografia şi zonografia.Metode funcţionale de explorare a aparatului respirator. Metode radioinstrumentale:biopsie transtoracală,pneumotorax, pneumoperitoneum, pneumomediastinografia, scintigrafia pulmonară. Ultrasonografia.Tomografia computerizată şi rezonanţa magnetică nucleară
 2. Aspecte generale de semiologie radiologică pleuro-pulmonală normală. Imaginea radiologică dorso-ventrală,în lateral (drept-stîng).Segmentele de ventilaţie pulmonară. Planul de examinare a unei radiografii pulmonare.
 3. Semiologia radiologică a aparatului respirator în stare patologică. Unele particularităţi ale modificărilor de transparenţă pleuro-pulmonare.Categorii principale de opacităţi. Hipertransparenţa.
 4. Unele particularităţi radiologice întîlnite în modificările morfologice pleuro-pulmonare. Modificările elementare ale vaselor pulmonare, ale parenchimului pulmonar. Modificări de permeabilitate bronşică. Formaţiuni aerice intrapulmonare neulcerative
 5. Radiodiagnosticul clinic al cordului şi vaselor magistrale. Metodele imagistice de examinare cardio-vasculară.Imaginea radiologică normală a inimii şi vaselor mari în PA, OAD, OAS şi de profil. Radiokimografia, angiografia,radiografia şi scintigrafia miocardului.
 6. Modificările siluetei cardio-vasculare în PA, OAD, OAS şi de profil.
 7. Hemodinamica cardiacă. Modificările în circuitul mic:stază venoasă,hipertensie arterială pulmonară,hipervolemie, hipovolemie.
 8. Radiodiagnosticul afecţiunilor tubului digestiv.Consideraţii generale asupra metodei-examenul pe gol, cu substanţă de contrast. Examenul în strat subţire, în repleţiune. Utilizarea agenţilor farmacologici Pregătirea pacientului. Buletinul radiologicAnatomia radiologică şi tehnicile speciale de examinare a segmentelor tubului digestiv. Faringele. Esofagul. Stomacul. Duodenul. Jejunoileonul.Colonul.
 9. Modificările elementare în radiodiagnosticul tubului digestiv.Modificări radiologice elementare de ordin funcţional prin tulburări ale musculaturei propria: distonia,diskinezia, spazmul, achalazia, tulburări de evacuare. Modificări radiologice elementare de ordin morfologic: modificări de poziţie şi situaţie, modificări ale mobilităţii normale, modificări de volum. Stenoza. Lacuna. Nişa.Dilataţii locale. Modificări la nivelul reliefului de mucoasă. Importanţa practică a modificărilor radiologice de ordin morfologic.
 10. Radiodiagnosticul ficatului şi căilor biliare. Tehnicile de examinare şi anatomia radiologică:colecistografia,colangiocolecistografia.Colangiocolecistografia retrogradă, laporoscopică, transcutanătranshepatică şi intraoperatorie.Modificări radiologice elementare: hipotonia, hipertonia, spasmul, tulburări de evacuare şi a funcţiei de concentrare – 2 ore. Scintigrafia ficatului şi a vizicei biliare.
 11. Radiodiagnosticul aparatului urinar. Tehnica explorării radiologice a aparatului urinar. Pregătirea bolnavului.metodele radiologice de explorare a aparatului urinar. Radiografia simplă, examenul radiologic cu substanţe de contrast (radiotransparente şi radioopace). Urografia intravenoasă, pielografia ascendentă. Pneumoren.Arteriografia.Uretrografia.Renografia.Scintigrafia renală statică, şi dinamică.Imaginea radiologică a aparatului urinar normal. Studiul radiologic al funcţiunilor aparatului urinar:secreţiei renale, funcţiunii de evacuare.Modificările radiologice elementare ale aparatului urinar. Modificări preponderent funcţionale – tulburări ale secreţiei şi excreţiei renale.Modificări preponderent morfologice-modificări din partea rinichilor şi ale căii de excreţie.
 12. Radiodiagnosticul osteoarticular.
  Tehnica explorării radiologice a sistemului osteoarticular. Radiografia în incidenţe standard şi atipice. Tomografia. Investigaţii funcţionale.Artrografia, fistulografia. Angiografia.Scintigrafia scheletului.Tomografia computerizată. Rezonanţa magnetic nucleară.
  Semiologia radiologică a afecţiunilor sistemului osteoarticular. Osteoporoza, osteoscleroză, destrucţia, osteoliza, periostită şi periostoză. Modificări ale articulaţiei.

IV.Radiodiagnosticul maladiilor aparatului respirator

Cuvinte cheie.
Aghenezie, aplazie, sechestrare. Pneumonie.Bronşită.Bronholitiază. Gangrenă.Pneumoscleroză.Astm Distrofie.Pneumoconioză. Tuberculoză.Tumori pulmonare.Micoze.Colagenoze.Tumori şi chisturi mediastinale.

 1. Anomalii de dezvoltare a pulmonilor.Agenezia, aplazia, hipoplazia, sechestrarea, bronşiectazii de origine dezontogenetică, fistule bronhoesofagiene, aneurizme arterio-venoase, lobi suplimentari.
 2. Procese inflamatorii nespecifice acute şi consecinţele lor.Pneumonii bacteriene (pneumococică, stafilococică), pneumonii virotice, prin aspiraţie, hipostatice, traumatice, postoperatorii şi altele.
 3. Afecţiuni cronice purulente ale bronşilor şi pulmonilor. Bronşita cronică.Boala bronşiectatică. Bronşiectaze primare şi secundare. Bronholitiază. Chistul bronşic. Abcesul pulmonar acut şi cronic. Pneumonie abcedantă.Gangrena pulmonară. Pneumoscleroze locale şi difuze, ciroză pulmonară.
 4. Emfizemul pulmonar.Astmul bronşic.Distrofie pulmonară.
 5. Pneumoconioze.Silicoza, azbestoza, antracoza, sideroza şi altele.
 6. Tuberculoza pulmonară, pleurei şi ganglionilor limfatici a cavităţii toracice. Particularităţi caracteristice pentru diferite forme de tuberculoză. Dependenţa tabloului radiologic de fazele procesului. Diagnisticul de diferenţiere a tuberculozei pulonare.
 7. Tumori maligne pulmonare. Cancerul pulmonar central cu creştere preponderent endobronşic, exobronşic şi peribronşic. Cancer periferic forma rotundă şi cavitară. Forma mediastinală, apicală. Cancer bronhoalveolar, carcinoză miliară şi limfangită carcinomatoasă.
 8. Tumori benigne pulmonare. Tumori epiteliale endobronşice şi exobronşice. Hamartomul. Tumori vasculare.
 9. Micoze şi procese parazitare. Candidoza. Aspergiloza. Actinomicoza. Histoplazmoza. Echinococoză pulmonară.Alveococoză.Tocsoplazmoză.
 10. Pneumopatii de sistem. Colagenoze – sclerodermia, lupusul eritematos diseminat, reumatizmul poliarticular acut, poliartrita cronică evolutivă şi nodoasă, dermatomiozită, granulomatoză Wegener evolutivă fibrozantă, sarcoidoza, hemoblastoza, limfogranulomatoza.
 11. Afecţiuni ale mediastinului. Mediastinita. Tumori şi chisturi. Tumorile timusului, chist celomic a pericardului, lipom abdominomediastinal, tumori neurogene. Limfosarcom, reticulosarcom, limfogranulomatoză.
 12. Afecţiuni ale pleurei. Revărsate pleurale libere, închistate. Pahipleurite. Tumori pleurale benigne şi maligne.
 13. Diafragmul.Modificări de formă, de poziţie.Modificări funcţionale.

V.Aparatul cardiovascular

Cuvinte cheie
Configuraţie mitrală, aortală,tricuspidală. Cord hipertensiv,pulmonar. Scintigrafie de echilibru. Perfuzia miocardului.Ecografie Doppler.Ecocardiograma TM, 2D.Miocardită.Mixom.Tromb..

A Radiodiagnosticul afecţiunilor sistemului cardiovascular
Leziunile valvulare ale cordului; stenoza mitrală, insuficienţa mitrală, stenoza aortică. Leziunile orificiului tricuspid.

 1. Afecţiunile cardiovasculare congenitale. Vicii congenitale fără şunt. Vicii congenitale cu şunt dreapta-stînga, stînga-dreapta.
 2. Afecţiunile miocardului.
 3. Afecţiunile hemodinamice prin cauze extracardiace. Cordul hipertensiv. Cordul pulmonar.
 4. Afecţiunile pericardului.
 5. Patologia aortei. Lărgirea şi alungirea tubului aortic, creşterea opacităţii pereţilor aortici, modificarea proceselor dinamice ale vasului.
 6. Medicina nucleară în cardiologiePosibilităţile angiocardiografiei cu radionuclizi în diagnosticul viciilor congenitale şi dobîndite. Debitul cardiac. Scintigrafia de echilibru. Vizualizarea perfuziei miocardului în regim SPECT

B.Ecocardiografia şi ecografia vasculară(durata 6 săptămîni – 216 ore)

 1. Fisiologia sistemului cardiovascular, anatomie ecografică. Metodologie de realizare a imaginii ecocardiografice Ecocardiografia bidimensională, în modul TM, ecocardiografie Doppler.
 2. Standardizarea imaginilor ECOCG Ecocardiograma TM, 2D.Incidenţe ecocardiografice:transaortică,transmitrală, transventriculară,parasternală, fereastra apicală fereastra subcostală şi suprasternală.
 3. Diagnosticul ultrasonografic al valvulopatiilor. Stenoza şi insuficienţa mitrală.Prolapsul valvei mitrale, stenoza şi insuficienţa aortică, viciu tricuspid, stenoza pulmonară, protezele valvulare.
 4. Afecţiunile miocardului. Cardiopatia ischemică, cardiomiopatiile, cardiopatia hipertensivă. Miocardita.Cordul pulmonar cronic.
 5. Afecţiunile pericardului. Pericardita constrictivă. Colecţiile pericardiace.
 6. Formaţiuni intracardiace. Mixomul cardiac, trombul cardiac.
 7. Angiocardiopatiile congenitale.Retur venos anormal. Anomaliile căilor de admisie ventriculară şi a căilor de ejecţie ventriculară.
 8. Patologia vaselor mari de la baza inimii. Dilatarea aortei, anevrizmele. Modificările venelor pulmonare şi venelor cave.

VI.Radiodiagnosticul maladiilor tubului digestiv.

Cuvinte cheie.
Pareză faringoesofagiană.Distonie.Reflux. Esofagită.Diverticul.Varice.Hernii diafragmatice.Boala ulceroasă. Stomac operat.Ileus.Duodenită.

 1. Radiodiagnosticul bolilor faringoesofagiene. Malformaţii congenitale: atreziile, fistula esofagotraheală,esofagobronşică, stenozele congenitale, diesofagul şi brahiesofagul congenital.
 2. Tulburări funcţionale – pareze faringoesofagiene, distonii esofagiene, refluxul gastroesofagian.
 3. Esofagitele – esofagita prin ingestie de caustice. Modificări esofagiene în sclerodermie. Ulcerul esofagian. Diverticulii esofagieni. Varicele esofagian.
 4. Tumorile maligne faringoesofagiene. Tumorile maligne ale epifaringelui, hipofaringelui. Tumorile esofagului toracic şi abdominal.
 5. Tumori benigne şi mixte ale esofagului. Deplasările esofagului. Corpuri străine faringoesofagiene.Fistule esofagiene. Esofagul operat.
 6. Tulburări esofagogastrice prin modificări diafragmatice. Herniile diafragmatice posterolaterale, retrosternale. Herniile gastrice hiatale. Relaxarea diafragmatică.
 7. Malformaţii congenitale gastrice. Modificări de ordin funcţional – distonia, diskinezia, tulburări de evacuare, spasmul, stenoza pilorică hipertrofică infantilă. Modificări de poziţie şi situaţie – ptoză, alungirea, stomacul în cascadă, valvulus
 8. Inflamaţiile gastrice. Boala ulceroasă. Particularităţi ale imaginii radiologice după localizare.
 9. Cancerul gastric. Modificări de ordin morfologic şi funcţional. Radiodiagnosticul cancerului de dimensiuni mici. Tumorile sarcomatoase şi localizările gastrice ale bolilor de sistem.
 10. Radiodiagnosticul tumorilor gastrice benigne. Radiodiagnosticul stomacului operat.
 11. Radiodiagnosticul malformaţiilor congenitale – modificîrile de alocare şi rotaţie. Stenoze intestinale congenitale, ileusul mecomial. Diverticulul Micel,megacolonul congenital (boala Hirschprung).
 12. Modificările funcţionale – distonia, dischinezia, spasmul intestinal, tulburări de tranzit.
 13. Stenoza şi ileusul intestinal. Stenozele intestinale, duodenale, ileusul, invaginaţia intestinală.
 14. Inflamaţiile intestinale.Duodenita, periduodenita, enteritele nespecifice şi specifice, ileitele terminale. Colitele.
 15. Tumorile maligne intestinale. Tumorile maligne ale duodenului, intestinului subţire şi intestinului gros.
 16. Tumorile benigne ale colonului. Diverticulii intestinali.
 17. Examenul radiologic în patologia biliară.Anomalii congenitale, litiaza biliară, inflamţiile cronice, tulburări dupe colecistectomie, fistule biliodigestive.

VII.Diagnosticul ultrasonografic al organelor abdominale

Cuvinte cheie.
Hepatopatii difuze, ciroză hepatică.Hepatoblastom.Chist hidatic.Hipertensiune portală.Pancreatită.Splenomegalie.

 1. Ecografia ficatului. Anatomie ecografică. Metodologie de examinare. Secţiuni transversale, longitudinale, oblice
 2. Hepatopatii difuze, steatază hepatică, hepatită acută şi cronică, ciroza hepatică, ficatul de stază.
 3. Hepatopatii circumscrise – hepatocarienmul, hepatoblastomul, metastazele hepatice, adenoamele hepatice, hiperplazia focală nodulară, lipoamele şi angioamele hepatice. Chistul hidatic hepatic, abcesul hepatic, hematomul hepatic.
 4. Ecografia sistemului venos port. Hipertensiunea portală, tromboza venei porte, anevrizmele portei, şunturile portosistemice chirurgicale.
 5. Ecografia colecistului şi a căilor biliare. Modificările veziculei biliare şi a căilor biliare extrahepatice.
 6. Ecografia pancreasului. Metodologie de examinare. Pancreatita acută, pseudochistul pancreatic, abcesul pancreatic, pancreatita cronică. Cancerul şi sarcomul pacreatic, tumorile endocrine pancreatice, traumatizmul pancreatic.
 7. Ecografia splinei. Metodologie de examinare. Splenomegalia difuză, afecţiuni splenice focale.
 8. Ecografia gastro-intestinală.Metodologia de examinare. Stenoza pilorică. Tumorile gastrice. Boala ulceroasă. Neoplasmul intestinal. Boala Crohn, apendicita acută.

VIII .Radiodiagnosticul traumatizmelor şi maladiilor sistemului steoarticular.

Cuvinte cheie.
Osteomielită.AbcesBrodie.Osteonecroză.Osteomalaţie.Distrofiosoase.Artrite.Artroze.Osteom.Condrom.Hemangiom.osteosarcom.Spondiloză.Spondiloartrită.

 1. Fracturile. Mecanica fracturilor şi luxaţiilor. Aspectul radiologic şi mecanizmul fracturii. Forme şi localizări speciale. Modificări însoţitoare. Evoluţia radiologică a vindecării osoase Complicaţii.
 2. Inflamaţiile osoase. Osteomielita acută, subacută, cronică. Abcesul mielitic (Brodie). Mielita vertebrelor,oaselor scurte şi plate. Mielita conjunctivă tuberculoasă, luetică.
 3. Osteonecroze prin tulburări vasomotorii. Necroza capului femural,metatarsului. Necroze aseptice vertebrale, necroze aseptice netraumatice.
 4. Osteoartropatii dismetabolice.Rahitizmul.Osteomalaţia,scorbutul infantil.
 5. Osteoartropatii ischemice. Acromegalia, hiperparatiroidita primară şi secundară.Osteopatii prin leziuni ale sistemului nervos – artropatia tabetică, osteoartropatia siringomielică.
 6. Distrofiile osoase – chistul primar solitar, osteodistrofia fibroasă localizată, osteodistrofia deformantă (boala lui Paget).
 7. Unele afecţiuni specifice articulaţiilor – artritele acute şi cronice, artrozele: osteoartroza deformantă, hemofilică, urică. Artrozele neurotrofice – tabetică, siringomielică,mielodisplazice
 8. Tumorile osoase benigne şi maligne.Osteomul, condromul, osteocondromul, hemangiomul. Osteosarcomul,sarcomul condroblastic, sarcomul Ewing, reticulosarcomul. Tumorile metastatice.
 9. Unele boli specifice coloanei vertebrale. Modificările radiologice legate de patologia discului intervertebral – herniile de disc,degenerarea discală propriu-zisă,dislocările vertebrale. Modificări ale curburilor normale. Modificări vertebrale prin necroze aseptice.Spondiloza.Spondilartrita anchilopoetică.
 10. Radiodiagnosticul în oftalmologie.
 11. Radiodiagnosticul în oto-rino-laringologie.
 12. Radiodiagnosticul în stomatologie.
 13. Medicina nucleară în vizualizarea sistemului osteoarticular.

IX Diagnosticul maladiilor sistemului urinar.

A Radiodiagnosticul maladiilor sistemului urinar
Cuvinte cheie.
Pielonefrită.Nefroptoză.Hidronefroză.Litiază.Chist renal Reflux vezicorenal.Hipernefrom Prostatită.

 1. 1.Anomaliile renoureterale. Anomalii ale rinichiului de volum şi formă, de număr, poziţie, de structură. Anomaliile arterelor rinichiului. Anomalii ale bazinetului şi ureterului.
 2. 2.Pielonefrita cronică, tuberculoza renală, hidronefroza, nefroptoza, litiaza renală.
 3. 3. Tumorile renale, chistul renal, chistul hidatic renal, tumorile paranefritice.
 4. 4.Afecţiunile vezicii urinare. Calculii vezicali.Disectazia colului vezical – hipertrofia detrusorului, refluxul vezicorenal. Diverticulii vezicali. Tumorile vezicii urinare
 5. 5.Afecţiunile uretrei. Traumatizmele uretrei, Tuberculoza uretrei, stiucturile uretrei, tumorile uretrei.
 6. 6.Medicina nucleară în explorarea patologiei sistemului urinar.

B. Ecografia aparatului urinar (durata 2 săptămîni – 36 ore anul II, şi 2 săptămîni- 36 ore anul III).

 1. Aspectul ecografic al rinichilor pe secţiune longitudinală. Ecostructura parenchimului renal. Aparatul pielocalicial. Vasele renale.Ureterul.
 2. Anomalii renale de număr, dimensiuni, sediu. Bolile chistice renale solitare şi multiple. Hidronefroza. Litiaza pielocalicială şi ureterală.Pielonefrita acută şi cronică.Abcesul renal.Tuberculoza renouretrală..
 3. Tumorile maligne şi benigne renoureterale. Glomerulonefrita cronică amiloidoza renală.
 4. Traumatizme renale. Contuzia renală, hematomul renal.
 5. Ecografia vezicii urinare. Metodologuie de examinare. Sindromul stazei vezicale, litiaza vezicală, tumorile vezicii urinare.
 6. Ecografia prostatei şi veziculelor seminale. Metodologie de examinare.Hipertrofia prostatică benignă, prostatită acută şi cronică.
 7. Ecografia testiculului. Metodologie de examinare. Chisti, hidrocelul spermatocelul, leziuni vasculare, inflamţii acute şi cronice. Tumorile testiculare.

IX.Ecografia organelor superficiale

Cuvinte cheie
Adenom folicular, chist hemoragic.Guşă multinodulară, tiroidită.Mastită.Adenopatii superficiale.Litiază salivară.

 1. Ecografia tiroidiană şi paratiroidiană. Metodologie de examinare. Afecţiunile tiroidiene benigne:adenoamele foliculare, chistele hemoragice, chistele simple, guşa multenodulară, tiroidită Hashimoto.Afecţiunile tiroidiene maligne: carcinomul tiroidian primitiv(papilar, folicular,medular,anaplazic) şi metastasic. Tumorile paratiroidiene.
 2. Ecografia glandei mamare. Anatomie ecografică. Metode de examinare.chistele mamare, galactocelul,mastita, abcesele mamare, fibroadenoamele.Lipoamele. Leziunile mamare maligne-carcinomul mamar, adenopatiile metastatice.
 3. Ecografia aparatului locomotor şi a ţesuturilor moi superficiale.Ecografia tegumentului şi a ganglionilor limfatici superficiali. Adenopatiile superficiale. Modificări ale membrului superior şi inferior
 4. Ecografie oftalmologică. Anatomie ecografică. Ecografie modul A şi B.
 5. Ecografia glandelor salivare. Metodologie de examinare.Neoplasmele glandelor salivare. Lipoamele şi chistele. Bolile inflamatorii şi autoimune. Litiaza salivară.

XI Ecografia în obstretică şi ginecologie

Cuvinte cheie
Uterul.Ovarul.Aplazia uterină.Fibromiomul.Sarcină normală.Sarcină ectopică. Hidrocefalie.Malformaţiile corpului şi organelor interne.

 1. Ecografia ginecologică a femeii. Metodologie de examinare. Uterul – . poziţia,dimensiunile, forma, structura, modificări fiziologice. Ovarul – sediul, forma,dimensiunile, ecostructura, aspectele evolutive. Trompele uterine şi pelvisul.
 2. Malformaţii uterine: uterul septat, unicon, dupliaţia uterină. Aplazia uterină incompletă.Hipoplazia uterină Fibromiomul uterin. Patologia cavităţii uterine.Patologia cervicală.
 3. Patologia ovarului. Aspectul funcţional, aspecte organice. Aspecte ecografice după intervenţii chirurgicale pelviene. Aspecte ecografice în patologia trompelor uterine. Patologia vaginei.
 4. Ecografia ginecologică pediatrică.Metodologie de examinare Anatomie ecografică Anomalii congenitale ale uterului, ovarului, vaginei.Tumori.Corpi străini.Inflamaţii pelviene.
 5. Ecografia obstreticiană. Metodologie de examinare. Anatomie ecografică.Aspectul ecografic al sarcinii normale.Criterii ecografice de biometrie fetală. Diagnosticul de prezentare, aşezare, poziţie. Diagnosticul de vialitate a sarcinii.Diagnosticul ecografic al placentei, al sexului fetal, cantităţii de lichid amniotic.
 6. Modificări patologice.Avortul incipient şi incomplet. Sarcina oprită în evoluţie.Sarcina ectopică.Placenta praevia.apoplexia placentară.Tulburări de dezvoltare fetală.
 7. Malformaţii fetale. Craniul:hidrocefalie, anencefalia, aerania.Tumorile intracraniene.Hemoragiile intracraniene.
 8. Malformaţiile corpului şi organelor interne. Omfalocelul.Atreziile tubului digestiv. Anomaliile cordului.Rinichiul polichistic. Hidronefroza. Malformaţiile coloanei vertebrale şi a membrelor.
 9. Anomalii ale lichidului amniotic. Hidromaiosul. Oligoamaiosul. Sarcinile multiple.

XII. Radiologia de urgenţă

Cuvinte cheie.
Traume.Edem pulmonar. Pneumotorax.Atelectazie. Emfizem.Ocluzie intestinală.Peritonită.Colică renală.Corpi străini.

 1. Organizarea serviciului radiologic de urgenţă. Obiectivele serviciului radiologic de urgenţă în cabinetul radiologic. Particularităţile serviciului radiologic de urgenţă în pediatrie. Acordarea serviciului de urgenţă pacienţilor în cabinetul radiologic.
 2. Radiodiagnosticul traumelor acute a sistemului osteoarticular.
 3. Radiodiagnosticul afecţiunilor acute a aparatului respirator.Pneumonii acute, edem pulmonar,pneumotorax spontan, atelectaz,hemoragie pulmonară, emfizem mediastinal.
 4. Radiodiagnosticul proceselor asute a cavităţii abdominale şi spaţiului retroperitoneal. Radiodiagnosticul perforaţiei unui organ cavitar. Ocluzie intestinală.Colecistita, pancreatita,apendicita acută. Peritonita.Colica renală.
 5. Radiodiagnosticul corpilor străini.Corpi străini a organelor înterne-sistemului respirator, gastrointestinal, urogenital.Corpi străini a ochilor.
 6. Examenul radiologic în timpul operaţiei şi în perioada postoperatorie. Înlăturarea corpilor străini sub controlul radiologic, intervenţilor chirurgicale la sistemul osteoarticular, hepatobiliar.Examenele radiologice de urgenţă în perioada postoperatorie la plămîni, cord, organele cavităţii abdominale.

XIII. Radiologia pediatrică

Cuvinte cheie
Protecţia împotriva radiaţiilor ionizante.Boli eredocongenitale ale scheletului.Opacităţi alveolare Malformaţii congenitale ale cordului.Hernii diafragmale.Polichistoză renală..

 1. Sistemul osteoarticular.
  Tehnica generală a investigaţiilor radiologice la copil. Protecţia împotriva radiaţiilor ionizante.Radiodiagnosticul scheletului la copil.Anatomia radiologică normală a scheletului la copil.Malformaţii şi boli eredocongenitale ale scheletului. Afecţiuni scheletice dobîndite: traumatologia scheletului infantil, afecţiuni inflamatoare, scheletul copilului în avitaminoze şi stări distrofice osoase, necroze aseptice.Malformaţii craniene şi cerebrale.
 2. Diagnosticul radiologic al afecţiunilor pulmonare la copil.Particularităţi anatomoradiologice ale imaginii toracopulmonare normale la copil.Tehnica radiografiei toracelui la copil.Modificări elementare radiologice pulmonare şi bazele morfopatologice: opacităţi alveolare, prin afectarea interstiţiului pulmonar, prin obstrucţie bronşică. Opacităţi prin îngroşări şi revărsate pleurale. Modificări prin hipertrasparenţă toracopulmonară.Pneumonii alveolare, interstiţiale virotice, tuberculoza pulmonară.Patologia mediastinului şi a diafragmului.
 3. Radiodiagnosticul patologiei sistemului cardiovascular.Particularităţile anatomoradiologice ale cordului la copil.malformaţiile congenitale ale cordului. Afecţiuni cardiopericardiace dobîndite.
 4. Diagnosticul radiologic al tubului digestiv. Particularităţi anatomomorfologice ale imaginii radiologice a tubului digestiv la copii. Pregătirea pacienţilor şi a substanţei de contrast pentru investigaţie.Anomalii de dezvoltare ale esofagului.Corpi străini.Combustii.Hernii diafragmale.Radiodiagnosticul afecţiunilor gastrice, duodenului, intestinului subţire şi intestinului gros.
 5. Radiodiagnosticul afecţiunilor sistemului urinar la copii.Particularităţile anatomoradiologice ale aparatului urinar la copii. Modificări radiologice în afecţiunile aparatului urinar: infecţiile urinare, tuberculoza urinară, calculoza urinară, traumatizmele urinare,tumorile renale (Wilms), limfosarcomul renal. Polichistoza renală.

XIV. Medicina nucleară

Cuvinte cheie.
Volumul sanguin activ circulant.Scintigrafia de echilibru. Perfuzia miocardului. Radiopneumografia.Pneumonoscintigrafia.Gamatopografia.Renografia.Renoscintigrafia.Angiografie radionuclidă.Preparate tomorotrope şi organotrope.

Metodele radionuclide de cercetare în cardiologie şi angiologie. Determinarea timpului de circulaţie, volumului sanguin activ circulant, volumului plasmatic.Radiocardiografia.Scintigrafia de echilibru. Vizualizarea perfuziei miocardului în regim SPECT.

 1. Modificările hemodinamicei centrale la bolnavii cu vicii congenitale şi dobîndite, insuficientă cardiacă. Perfuzia miocardului la pacienţii cu infarct al miocardului, modificări hemodinamice ale vaselor coronariene.
 2. Metodele radionuclide de explorare a aparatului respirator. Radiopneumografia cu Xe. Pulmonoscintigrafia. Modificările respiratorii şi hemodinamice în procesele cronice şi tumorale pulmonare. Pulmonoscintigrafia cu preparate tumorotrope
 3. Medicina nucleară în explorarea sisstemului hepatobiliar. Determinarea absorbţiei şi excreţiei hepatice.Gamatopografia cu coloizi în cercetarea funcţiei de protecţie a ficatului.Scintigrafia sistemului hepatobiliar.Modificările funcţiei şi morfologiei ficatului, vezicii biliare şi a căilor biliare în diferite stări patologice – hepatita,ciroza, colecistita, modificări de volum ale ficatului.
 4. Explorarea cu radionuclizi a rinichilor şi căilor de excreţieRenografia, renoscintigrafia statică şi dinamică, angionefroscintigrafia.Diagnosticul afecţiunilor urologice şi nefrologice cu radionuclizi.Determinarea radiometrică a urinei reziduale.
 5. Investigaţia cu radionuclizi a glandei tiroide. Cercetarea fazelor neorganică şi organică.Gamatopografia glandei tiroide. Modificări funcţionale şi morfologice a glandei tiroide – guşa difuză, ectopia glandei tiroide, guşa toxică nodulară, adenomul hipertoxic, chisturile tiroidiene, tumorile maligne.
 6. Vizualizarea sistemului osteoarticular.Principiul metodei.Preparate osteotrope.Examinarea proceselor inflamatorii a oaselor şi articulaţiilor. Tumori maligne şi metastaze în oase.
 7. Explorarea sistemului nervos central.Gamascintigrafia statică a encefalului, angiografia radionuclidă a encefalului. Posibilităţile medicinei nucleare în studierea dereglărilor circulaţiei cerebrale a tumorilor craniului şi ale creierului, consecinţelor traumei cerebrale.
 8. Metode radionuclide de cercetare a tumorilor maligne şi a focarilor inflamatorii.Diagnosticul radionuclid al tumorilor maligne cu ajutorul fosforului.Scintigrafiea tumorilor maligne cu preparate tumorotrope şi organotrope.

XV. Computertomografia şi rezonanţa magnetică nucleară

Cuvinte cheie.
Principiile CT şi RMN.Regiunea vertebro-medulară.Siringomielia.Boala discală.Tumori intra şi extramedulare.Metastaze hepatice. Chisturile renale. Feocromocitomul

 1. Principiile generale ale CT şi RMN.Principii fizice.Aparatură. Principiul obţinerii imaginilor. Agenţi de contrastare artificială.
 2. Posibilităţile CT şi RMN în explorarea creierului. Ischemia,infecţii şi inflamaţii, hemoragia.Procese tumorale supratentoriale, neoplasmele de fosă posterioară.Hidrocefaliile.Malformaţii cerebrovasculare.
 3. CT şi RMN în explorarea modificărilor din regiunea capului şi gătului. Neoplasmele nervilor cranieni şi ale bazei craniului. Modificările din regiunea orofaringelui şi nazofaringelui. Hipofaringele, laringele şi tiroida. Glandele salivare şi articulaţiile temporomandibulare.
 4. Explorarea CT şi RMN a regiunii vertebro-medulare.Regiunea cervicală toracală şi lombo-sacrale:siringomieluia şihidromielia, tumori intra-şi extramedulare, boala discală degenerativă,traumatizme, metastaze.
 5. CT şi RMN a mediastinului şi organelor cutiei toracice. Patologia vasculară medistinală, adenopatii mediastinale, chisturile mediastinale,tumori mediastinale, limfoame.Identificarea structurilor cardiovasculare.Aspecte patologice ale aparatului cardiovascular.
 6. CT şi RMN în explorarea organelor cavităţii abdominale. Ficatul-tumorile maligne, limfomul, metastazele hepatice. Tumorile benigne.Afecţiunile hepatice difuze.Afecţiunile vasculare.Pancreasul – neoplasme pancreatice, afecţiunile inflamatorii ale pancreasului.Splina – leziunile locale
 7. CT şi RMN în explorarea rinichilor şi glandelor suprarenale. Chisturile renale.Boala polichistică. Tumorile renale.Afecţiunile parenchimului renal.Traumatizmele.Bolile vasculare.Feocromocitomul, neuroblastomul, aldosteronumul, carcinomul suprarenal.
 8. CT şi RM în explorarea sistemului musculoscheletal Tumori de origine osoasă şi cartilaginoasă:osteomul, osteoblastomul, osteosarcomul, encondromul.Tumori derivate din ţesutul conjunctiv fibros. Fibrosarcomul, displazia fibroasă.Chistul osos.Metastaze osoaseOosteomielita Tumori ale părţilor moi:fibromatoza, mixomul, neurinomul,lipomul, liposarcomul, fibrosarcomul leziuni vasculare şi chistice.

XVI. Radioterapia

Bazele fizice ale radioterapiei.Interacţiunea iradiaţiei ionizante cu substanţe.Transmiterea energiei ionizante.

Aprecierea dozimetrică a energiei ionizante absorbite. Distribuirea dozelor în organizmul uman la folosirea diverselor feluri de emanaţii ionizante.

Bazele biologice ale radioterapiei.Acţiunea biologică a emanaţiei ionizante.Absorbirea energiei şi reacţiile iradiante-chimice primare.Acţiunea iradiaţiei ionizante asupra celulei.reacţia organizmului la iradiaţie. Acţiunea asupra unei tumori. Dirijarea cu radiosensibilitatea tumorii şi a ţesuturilor normale.

Folosirea unor substanţe cu acţiune hipohică.

Hipertermia şi radioterapia.

Metodele de iradiere. Tehnica radioterapeutică.Caracteristica generală a iradiaţiei la distanţă.

Iradierea statică şi mobilă.Dispozitivele tehnice pentru iradiere la distanţă.Instalaţiile gamaterapeutice.Instalaţii pentru radioterapie la distanţă.Betatronul.Acceleratorul liniar. Acceleratoare pentru particule grelecu sarcină.Dispozitive pentr formarea fasciculului curativ la iradierea la distanţă foscus pile mică.Caracteristica generală a metodelor de radioterapie prin contact.

Metoda aplicativă.metoda intracavitară.Dispozitivul radioterapeutic cu fortun. Metoda de radioterapie intratisulară.

Plănuirea şi înfăptuirea radioterapiei tumorilor.

Componenţa cursului de radioterapie.Indicaţii pentru radioterapie.Alegerea ritmului optimal de iradiere.Determinarea topografiei tumorii.Determinarea tehnologiei iradiaţiei.

Pregătirea bolnavului către radioterapie.Petrecerea cursului de radioterapie.Petrecerea cursului de radioterapie.reacţii radiante-locale şi generale.

Tehnica stomatologului la tratamentul bolnavilor cu tumori ale regiunii faţio-maxilare pînă la radioterapie, în timpul efectuării radioterapiei şi după radioterapie.

Principiile radioterapiei tumorilor maligne cu localizare diferită (cancerul pielii, laringelui, esofagului, cancerului pulmonar, glandei mamare, colului uterin, cancerul limbii, tumorilor maxilarelor glandelor salivare, limfogranulomatoza).

Radioterapia afecţiunilor de origine netumoroasă.

Indicaţii şi contraindicaţii.Metodele de radioterapie a afecţiunilor de origine netumoroasă.Radioterapia afecţiunilor de origine inflamatoare şi distrofică.Radioterapia afecţiunilor sistemului nervos.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Артонович В.Б.Рентгенодиагностика заболеваний пищевода, желудка, кишечника.М.Медицина., 1987
 2. А.И.Арютинова Руководство по нейротравматологии (черепно-мозговая травма) М.Медицина, 1978
 3. Bîrzu Radioterapie biologică şi clinică, Bucureşti, 1975
 4. M.Buruian Radiologie.Manual practic, Bucureşti, 1996
 5. В.Ю.Босин. Рентгенодиагностика в педиатрии. М.1988 Т I-II
 6. Бартесевичева А.А.Рентгенодиагностика туберкулёза почек. Л Медгиз, 1970
 7. Булман А.И Рентгенодиагностика эндокринологииМедицина.1975
 8. Верещагин И.Б.,Брагина И.К,Вавилов С.Б.,Левина Г.А Компьютерная томография мозга. Медицина, 1986
 9. Власов П.В.Клинико-рентгенологическая семиотика рака желудка М. Медицина,1974
 10. Волков Л.В.,Меерсон Е.М,Нечволодова О Л, Самойлова Л.И.,Тжива Г.П Наследственные системные заболевания скелета М.Медицина, 1982.
 11. S.Geogescu, C.Zaharia.RadiologieImagistică medicală,Bucureşti,2001
 12. Gh. Gluhovschi, Ghid practic de ecografie abdominală. Bucureşti, 2002
 13. Дымарский Л.Ю. Рак молочной железы М. Медицина, 1980
 14. Г.А Зедгенидзе.М.Медицина, Клиническая рентгенорадиология, 1983 Т. 1-8
 15. Иваницкая М.А., Савельев В.С. Рентгенологическое исследование при врожденных пороках сердца М. Медгиз, 1960
 16. Каплан А.В.Закрытые повреждения костей и суставов. М.,Медицина, 1979
 17. Кишковский А.Н.Тютин Л.А. Методика и техника элктрорентгенографии. М. Медицина, 1982
 18. Коваль Г.Ю. Клиническая рентгеноанатомия. Киев Здоровъя, 1975
 19. Коновалов А.Н.Корниенко В.Нкомпютерная томография в нейрохирургической клинике М. Медицина, 1985
 20. Косинская Н.С Фиброзные дистрофии и дисплазии костей Л. Медицина, 1973
 21. Кузнецов И.Д.Розенштраух Л.С. Рентгенодиагностика опухолей средостения М. Медгиз, 1970
 22. Линденбратен Л.Д. Рентгенология печени и желчных путей М. Медицина, 1980
 23. Мазаев П.Н., Гришкевич А.И., Костюченко Б.М Рентгенодиагностика сочетанных ревматических пороков сердца. М.Медицина, 1984
 24. Михайлов П.Н., Володина Г.И., Ларюко ва Ф.К Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов.Л. Медицина, 1985
 25. A.Ordeanu Radiologia stomacului tumoral Cluj-Napoca, 1977
 26. A.Ordeanu Radiologia duodenului şi procesele patologice de vecinătate, Cluj, 1974
 27. I.Pană, V.Grancea radiodiagnostic şi Radioterapie, Bucureşti, 1977
 28. I.Pană, M.Vlădăreanu Radiologia stomacului şi duodenului, Bucureşti, 1975
 29. Петров В.И. Клинико.рентгенологическая диагностика кишечной непроходимости М. Медгиз, 1964
 30. Основы рентгенологической семиотики Под. ред. А.И.Позмогова Киев, Здоровъя, 1978
 31. Помелоцов К.В.Рентгенодиагностика туберкулоза легких М. Медгиз, 1965
 32. Пытель Ю.А., Золотарев И.И. Ошибки и осложнения при рентгенологическом исследовании почек и мочевых путей М., 1987
 33. Рыбкин И.К. Рентгеносемиотика легочной гипертензии М., Медгиз, 1967
 34. Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний и суставов Т, 1,2. Медгиз, 1964
 35. Розенштраух Л.С., Виннер И.Г. Рентгенодиагностика плеврита Мю.Медгиз, 1968
 36. Розенштраух Л.С. Рождественская А.И.Доброкачественные опухоли легких М. Медгиз, 1968
 37. Розенштраух Л.С., Рыбакова Н.И., Виннер М.Г. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания М. Медицина, 1987
 38. Gh. Schmitzer. Radiologie medicală V.I-II. Bucureşti 1986
 39. Соколов Ю.Н., Власов П.В. Рельеф слизисеой желудка в норме и патологии. М. Медгиз, 1986
 40. СоколовЮ.Н., Антонович В.Б. Рентгенодиагностика опухолей пищеварительного тракта М. Медицина, 1981
 41. Тагер И.Л., Дъяченко В.А Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника М. Медицина, 1971
 42. Щербатенко М.К., Берестнева Э.А. Неотложная рентгенодиагностика острых заболеваний и повреждений органов брюшной полости М. Медицина, 1977

Bibliografia suplimentară

 1. Артюнов А.И. руководство по нейротравматологии (черепно-мозговая травма) М. Медицина, 1978
 2. Баженова А.П. и соавт. Рак молочной железы М. Медицина , 1985
 3. Виноградова Т.П. Опухоли костей Медицина, 1993
 4. Винтергальтер С.Ф. Рентгенодиагностика опухолей мягких тканей .Медицина, 1979
 5. М.В.Волков. Болезни костей у детей, М. 1985
 6. Ежегодных по диагностической рад
 7. иологии 1977 (М., 1980) 1978 (М.,1981) 1979 (.,1982) .
 8. Лагунова И.Г. Рентгеноанатомия скелета. М Медицина, 1981
 9. Лукомский Г.И. и др. Бронхология. М,Медицина, 1973
 10. Маждраков Г., Попов М., Болезни почек София, 1980
 11. Молоканов К.П. Рентгенология професиональных заболеваний и интоксикаций . М.Медгиз, 1961
 12. Вестор Р. Диагностика ревматических заболеваний. Бухарест, 1975
 13. Новикова Э.З. Изменения в скелктк при заболеваниях системы крови М. Медгиз, 1967
 14. Новикова Э.З. Рентгенологические изменения при заболеваниях системы крови. М. Медицина, 1982
 15. Сергеев С.И. Власов П.В., Островская И.М. Комплексная диагностика рака молочной железы. М. Медицина, 1978
 16. Шотемор Ш.Ш. Клиническая рентгенодиагностика метаболических опухолей заболеваний скелета Лекция М. ЦОЛИУВ, 1962