Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.19 – Imagistică medicală


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific

Medicină

Formula specialităţii

Imagistica medicală este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea efectului radiobiologic, patogeniei, clinicii, diagnosticului maladiilor organelor şi sistemelor organismului uman, la baza căruia stau metodele imagistice de diagnosticare, utilizând cu scop diagnostic razele X, ultrasunetul, razele infraroşii, câmpul magnetic, preparatele radioizotopice.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.19 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: Obstetrica si ginecologie, anatomia omului, endocrinologie, otorinolaringologie, boli interne, cardiologie, igiena, oftalmologie, pediatrie, boli infectioase, dermatologie si venerologie, cultura fizica medicala si medicina sportiva, neurologie, oncologie, anatomia patologica, fiziologia patologica, fiziologia normala, toxicologie, stomatologie, traumatologie si ortopedie, medicina legala, farmacologie, ftiziologie, chirurgie, neurochirurgie, hematologie si transfuziologie, epidemiologie, chirurgie pediatrica, alergologie si imunologie, anesteziologie si reanimatologie, reumatologie, urologie, transplantologie si proteze de organe, pulmonologie, chirurgie cardiovasculara, gastroenterologie, nefrologie, cibernetica biologica si medicala, precum şi celor complementare biofizică, biologie moleculară, biochimie, fiziologia omului şi animalelor, diagnostic clinic de laborator, histologie, citologie, embriologie. Totuşi pentru imagistica medicală nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate, cât eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor clinice ale maladiilor organismului uman în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de asemenea, necesitatea lor în verificarea diagnosticului maladiilor cu evaluarea lor şi controlul eficacităţii tratamentului aplicat, elaborarea noilor tehnologii în imagistica medicală, evaluarea acţiunii preparatelor radiofarmaceutice şi substanţelor de contrast cu scop diagnostic, evaluarea şi implimentarea în practică a metodelor imagisticii intervenţionale.

Diagnosticul al maladiilor ginecologice se referă la specialitatea „Obstetrică şi ginecologie”.

Problemele legate de diagnosticul şi evaluarea tratamentului maladiilor urechii, gâtului, nasului prin metode chirurgicale se referă la specialitatea „Otorinolaringologie”.

Problemele ce ţin de diagnosticul şi evaluarea tratamentului al organelor văzului se încadrează în specialitatea „Oftalmologie”.

Tratamentul maladiilor oncologice, ce necesită utilizarea metodelor chirurgicale, cât şi a celor terapeutice, se referă la specialitatea „Oncologie”.

Diagnosticul şi evaluarea tratamentului al regiunii maxilofaciale ţine de domeniul specialităţii „Stomatologie (şi chirurgia maxilofacială)”.

Cercetarea proceselor tratamentului chirurgical al deformărilor congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor şi, de asemenea, a maladiilor scheletului, oaselor şi articulaţiilor, se referă la specialitatea „Ortopedie şi traumatologie”.

De la specialităţile , dermatologie si venerologie, cultura fizica medicala si medicina sportiva, neurologie, anatomia patologica, fiziologia patologica, fiziologia normala, toxicologie, neurochirurgie, hematologie si transfuziologie, epidemiologie, chirurgie pediatrica, alergologie si imunologie, anesteziologie si reanimatologie, reumatologie, urologie, transplantologie si proteze de organe, pulmonologie, chirurgie cardiovasculara, gastroenterologie, nefrologie cercetările în specialitatea „Imagistica medicală” se evidenţiază prin faptul că acestea se referă doar la diagnosticul şi evaluarea maladiilor corespunzătoare.

Diagnosticul şi evaluarea maladiilor sistemului urinar şi ale organelor de reproducere masculină se referă la specialitatea „Urologie”.

Metodologia măsurilor pre- şi postoperatorii, particularităţile patogeniei de transplant al organelor şi ţesuturilor stau la baza specialităţii „Transplantologie şi organe artificiale”.

Etiologia, patogenia, diagnosticul şi tratamentul chirurgical al maladiilor cardiace, aortei şi ramificărilor ei, venelor-cava superioară şi inferioară, afluxurilor lor magistrale se referă la specialitatea „Chirurgie cardiovasculară”.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare metodico-organizatorică se expediază pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea: 14.00.33-Sănătate publică şi management.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Imagistica medicală” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la una sau două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Bairac Vasile, dr.hab., prof.univ., şef secţie ultrasonografie, Institutul Oncologic
  2. Roşca Andrei, dr.hab., conf.univ., directorul Centrului de imagistică medicală şi radioterapie al MS RM
  3. Volneanschi Victor, dr., conf.univ., şef catedră Radiologie şi imagistică medicală, USMF „N. Testemitanu”
  4. Testemitanu Andrei, dr., conf.univ., şef curs Ultrasonografie, USMF „N.Testemitanu”
  5. Eftodi Mihai, dr., conf.univ., şef secţie Ultrasonografie abdominală CRDM RM
  6. Rotaru Natalia, dr., conf.univ., catedra Radiologie şi imagistică medicală, USMF „N.Testemitanu”

Recenzentii

  1. Comisia metodică de profil „IMAGISTICA” al MS RM, Nalivaico Nicolae, dr. conf.univ.