Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.24 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Studierea medicinii legale la etapa de doctorat urmăreşte scopul completării şi sistematizării cunoştinţelor teoretice şi practice ale doctorandului, în vederea efectuării expertizelor medico-legale privind obiectele de studiu ale specialităţii, cu utilizarea cunoştinţelor, dexterităţilor şi metodelor speciale în domeniul medicinii legale. Cunoştinţele teoretico-practice şi abilităţile profesionale ale doctorandului trebuie să corespundă unui grad înalt de pregătire şi tuturor cerinţelor înaintate faţă de experţii judiciari medico-legali.

Conţinutul cursului

1. Introducere în medicina legală.

Cuvinte cheie: medicină legală, istoric, obiecte de cercetare, organigramă, expertiză medico-legală, baze procesuale.

Plan:

2. Tanatologie medico-legală.

Cuvinte cheie: moarte, cadavru, fenomene cadaverice, felul şi genul morţii, locul faptei, autopsie.

Plan:

3. Traumatologie medico-legală.

Cuvinte cheie: leziune corporală, factor vulnerant, traumatism, obiect contondent, mecanism de producere, vechime, obiect ascuţit, traumatism de trafic, cădere, precipitare, armă de foc, electrocuţie, temperaturi extreme.

Plan:

4. Asfixii mecanice.

Cuvinte cheie: asfixii mecanice, spânzurare, strangulare, sugrumare, sufocare, înec, compresiune toraco-abdominală, retenţie în apă.

Plan:

5. Toxicologia medico-legală.

Cuvinte cheie: toxic, intoxicaţie, căi de pătrundere şi eliminare, toxici corosivi, distructivi, hematici, funcţionali, diagnostic de laborator.

Plan:

6. Expertiza persoanelor vii.

Cuvinte cheie: vătămare corporală, grad de gravitate, crime sexuale, viol, stări sexuale, simulare, disimulare, boli artificiale, agravare, automutilare, chinuire, torturare, filiaţie.

Plan:

7. Pruncucidere.

Cuvinte cheie: pruncucidere, nou-născut, docimazie hidrostatică, maturitate, viabilitate, placentă.

Plan:

8. Expertiza corpurilor delicte de origine biologice.
Cuvinte cheie: sânge, spermă, unghii, păr, salivă, transpiraţie, diagnostic.

Plan:

9. Deontologia medico-legală.

Cuvinte cheie: deontologie, etică, eroare, accident, infracţiune medicală.

Plan:

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Ungurean S. Medicina Legală. Chişinău, 1993, 414p.
 2. Baciu Gh., Ungurean S. Cercetarea medico-legală a cadavrului, Chişinău, 1996, 104p.
 3. Baciu Gh. Istoricul medicinii legale în Republica Moldova. Chişinău, 1997, 96p.
 4. Botezatu Gh., Cuvşinov I., Mutoi Gr., Tetercev V., Ungurean S. Ghid practic de medicină legală. Chişinău, 1999, 114p.
 5. Scripcaru Gh. (red.) Principii de bioetică, deontologie şi drept medical. Iaşi, 1994, 221p.
 6. Крюков B. (ред.) Судебная медицина. Москва, 1990, 448c.
 7. Смольянинов B. (ред.) Cудебная медицина. Москва, 1982, 419c.
 8. Авдеев М.И. Судебно-медицинская экспертиза трупа (руководство). Москва, 1976 287c.
 9. Деньковский А.П., Матышев Н.А. Судебная медицина (руководство) Ленинград, 1976, 436c.
 10. Цинковский В.П. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Киев, 1960, 312c.
 11. Сердюков М.Г. Судебная гинекология и судебное акушерство. Москва, 1964, 384c.
 12. Громов A. Практикум по судебной медицине. Москва, 1976, 263c.
 13. Громов А.П., Капустин А.В. Судебно-медицинская исследование трупа. Москва, 1991, 318с.
 14. Крюков B. Атлас. Топография силовых напряжений в костях при травме. Алтай, 1977, 174c.
 15. Громов А.П. Биомеханика травмы. Москва, 1979, 271с.
 16. Матышев А.А. (ред.) Судебная медицина. Санкт-Петербург, 1998, 542с.
 17. Попов В.Л., Бараханян Р.В., Заславский Г.И. Курс лекций по судебной медицине (для студентов медицинских вузов. Санкт-Петербург, 1999, 400с.

Bibliografia suplimentară

 1. Beliş V. (red.) Tratat de medicină legală. Bucureşti, 1993, vol.I-II, 832p.-976p.
 2. Codul de procedură penală al R. Moldova, 2004, 196p.
 3. Codul penal al R. Moldova, 2004, 80p.
 4. Legea cu privire la expertiza judiciară. Chişinău, 2000
 5. Legea ocrotirii sănătăţii nr.373. Chişinău, 1995
 6. Scripcaru Gh. Medicina Legală. Bucureşti, 1993, 438p.
 7. Scripcaru Gh. (red.) Medicina şi drept. Iaşi, 1979, 207p.
 8. Ungurean S. Deficienţe medicale: cauze şi consecinţe. Chişinău, 2001,
 9. Арешев П. Кровоизлияние в мозг и его оболочки. Кишинэу, 1964, 243c.
 10. Бачу Г. Сопротивляемость и повреждения грудной клетки при её компрессии. Кишинэу, 1980, 171c.
 11. Бедрин Л.М., Загрядская А.П., Кедров В.С., Уткина Т.М. Судебно-медицинская диагностика скоропостижной серти от ишемической болезни сердца. Горкий, 1975, 160с.
 12. Бережной P. (ред.) Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений. Москва, 1980, 328c.
 13. Ботезату Г., Мутой Г, Тетерчев В., Унгурян С. Судебно-медицинская экспертиза повреждений и насильственной смерти у лиц с предшествующими заболеваниями. Кишинэу, 1989, 174c.
 14. Ботезату Г., Мутой Г. Асфиксия (несчастные случаи, казуистика, заболевания). Кишинэу, 1983, 154c.
 15. Ботезату Г., Тетерчев B., Унгурян C. Диагностика давности смерти в судебной медицине. Кишинэу, 1987, 135c.
 16. Громов A. Судебно-медицинская травматология. Москва, 1977, 367c.
 17. Кодин В.А. Судебно-медицинская характеристика переломов подъязычной кости и щитовидного хряща при некоторых видах внешнего насилия. Владимир, 1974, 106с.
 18. Концевич И.А. Судебно-медицинская диагностика странгуляций. Киев, 1968, 155с.
 19. Крюков В.Н. Основы механо- и морфогенеза переломов. Москва, 1995, 231с.
 20. Кустанович С.Д. Судебно-медицинская трасология. Москва, 1975, 168с.
 21. Лисицин А.Ф. Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях из охотничьего гладкоствольного оружия. Москва, 1968, 236с.
 22. Матышев A. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Ленинград, 1989, 263c.
 23. Попов B. Черепно-мозговая травма. Ленинград, 1988, 239c.
 24. Солохин A. Судебно-медицинская экспертиза в случаях автомобильной травмы. Москва, 1966, 235c.
 25. Солохин А.А., Солохин Ю.А. Судебно-медицинские аспекты травмы от падения с высоты. Москва, 1993, 62с.