Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.26 – Programa examenului de doctorat


Conţinutul cursului

Ftiziologie

Examenul clinic al bolnavilor de tuberculoză. Completarea foii de observaţie clinică. Debutul afecţiunii de tuberculoză, evoluţia bolii. Caracterul acuzelor. Particularităţile percuţiei şi auscultaţiei plămânilor în tuberculoză. Completarea foii de observaţie clinică a bolnavului de tuberculoză, alcătuirea epicrizei de etapă şi epicrizei definitive; îndeplinirea formelor de externare a bolnavului.

Alergia şi imunitatea în cadrul tuberculozei. Tuberculinele. Reacţiile la tuberculină, citirea lor şi interpretarea clinică. Testul tuberculinic. Virajul reacţiei la tuberculină.

Microbiologia agentului infecţios, diagnosticul de laborator al tuberculozei. Metodele depistării bK în spută, urină, lavajul gastric şi bronşial. Sursele şi căile de răspândire ale infecţiei tuberculoase, contactul în masă.

Importanţa diagnostică a schimbărilor cantitative ale elementelor sângelui periferic şi VSH în diverse forme şi faze ale procesului de tuberculoză. Modificarea leucogramei sub acţiunea tratamentului antibacterian şi sub acţiunea altor genuri de tratament.Examenul citologic al exsudatului, puroiului, biopsia prin aspiraţie a ganglionilor limfatici. Examenul urinei bolnavilor de tuberculoză uro-genitală, de nefroză amiloidică.

Diagnosticul biochimic în tuberculoză. Cunoşterea tehnicii şi interpretării clinice a diverselor metode biochimice, care ne informează despre modificările în metabolismul proteic, glucidic, lipidic şi mineral la bolnavii de tuberculoză.

Diagnosticul radiologic al tuberculozei pulmonare. Metodele de examinare radiologică în tuberculoza pulmonară. Imaginea radiologică a structurii lobare şi segmentare a plămânului. Schema descrieriii umbrelor pe clişeul radiologic şi imaginea grafică a lor. Caracteristica radiologică a diferitor forme clinice de tuberculoză pulmonară. Citirea tomogramelor, bronhogramelor, radiofotografiilor.

Diagnosticul histologic şi citologic.Metodele de examinare citologică a exsudatelor, transudatelor. Caracteristica citologică a punctatelor. Caracteristica histologică a materialului de biopsie, a raclatelor.

Tuberculoza pulmonară

Patogenia tuberculozei primare. Intoxicaţie tuberculoasă precoce şi cronică. Particularităţile morfopatologice, clinica, evoluţia şi consecinţele complexului primar tuberculos. Tuberculoza ganglionilor limfatici intratoracali: morfopatologia, clinica, evoluţia şi sfârşitul. Tuberculoza primară cu evoluţie cronică. Complicaţiile tuberculozei primare. Tratamentul tuberculozei primare cu complicaţii şi în lipsa acestora.

Tuberculoza pulmonară diseminată. Clinica, diagnosticul şi tratamentul. Simptomele anatomo-patologice şi radiologice. Sfârşitul formelor tuberculozei diseminate hematogene. Diagnosticul diferenţial.

Tuberculoza pulmonară în focar. Patogenia formelor: micronodulare şi fibronodulare de tuberculoză pulmonară. Clinica şi evoluţia formelor de tuberculoză în focar. Însemnătatea şi sfârşitul tuberculozei pulmonare în focar. Metodele de determinare a activităţii proceselor nodulare în plămâni.

Tuberculoza pulmonară infiltrativă. Patogenia tuberculozei infiltrative. Genurile clinico-radiologice de infiltrare, particularităţile evoluţiei acestora, varietăţii evoluţiei. Particularităţile tratamentului. Prognosticul. Diagnosticul diferenţial al tuberculozei pulmonare infiltrative cu procesele inflamatoare nespecifice şi cancerul pulmonar.

Tuberculoza pulmonară fibro-cavitară. Patologia tuberculozei pulmonare fibrocavitare. Simptomele fizicale ale cavernei pulmonare. Caracteristica clinico-radiologică a tuberculozei pulmonare fibrocavitare. Complicaţii din partea laringelui şi intestinului. Amiloidoza organelor interne, diagnosticul şi tratamentul. Tratamentul bolnavilor de tuberculoză pulmonară fibro-cavitară.

Fibroscleroza pulmonară post- şi metatuberculoasă. Patogenia fibrosclerozei pulmonare. Simptomele clinice şi radiologice. Evoluţia şi tratamentul fibrosclerozei pulmonare. Insuficienţa cardiopulmonară în cadrul fibrosclerozei pulmonare, tabloul clinic şi tratamentul.

Tuberculoza pleurei. Patologia pleuritelor. Clinica, diagnosticul şi tratamentul pleureziilor tuberculoase. Indicaţii pentru evacuarea exudatului pleural. Sfârşitul. Prognosticul. Empiemul tuberculos cronic; metodele de tratament, consecinţa.

Tuberculoza meningelui. Patogenia meningitei tuberculoase. Particularităţile evoluţiei şi metoda de investigaţie a bolnavului de meningită tuberculoasă. Însuşirea metodicii puncţiei rahidiene şi interpretării clinice ale rezultatelor examenului ei. Metodele de tratament ale bolnavului de meningită tuberculoasă. Sfârşitul bolii. Complicaţiile în cursul meningitei tuberculoase. Diagnosticul diferenţial.

Tuberculoza osteoarticulară. Formele clinice ale afecţiunii. Clasificarea. Simptomele clinico-radiologice ale spondilitei, coxitei, gonitei, şi altor localizări ale tuberculozei. Importanţa diagnosticului precoce al tuberculozei osteoarticulare. Metodele de tratament conservator şi chirurgical. Plasarea în câmpul muncii a bolnavilor de tuberculoză osteoarticulară.

Tuberculoza aparatului uro-genital. Patogenia. Clinica tuberculozei uro-genitale, diagnosticul şi tratamentul. Importanţa examinării şi palpaţiei, şi a metodelor instrumentale în diagnostic. Iniţiere cu cistoscopia, pielografia. Analiza datelor obţinute în rezultatul examinării rinichilor.

Tuberculoza pielii. Tuberculoza oculară. Formele clinice principale. Patogenia. Diagnosticul, clinica şi tratamentul.

Tuberculoza la copii şi la adolescenţi. Metodica de investigaţie a copilului. Particularităţile imunologice ale stadiului primar în evoluţia infecţiei tuberculoase. Importanţa tuberculinodiagnosticului. Clinica diferitor forme de tuberculoză primară la copii şi adolescenţi.. Tratamentul tuberculozei la copii, dozele medicamentelor.

Metodele de tratament al tuberculozei. Remediile tuberculostatice şi clasificarea lor. Schemele terapiei antibacteriene. Efectele secundare în cadrul chimioterapiei şi metodele de îndepărtare ale acestor efecte. Inactivatorii slabi şi puternici ai AHIN. Combaterea terapiei antibacteriene cu alte metode de tratament al bolnavului de tuberculoză (tuberculina, hormonii etc).

Organizarea luptei cu tuberculoza. Profilaxia tuberculozei.
Instituţia antituberculoasă – centrul de luptă cu tuberculoza. Metoda de dispensar de deservire a populaţiei. Clasificarea nouă de dispensar. Organizarea lucrului medicului de familie şi ftiziologului. Legătura serviciului de ftiziologie cu reţeaua generală curativă şi staţia sanitaro-epidemiologică. Planul complex de măsuri antituberculoase în raza de deservire a instituţiei. Metodele de vaccinare ale nou-născuţilor. Metoda intradermală de vaccinare. Organizarea vaccinării nou-născuţilor în maternităţi şi în ambulatorii pentru copii. Tehnica vaccinării intradermale. Metodica selecţiei persoanelor pentru revaccinare. Reacţiile locale postvaccinale în cazul administrării intradermale a vaccinei. Evidenţa persoanelor vaccinate. . Chimioprofilaxia primară şi secundară. Indicaţiile pentru chimioprofilaxie. Metodica chimioprofilaxiei.

Pneumologie

Aparatul respirator. Morfologia aparatului respirator. Morfopatologia şi patogenia maladiilor pulmonare nespecifice. Reglarea respiraţiei. Insuficienţa respiratorie. Rolul căilor respiratorii superioare în fiziologia sistemului bronhopulmonar. Mecanismele principale de protecţie în normă şi patologie. Importanţa dereglării homeostaziei imune în dezvoltarea maladiilor bronhopulmonare.

Metodele de investigaţie în maladiile aparatului respirator. Investigaţiile de laborator şi clinice generale. Examenul radiologic şi radiofotografic. Investigaţia respiraţiei externe. Investigaţiile radionuclide, endoscopice, microbiologice, virusologice, imunologice, citologice, histologice.

Tratamentul patologiei bronhopulmonare. Principiile generale în tratamen-tul cu antibiotice, antiviral, cu corticoizi. Metodele de imunoterapie şi imunocorecţie, bronhologice şi toracoscopice de tratament. Metodele inhalatorii de tratament. Gimnastica curativă. Tratamentul balneo-sanatorial. Metodele speciale de tratament.

Maladiile pulmonare inflamatorii nespecifice. Bronşita acută şi bronşiolita. Pneumoniile acute. Abcesul şi gangrena pulmonară.

Maladiile pulmonare specifice. Pneumoconiozele. Afectarea plămânilor în maladiile de origine parazitară. Sifilisul pulmonar. Micobacteriozele pulmonare.

Maladiile pulmonare cronice nespecifice. Astmul bronşic. Bronşita cronică. Emfizemul pulmonar. Pneumonia cronică. Boala bronşectatică.

Schimbările alergice şi idiopatice în plămâni. Sarcoidoza.

Maladiile pulmonare alergice. Alveolita fibrozantă idiopatică. Sarcoidoza ca nosologie.

Anomaliile şi maladiile eriditare ale plămânilor. Anomaliile plămânilor. Afecţiunile plămânilor în maladiile ereditare.

Maladiile pulmonare în rezultatul acţiunei diferitori factori fizico-chimici. Maladiile pulmonare profesionale.

Maladiile rare. Afecţiuni diseminate în plămâni.

Clinica maladiilor pulmonare rare. Radiodiagnosticul afecţiunilor difuze (diseminate) în plămâni.

Literatura de specialitate

 1. Algeorge G., Arhiri M. et al. Elemente de combatere şi eradicare a tuberculozei.Bucureşti: Editura medicală, 1965.
 2. Anastasatu C., Bungeţianu Gh. et al. Prevenirea şi combaterea tuberculozei în sistem integrat. Bucureşti: Editura medicală, 1981.
 3. Botnaru V. Bolile aparatului respirator. Chişinău, 2001. 637 p.
 4. Botnaru V. Examenul clinic în afecţiunile aparatului respirator. Chişinău: FEP “Tipografia centrală”, 1998.
 5. Botnaru V. Pneumoniile: ghid de practică medicală. Chişinău, 1999. 98 p.
 6. Botnaru V. Pneumonia extraspitalicească la adult: recomandări practice. Chişinău, 2004.
 7. Popescu M., Stoicescu I.P., Didilescu C. Pneumologie clinică. Sibiu, 1999. 327 p.
 8. Tuberculosis. Case-finding and Chemoterapy. K.Toman, Geneva, 1979.
 9. Global Tuberculosis Control WHO Report. Geneva, 1998.
 10. Guidelines for the Control of Tuberculosis in Prisons. Geneva, 1998.
 11. Surveillance of Tuberculosis in Europe. Euro TB, France, 2003.
 12. Report of a “Lessons Leart” workshop on the six Protest Pilot. WHO/HTM/TB 2004.
 13. Руководство по организации пилотных проектов направленных на лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. WHO, Geneva, 2000.
 14. Лечение туберкулеза. Рекомендации для национальных программю WHO, Geneva, 1998.