Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.26 – Ftiziopneumologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Ftiziopneumologia este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea epidemiologiei, depistării, diagnosticului, tratamentului şi profilaxiei tuberculozei pulmonare şi extrarespiratorii şi maladiilor pulmonare nespecifice a organismului omului, la baza căruia stau metodele terapeutice şi chirurgicale de tratament şi se mai ocupă şi de elaborarea lor.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Pentru soluţionarea obiectivelor cercetărilor ştiinţifice la specialitatea 14.00.26 este necesară utilizarea metodelor unor discipline adiacente: anatomie patologică, oftalmologie, imagistică şi radioterapie, chimioterapie şi antibiotice, medicină socială şi management sanitar, imunologie şi alergologie, chirurgie, urologie, ca şi celor complementare: biochimie, microbiologie, fiziologia omului şi animalelor. Este deosebit de importantă eficienţa utilizării metodelor disciplinelor adiacente, caracteristica manifestărilor clinice ale tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice în utilizarea metodelor disciplinelor enumerate şi nivelul de necesitate în diagnosticul diferenţial şi tratamentul acestor patologii.

Tratamentul antibacterian al altor boli ale organului văzului se referă la specialitatea “Oftalmologie”,

Diagnosticul şi tratamentul altor boli infecţioase, ce necesită utilizarea metodelor terapeutice se încadrează în specialitatea “Boli interne”.

De la specialitatea “Dermatologie şi venerologie” cercetările în specialitatea “Pulmonologie şi ftiziologie” se deosebesc prin faptul că acestea se referă doar la tratamentul bolilor corespunzătoare.

De la specialitatea “Chirurgie” cercetările cercetările în specialitatea “Ftiziopneumologie” se evidenţiază prin faptul că acestea se referă doar la tratamentul chirurgical al tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice.

Metodele terapeutice şi chirurgicale de tratament al altor boli ale aparatelor urinar şi genital masculin se referă la specialitatea “Urologie”.

Cercetările statutului imunologic în tuberculoză şi bolile pulmonare nespecifice se ăncadrează în specialitatea “Diagnosticul de laborator, imunologie şi alergologie”.

De la specialităţile “Anatomie patologică”, “Imagistică medicală şi radioterapie” cercetările în specialitatea “Ftiziopneumologie” se evidenţiază prin faptul că se utilizează doar metodele de investigaţie ale acestor specialităţi.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile sunt de esenţă metodico-organizatorică, se înaintează pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea “Medicină socială şi manajament”.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Ftiziologie” cu specialităţile adiacente enumerate, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Haidarlî Ion, doctor habilitat în medicină, cercetător ştiinţific superior, secretar ştiinţific I.M.S.P. Institutul de Ftiziopneumologie.
  2. Iavorschi Constantin, doctor habilitat în medicină, cercetător ştiinţific superior, şef secţie I.M.S.P. Institutul de Ftiziopneumologie.

Recenzentii:

  1. Djugostran Valeriu, doctor habilitat în medicină, cercetător ştiinţific superior, şef secţie I.M.S.P. Institutul de Ftiziopneumologie.